OLDEBROEK - Vanaf 15 oktober 2014 kunnen inwoners van de gemeente Oldebroek in één dag een omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen verkrijgen. Dit kan omdat de aanvrager zorgt dat de behandeling eenvoudiger is.

De gemeente vertrouwt daarbij op de vakkundigheid van de architect die het bouwplan en de aanvraag maakt. Met het bieden van de snelle omgevingsvergunning loopt de gemeente Oldebroek vooruit op de landelijke ontwikkelingen die volgen uit de nieuwe omgevingswet.

Inwoners met bouwplannen kunnen vanaf 15 oktober 2014 een aanvraag voor een snelle omgevingsvergunning indienen. De snelle omgevingsvergunning is een gewone omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen. De aanvrager zorgt, met behulp van zijn architect, dat de gemeente de vergunning in één dag kan verlenen. De architect verklaart bij de aanvraag dat hij de technische en planologische toets heeft uitgevoerd en dat de aanvraag aan de wettelijke eisen voldoet. De gemeente vertrouwt hierbij op de vakkundigheid van de architect. Als de ingediende aanvraag aan de voorwaarden voldoet, verleent de gemeente de vergunning in één dag. De gemeente toetst de aanvraag niet eerst nog eens aan landelijke- en gemeentelijke regelgeving. Achteraf gaat de gemeente steekproefsgewijs wel na hoe de kwaliteit is van de door de aanvrager geleverde stukken.

Eigen verantwoordelijkheid

De nieuwe omgevingswet (verwacht in 2018) gaat van gemeenten vragen vergunningsprocessen eenvoudiger te maken. Met het invoeren van de snelle omgevingsvergunning loopt de gemeente Oldebroek hierop al vooruit. De gemeente is sinds vorig jaar bezig met deregulering. We leggen meer verantwoordelijkheid neer bij onze inwoners en vertrouwen erop dat zij zich aan de regels houden. De procedure voor de snelle omgevingsvergunning is snel en eenvoudig. Er zijn heldere voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen. Ook geldt een verlaagd tarief voor de legeskosten voor het in behandeling nemen van de omgevingsvergunning. Burgemeester Hoogendoorn: “Het vereenvoudigen van het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen en verbouwen past in ons beleid om het inwoners zo makkelijk mogelijk te maken allerlei zaken snel te regelen met de gemeente.”

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment