gemeentehuis

OLDEBROEK - De komende jaren betaalt gemeente Oldebroek precariobelasting terug aan inwoners en bedrijven. Dit gebeurt via de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen.

Hiermee vergoedt de gemeente de door Vitens doorbelaste precariobelasting. Gemeente Oldebroek brengt waterbedrijf Vitens precariobelasting in rekening voor het waterleidingnet, dat in gemeentegrond ligt. Het gaat om doorbelaste precariobelasting over de jaren 2016 tot en met 2021.

Terugbetaling via aanslagbiljet

Op 19 april 2018 besloot de gemeenteraad unaniem de doorbelaste precariobelasting aan de inwoners en bedrijven te vergoeden. Vitens rekent in 2018 een tarief van € 77,95 inclusief kosten en BTW per aansluiting. De vergoeding over het jaar 2018 gaat via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen dat inwoners en bedrijven in januari 2019 ontvangen.

Gemeente voert zelf uit

Er zijn verschillende manieren om de doorbelaste precariobelasting te vergoeden. De gemeente kiest er voor om de vergoeding zelf uit te voeren. Vergoeding via het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen is het meest efficiënt.

Kwijtschelding

Inwoners bij wie in 2018 gemeentelijke belastingen werden en worden kwijtgescholden, ontvangen de vergoeding eerder. Zij ontvangen hierover binnenkort een brief.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment