OLDEBROEK - Het college van de gemeente Oldebroek presenteert de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2015. In de bestuursovereenkomst ‘Samen verantwoordelijk’ werd verwacht dat het sluitend maken van de begroting 2015 niet eenvoudig zou zijn. Het resultaat is bereikt door het beschikbare budget voor personeel te verlagen en door een eenmalige bijdrage uit de Algemene Reserve.

Voor de jaren na 2016 is er sprake van tekorten. Daarvoor gaat het college een aantal bezuinigingssporen uitwerken, die ervoor moeten zorgen dat Oldebroek de komende jaren sluitende begrotingen heeft.

Nieuwe opbouw van de begroting

Het nieuwe college heeft de begroting anders ingericht. De begroting is nu opgebouwd aan de hand van drie ontwikkelingen: de participatiesamenleving (Oldebroek voor Mekaar), de nieuwe taken op het gebied van Zorg, Jeugd en Werk (Sociaal Domein) en de dienstverlening. Daarnaast zijn voor de dagelijkse gemeentelijke werkzaamheden vijf programma’s opgenomen. Alle begrotingsbedragen zijn kritisch beoordeeld en er zijn flinke administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. Dit alles heeft als eerste resultaat een jaarlijks voordeel opgeleverd van € 100.000,-. Eenmalig is er een voordeel van € 1.000.000,- dit bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Belastingen

Het college heeft zorgvuldig gekeken naar de ontwikkeling van de plaatselijke belastingen. Wethouder Lydia Groot: “We stellen de gemeenteraad voor de tarieven van hondenbelasting, afvalstoffenheffing en rioolrechten te verlagen. Daardoor dalen de lasten met ongeveer € 50,- per huishouden. Dat is in deze tijd een mooie boodschap.” De kostenverlaging is mogelijk door het niet meer uitvoeren van het hondenbeleidsplan, een bijdrage uit de reserve afval en een nieuw gemeentelijk rioleringsplan. De tarieven voor andere belastingen en heffingen, zoals de onroerende zaak belastingen, toeristenbelasting, forensenbelasting worden met het inflatiepercentage verhoogd. Oldebroek is qua woonlasten landelijk gezien een “middenmoter”. Het college vindt dat een acceptabele positie.

Bezuinigingen

Het college wil verdere bezuinigingsmogelijkheden graag samen met de inwoners onderzoeken. Daarvoor zal een aanpak worden gekozen die past bij Oldebroek voor Mekaar. Het college verwacht dat het beheer van de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen en de bedrijfsvoering efficiënter kan, waardoor kosten kunnen worden bespaard.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment