gemeentehuis

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek lanceert in september een meldpunt voor drugsgebruik en drugshandel. Met dit meldpunt beoogt de gemeente het gebruik van drugs (nog) beter in beeld te krijgen en zo ook de handel in drugs aan te pakken.  Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: ‘Met de hulp van u als inwoner krijgen we nog beter grip op de situati e en kunnen we met elkaar zorgen voor een leefb aar en veilig Oldebroek. U weet als inwoner als geen ander wat er speelt in uw wijk’.

Signalen van drugshandel of drugsgebruik zijn niet alti jd direct merkbaar. Maar misschien ervaart u in uw buurt overlast door drugsgebruik of heeft u een vermoeden dat er in uw straat, wijk of dorp wordt gehandeld in drugs. Met de komst van het meldpunt kunt u deze drugs gerelateerde zaken eenvoudiger melden. De meldingen worden gedeeld met betrokken partners, zoals politie en het jongerenwerk.
Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: ‘Ook in Oldebroek is handel en gebruik van drugs helaas aan de orde. Het is niet alti jd duidelijk waar, wanneer en door wie dit wordt gedaan. Daarnaast kan de politie niet altijd ter plaatse zijn als de overlast of het gebruik plaatsvindt. Door signalen, van zowel professionals als inwoners, goed te registreren hopen we meer zicht en grip te krijgen op de plekken waar het gebruik plaatsvindt en op de betrokkenen.  Door de meldingen te delen met professionals, kunnen we met elkaar werken aan een nog gerichtere aanpak. Ook kunnen preventieve activiteiten verder (door)ontwikkeld worden. Dit komt ten goede aan de groep kwetsbare jongeren in onze gemeente. We vragen inwoners om verantwoording te nemen ten opzichte van die jongeren. Een benadering die goed past bij Oldebroek voor Mekaar. Als gemeente vinden we het belangrijk om te voorkomen dat jongeren verslaafd raken aan drugs en terecht komen in een circuit van drugsgebruik en drugshandel’. Met het inrichten van het meldpunt krijgen inwoners de kans om hun zorgen en ervaringen te delen. Hoogendoorn: ‘Het meldpunt wordt een digitaal meldpunt waarop inwoners (eventueel anoniem) kunnen melden (via de website van de gemeente).
Inwoners geven in hun melding informatie over de soort melding (handel in drugs, overlast door drugsgebruik, vermoeden van drugsgebruik), wie hier bij betrokken zijn en over de plek waar het plaatsvindt’.

In september gaat het meldpunt van start.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment