kaart

OLDEBROEK - Het onttrekkingsverbod oppervlaktewater verbiedt het oppompen van water uit sloten die afhankelijk zijn van regenval en kwelwater. Bijvoorbeeld voor het beregenen van land en tuin. Binnen de gemeente Oldebroek zijn er gebieden waarvoor het verbod niet geldt. Oppervlaktewater mag niet gebruikt worden om bijvoorbeeld akkers en weilanden te besproeien. De belangrijkste reden voor het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater is de onherstelbare schade aan de natuur die kan optreden. Door de aanhoudende droogte slinkt het waterpeil in sloten, beken en kanalen, waardoor (bijzondere) dieren en organismen in het water moeilijk kunnen overleven. Wanneer mensen daar ook nog eens water uit wegpompen is de kans op sterfte erg groot.

Voor wie geldt het verbod?

Het verbod geldt voor iedereen, ook voor particulieren.

Hoe lang duurt het verbod?

Het onttrekkingsverbod geldt in principe voor 10 weken en duurt daarmee tot in ieder geval september.

Om wat voor soort gebieden gaat het?

Het gaat om gebieden die totaal afhankelijk zijn van regenval en kwelwater. Voor gebieden waar het waterschap water kan inlaten vanuit de IJssel, de Nederrijn en de randmeren geldt het verbod niet.

Overzicht gebieden gemeente Oldebroek

Voor de blauw gearceerde gebieden geldt geen onttrekkingsverbod. Waar geen arcering staat, geldt het verbod wel. Hierop wordt met strenge boetes gehandhaafd door de waterschappen.

Download het Overzicht Gebieden met en zonder onttrekkingsverbod Oldebroek 2018

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment