dorpge

OLDEBROEK  - Het zit erop; de reeks dorpsgesprekken. In de afgelopen zes weken is de gemeente Oldebroek in alle dorpskernen met inwoners, professionals en vrijwilligers in gesprek gegaan. Met als belangrijkste vraag: wat is er
volgens u nodig voor een sociaal en leefbaar Oldebroek? De gemeente ontmoette bijna 250 mensen die hierover wilden meedenken. Op basis van alles wat is gehoord, wordt nu een beleidsplan gemaakt voor de zorg en ondersteuning in de komende jaren.

 

In alle dorpen werd gesproken met trotse inwoners die het beste met hun dorp voor hebben. Op de vraag ‘wat is de kracht van het dorp?’ werd in elk dorp het omzien naar elkaar genoemd. Verder is opvallend dat in elk dorp werd gezegd dat we met elkaar goed voor de jeugd moeten zorgen. Bij een deel van de aanwezigen is niet bekend welke ondersteuning er vanuit de gemeente mogelijk is op het gebied van zorg, opvoeden en opgroeien, het vinden van werk en inkomen. Om nog beter de mening van de jongeren in Oldebroek te horen, heeft de gemeente  een online enquête uitgezet en is men in gesprek gegaan met twee klassen van het Agnieten College. Dit leverde nieuwe en verrassende
informatie en ideeën op.

Met al het materiaal gaat de gemeente aan de slag om een nieuw beleidsplan voor de komende jaren te maken. Daarin gaat het specifiek om zorg en ondersteuning, jeugdhulp en het meedoen in de maatschappij. Ook bij de vormgeving van dit plan heeft men de samenwerking met inwoners, vrijwilligers enberoepskrachten nodig.

 Dank u wel!
Wethouder Liesbeth Vos – Van de Weg: “Namens de gemeente wil ik alle inwoners, professionals, vrijwilligers en jongeren bedanken voor hun inbreng, via de enquête of in de klas. Zeer waardevol, want u heeft meegedacht over hoe we ons doel kunnen bereiken; goede zorg en ondersteuning voor iedereen.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment