adviesraad

OLDEBROEK - De Adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar nieuwe raadsleden die gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor inwoners die extra hulp en aandacht nodig hebben. Bent u bekend met de inwoners van de gemeente Oldebroek? Woont u in deze gemeente of in een van de omliggende gemeenten? Heeft u een brede belangstelling en kennis van de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en (Arbeids)participatie? Dan is de adviesraad op zoek naar u. De Adviesraad bestaat uit maximaal dertien vrijwilligers uit de gemeente of regio Oldebroek, met hart voor de samenleving en bijzondere kennis van de belangen van (groepen) inwoners.

Wat doen wij?
De Adviesraad Sociaal Domein komt ongeveer 7  keer per jaar samen en adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over de thema’s Welzijn en Zorg, WMO, Jeugd en Arbeidsparticipatie. De adviesraad denkt in een vroeg stadium mee over de plannen van de gemeente. Het afgelopen jaar zijn er meer dan 10 officiële adviezen uitgegeven, bijvoorbeeld over leerlingenvervoer, schuldhulp en huishoudelijke hulp. Ieder raadslid heeft zijn/haar eigen werkveld.

Wie zoeken wij?
Gezocht worden n nieuwe raadsleden voor de portefeuilles WMO, Jeugdzorg en( Arbeids)participatie. Het wordt op prijs gesteld  dat raadsleden enige bekendheid hebben met het onderhouden van netwerken en  contacten kunnen leggen met de achterban. Binnen de portefeuille WMO en (Arbeids)participatie worden tevens mensen gezocht die op termijn de rol “trekker” van de portefeuillehouder kunnen zijn.

Mail voor meer informatie naar info@adviesraadoldebroek.nl. Bekijk ook hier de profielschets.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment