OLDEBROEK - Onlangs kreeg Oldebroek een verzoek van het COA een asielzoekerscentrum te mogen vestigen aan de Bovendwarsweg 83. In het licht van de mondiale situatie wil het college van Oldebroek haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en staat positief tegenover de vestiging van een asielzoekerscentrum in Oldebroek. Het COA ziet na overleg en onderzoek van hun verzoek af.

Motivatie
In het overleg met het COA stelde de gemeente Oldebroek een maximum aan het aantal asielzoekers dat de gemeente op deze locatie wil opvangen. Om een opvanglocatie rendabel te maken, is echter een minimum aantal bewoners nodig. De 350 asielzoekers die Oldebroek maximaal hier wilde opvangen in combinatie met de benodigde investeringen, maakte deze locatie voor het COA bedrijfseconomisch onaantrekkelijk. Het COA heeft aangegeven graag nader in overleg te treden met de gemeente Oldebroek over andere mogelijkheden.

Toestroom
Het aantal asielzoekers stijgt de afgelopen maanden als gevolg van de internationale situatie. Het COA is daardoor op zoek naar nieuwe opvanglocaties. Een groot deel van de asielzoekers komt op dit moment uit Syrië. Het is de verwachting dat deze toestroom voorlopig niet afneemt, dit wordt door de vreemdelingenketen en het ministerie gedeeld. Ook is er een toename van het aantal vergunninghouders (mensen met een verblijfsvergunning) in de opvang, doordat relatief veel verblijfsvergunningen verstrekt worden en de uitstroom van vergunninghouders nog niet op het niveau van de instroom zit.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment