gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Het Beleidsplan Sociaal Domein 2019 -2022 is in concept klaar. Bijna 250 inwoners, professionals en vrijwilligers dachten mee over wat er nodig is voor een sociaal en leefbaar Oldebroek. Hiervoor zijn in alle dorpen van de gemeente Oldebroek dorpsgesprekken gevoerd. De informatie die in deze gesprekken is aangedragen vormt de basis van het concept beleidsplan: recept voor een sociaal en leefbaar Oldebroek.  Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om dit plan vast te stellen.

 In het raadsgesprek van 6 september 2018 is bij inwoners en netwerkpartners getoetst of zij achter de inhoud van het concept beleidsplan staan. Ook gaf de Adviesraad Sociaal Domein een advies over het plan. Dit leidde nog tot een aantal aanpassingen.

Hoofdpunten uit het plan

Met het beleid voor de komende jaren wordt geen volkomen nieuwe lijn ingezet. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “In de afgelopen vier jaar is een waardevolle basis gelegd. Daar bouwen we op verder. Preventie blijft de komende jaren een belangrijk speerpunt, net als de inzet om iedereen in de Oldebroekse samenleving mee te laten doen. Dit bleek ook uit de gehouden dorpsgesprekken. Om dit voor elkaar te krijgen is een nauwe samenwerking tussen inwoners, vrijwilligers, professionals en de gemeente een belangrijke voorwaarde. Belangrijk speerpunt blijft voor mij als wethouder het betrekken van de jeugd. Met hen willen we een basis leggen voor een mooi toekomstperspectief!”

Vervolg

Het concept Beleidsplan Sociaal Domein 2019 -2022 wordt op 18 oktober 2018 in de Commissie Samenleving en Bestuur besproken, ter voorbereiding op de besluitvorming door de gemeenteraad op 8 november 2018. Wanneer de gemeenteraad heeft ingestemd met het plan, wordt begonnen met de uitvoering ervan. Hierbij worden opnieuw inwoners, vrijwilligers en professionals betrokken. Samen wordt bepaald hoe de uitvoering wordt vormgegeven en welke acties concreet worden opgepakt. Hiervoor wordt per jaar een uitvoeringsagenda opgesteld. Iedereen die zich betrokken voelt kan hieraan meedoen.

Het concept Beleidsplan Sociaal Domein 2019 – 2022 is te vinden via www.oldebroek.nl/gemeenteraad, door in de kalender te klikken op Commissie Samenleving en Bestuur op 18 oktober 2018.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment