OLDEBROEK - De sportverenigingen in de gemeente Oldebroek hebben het college van burgemeester en wethouders geadviseerd over de herverdeling van het subsidiebudget sport. Het advies is voorbereid door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de binnen- en buitensportverenigingen. Het college stemde op 23 september jl. in met dit advies en heeft veel waardering voor de wijze waarop de sportverenigingen hun bijdrage hebben geleverd.

De gemeenteraad besloot tijdens de kerntakendiscussie in 2012 om het subsidiebudget voor de sportverenigingen per 1 januari 2015 te verlagen. Vanaf die datum is een budget van jaarlijks € 134.000,- beschikbaar. De raad wenste wel een breed gedragen voorstel voor herverdeling van het subsidiebudget inclusief het overnemen van taken van de combinatiefunctionarissen. Het college heeft de sportverenigingen vervolgens gevraagd om deze opdracht uit te werken, met een ondersteunende rol van de gemeente. Deze werkwijze past als een jas in de aanpak Oldebroek voor Mekaar, waarin de samenleving meer aan het roer staat en de burgers met elkaar komen tot een breed gedragen uitkomst.

Belangrijke rol klankbordgroep

De sportverenigingen zijn eind 2013 de uitdaging aangegaan. Uit de twintig betrokken verenigingen is een klankbordgroep samengesteld. De klankbordgroep richtte zich op drie onderdelen: nieuwe subsidiecriteria, de taakstelling voor de uren combinatiefuncties en scenario’s voor herverdeling. Op 17 juli 2014 legde de klankbordgroep het resultaat voor aan de gezamenlijke sportverenigingen. Die konden zich unaniem vinden in de nieuwe subsidiecriteria. Ook kozen zij een scenario voor herverdeling van het subsidiebudget. Jacko van den Bosch, voorzitter voetbalvereniging OWIOS en lid klankbordgroep: “Hoewel het subsidiebudget met maar liefst 42% is gekort, hebben wij geprobeerd om het beschikbare bedrag zo evenredig en rechtvaardig mogelijk te verdelen. We zijn er trots op dat wij er als gezamenlijke sportverenigingen in geslaagd zijn om het college een breed gedragen voorstel aan te bieden. De nieuwe criteria bieden voor sportverenigingen helderheid wanneer men in aanmerking komt voor subsidie.”

Waardering college

Het college heeft veel waardering voor de uitwerking door de klankbordgroep en het uitgebrachte advies namens de gezamenlijke sportverenigingen. Wethouder Liesbeth Vos: “De sportverenigingen zijn op een positieve manier omgegaan met de subsidiekorting. Zij hebben vervolgens de handen ineen geslagen en gezamenlijk een nieuwe subsidieverdeling gerealiseerd. Het college vindt dit een mooi voorbeeld van hoe de gemeente en de samenleving kunnen samenwerken; dat is Oldebroek voor Mekaar.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment