gemeentehuis

OLDEBROEK - U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 16, 17 en 18 oktober 2018 bij te wonen in het gemeentehuis. De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

Financiën en Bedrijfsvoering, dinsdag 16 oktober 2018, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

 • Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022.
 • Belastingverordeningen 2019.

Ruimtegebruik en Leefomgeving, woensdag 17 oktober 2018, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

 • Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Keizersweg 2, Wezep (Integraal Kind Centrum Zuidwest; Wezep).
 • Vaststelling rapport Verkenning grootschalige duurzame energieopwekking (inclusief toetsingskader voor medewerking aan projecten voor grootschalige duurzame energieopwekking).
 • Participatietraject speelbeleid- en beheerplan.
 • Evaluatie prestatieafspraken woningcorporaties 2018.
 • Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022.

Samenleving en Bestuur, donderdag 18 oktober 2018, aanvang 19.30 uur.

Ter bespreking

 • Deelname aan ‘Gezond Veluwe 2019-2022’.
 • Vaststelling beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022.
 • Rapportage Sociaal Domein 1e halfjaar 2018.
 • Interventieopdracht Jeugdhulp.
 • Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022.
 • Vaststelling Nadere regel subsidie 2019.

De commissies hebben een eigen postlijst waarop vooral informatie van het college van B&W voor de raad staat. Soms worden onderwerpen van de postlijst door de commissie bij de vaststelling van de agenda op de agenda voor bespreking geplaatst.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad, via de link in de kalender bij de betreffende vergadering/vergaderdatum. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis.

Spreekrecht

Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de commissievergadering. Op de website staat de mogelijkheid van spreekrecht in de commissie­vergaderingen toe­gelicht.

Vragen?

Voor vragen over de vergaderingen, de vergaderstukken en het spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, tel. 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment