boa

OLDEBROEK - De gemeenten Oldebroek, Hattem, Heerde, Epe, Elburg en Nunspeet (gebied politieteam Noord Veluwe) gaan samenwerken bij de inzet van Boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren). Hiertoe hebben de burgemeesters van deze gemeenten vandaag in Nunspeet een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

De samenwerking vloeit voort uit het Integraal Veiligheidsplan Noord Veluwe 2012-2015. Daarin is afgesproken om te onderzoeken of Boa’s ruimer en meer ingezet kunnen worden in de gemeenten. Toezicht en handhaving dragen bij aan veilige en gezonde samenleving.

Een makkelijker intergemeentelijke uitwisseling van deze toezichthouders is ook een wens van de gezamenlijke burgemeesters. Vooral nu de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de handhavingstaak voortvloeiend uit de Drank- en Horecawet is het kunnen delen van de toezichtscapaciteit een pluspunt. Ook bij piekmomenten zoals bijvoorbeeld grote evenementen kunnen nu Boa’s uit de buurgemeenten worden ingezet.

De deelnemende gemeenten blijven zelf afzonderlijk verantwoordelijk voor het organiseren van toezicht en handhaving. Een ‘ingeleende’ Boa verricht de werkzaamheden onder leiding, toezicht en verantwoordelijkheid van de om assistentie verzoekende gemeente.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment