gemeentehuis

OLDEBROEK - Het college van B&W stelt de raad voor om akkoord te gaan met deelname als ketenpartner aan het programma Gezond Veluwe. Het gaat om de collegeperiode 2018-2021. Gezond Veluwe is een netwerkorganisatie op de Noord Veluwe die zich inzet om inwoners de voordelen te laten ervaren van goede, betaalbare zorg en ondersteuning dichtbij. Door de ketensamenwerking aan te gaan kan de gemeente Oldebroek de onderwerpen die zijn ondergebracht bij Gezond Veluwe duurzaam oppakken. Het programma Gezond Veluwe verbindt zorgaanbieders in de verschillende domeinen van zorg en welzijn, gemeenten, zorgverzekeraars, cliëntenorganisaties en inwoners. Zo kan beter integrale zorg en ondersteuning aangeboden worden, volledig afgestemd op de specifieke behoeften van de inwoners van de regio.

Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Door deel te nemen aan Gezond Veluwe kunnen we de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning verbeteren. We bereiken dat door als partners beter met elkaar samen te werken. Zorgverzekeraars en specialisten zijn vaak geen bereikbare partner voor een individuele gemeente, maar wel in een samenwerkingsverband. Daarnaast verwachten we dat dit ook leidt tot vermindering van de kwetsbaarheid van inwoners.”

Nieuwe projecten

In de periode 2018-2021 start Gezond Veluwe verschillende nieuwe projecten. Eén daarvan is een project dat zich richt op patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Het doel van dit project is inzetten op een omgevingsgerichte benadering, waardoor mensen op een prettige manier kunnen wonen in hun straat met ondersteuning vanuit hun omgeving. Naast dit project zijn er pilots gestart om de aansluiting tussen huisartsen en het Sociaal Team te verbeteren als het gaat om ondersteuning van inwoners met psychische klachten. Er worden bijvoorbeeld praktijkondersteuners ingezet met specialistische GGZ kennis.

Zorg en welzijn en dementie

Verder start het project ‘Zorg en welzijn’. Hierbij gaat het om de verbinding tussen het medische domein en het sociale domein. Voorbeeld hiervan is de inzet van buurtsportcoaches, als onderdeel van leefstijlprogramma’s. Ook wordt ingezet op dementie door middel van het programma ‘Inbedding Netwerk Dementie’. Dit project heeft als doel het realiseren van proactieve, preventieve en samenhangende zorg waarbij de persoon met dementie en zijn of haar naasten/mantelzorger centraal staan.

OZO verbindzorg

Naast de nieuwe projecten is de gemeente Oldebroek aangesloten op OZO verbindzorg. Dit is een eenvoudig computersysteem, waarmee betrokkenen rondom een (kwetsbare) oudere digitaal in contact met elkaar staan. Via het systeem communiceren bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige, ouderenadviseur, apotheker en de mantelzorger of de cliënt zelf online met elkaar over de zorg. De cliënt staat centraal, bepaalt zelf wie toegang krijgt en heeft daarmee de regie in handen. De gezondheid van de cliënt is zodoende scherp in beeld, waardoor tijdige hulp, ondersteuning of bijsturing mogelijk is. Uit ervaring van andere gemeentes en zorgaanbieders weten we dat inwoners blij zijn met deze manier van communicatie.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment