gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De raadsvergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. De heer Harm Westerbroek neemt tijdens deze vergadering afscheid als wethouder.

Agenda

Ter bespreking

Aankoop gronden aan de Voskuilerdijk in Hattemerbroek

Aan de Voskuilerdijk in Hattemerbroek liggen twee percelen met een strategische positie ten opzichte van het bedrijventerrein Wezep Noord en Bedrijvenpark H2O. Het college van B en W wil deze gronden daarom aankopen, om uit te kunnen geven als bedrijfsgrond. Het college stelt de gemeenteraad voor om een bedrag van € 713.826,- beschikbaar te stellen voor de aankoop.

MeerjarenProgramma Grondbedrijf 2018

Jaarlijks wordt een MeerjarenProgramma Grondbedrijf (MPG) opgesteld voor risicobeheersing van de bouwlocaties. Het college van B en W stelt de gemeenteraad voor om het programma vast te stellen en tot de daaruit voortvloeiende winst- en verliesnemingen te besluiten.

Raadsafscheid wethouder de heer H. Westerbroek

De heer Harm Westerbroek neemt afscheid als wethouder van Oldebroek en beëindigt zijn politieke loopbaan.

Zonder bespreking

De volgende onderwerpen worden zonder bespreking bij hamerslag afgedaan:

  • Besluit om geen zienswijze in te dienen over de financiële jaardocumenten van de Omgevings-dienst Noord Veluwe (ODNV)en bijstellen begroting.
  • Vaststelling geactualiseerde Structuurvisie permanente bewoning recreatiewoningen 2017 (invulling fonds te betalen vereveningsbijdragen met bestedingsdoelen).
  • Vaststelling verordening Jeugdhulp gemeente Oldebroek 2018.
  • Aankoop grond en beschikbaar stellen € 35.960,- voor uitbreiding basisschool Eben Haëzer te Oldebroek.
  • Herbenoemen twee leden rekenkamercommissie.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?

U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Live uitzending van de raadsvergadering

De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. Kijk op de dag van de raadsvergadering op de startpagina van www.oldebroek.nl. Bij het onderdeel 'nieuws' staat dan 'live meekijken raadsvergadering'. Klikt u daarop, dan komt u direct in het scherm van de uitzending. Als de vergadering begint, om 19.30 uur, dan start de uitzending automatisch. U kunt ook op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan bekijken. Ga naar www.oldebroek.nl/gemeenteraad en kies de vergadering die u wilt terugzien.

Vragen over de vergadering?

Met vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoonnummer: (0525) 638 200

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment