ethal

WEZEP - De gemeente Oldebroek heeft maandag 29 september 2014 de koopovereenkomst voor de Erica Terpstrahal met gronden en sportveld ondertekend. De eigenaren deltaWonen en Pluryn zijn akkoord met de verkoop voor een bedrag van € 900.000,-.

Met alle betrokken gebruikers van de sporthal is vooraf goed afgestemd en is overeenstemming bereikt over de aankoop in combinatie met het sluiten/afstoten van gymzalen. De optie voor bouw van een nieuwe sporthal op de locatie van WHC komt met deze aankoop te vervallen.

Wethouder Liesbeth Vos: “Ik ben opgetogen over de aankoop van de Erica Terpstrahal, daarmee is de wens voor een tweede sporthal in Wezep gerealiseerd binnen de kaders die de gemeenteraad had meegegeven. Om die reden wil ik ook de projectgroepleden bedanken voor hun inzet tijdens het hele proces om deze aankoop te realiseren en het benodigde draagvlak te verkrijgen.” Ook de scholen en sport- en muziekverenigingen zijn blij met de aankoop van de sporthal. “De aankoop van de Erica Terpstrahal is een grote aanwinst voor de gemeenschap van Oldebroek. Nu is er voldoende zaalruimte beschikbaar in Wezep voor de sport- en muziekverenigingen. Ook zijn honderden leerlingen in Wezep en Hattemerbroek gebaat bij deze oplossing”, aldus Wim Jansen en Fred van der Ham namens de projectgroep.

Fases verhuizing en aanpassing gebouw

Wat nu volgt is een traject van aanpassing van het gebouw en het overbrengen van gebruikers van de Kamphal en andere gymzalen naar de Erica Terpstrahal. Dit vindt in twee fasen plaats. De eerste fase vindt zo snel als mogelijk plaats na de levering van de Erica Terpstrahal. Dit gaat voornamelijk om enkele gebruikers van de Kamphal (Rood Wit, het Agnieten College, basisschool de Uilenhorst en de VLS-band). Deze verhuizing gebeurt in nauw overleg met de gebruikers en is uiterlijk 1 december 2014 afgerond. In de tweede fase verhuizen de gebruikers van gymzaal Sneeuwbesstraat naar de sporthallen. Om dat mogelijk te maken moet de Erica Terpstrahal eerst worden aangepast. Het aanbrengen van een eigen energievoorziening heeft daarbij prioriteit en vindt plaats in 2015. De overige werkzaamheden (o.a. uitbreiding van de bergingen en aanbrengen scheidingswanden) staan voor 2016 op de rol.

Toekomst overige gymzalen

Naast de herhuisvesting is er met de betrokken gebruikers ook overeenstemming bereikt over het behoud, overdracht en sluiting van andere gymzalen in Wezep. Het streven is om de gymzalen Hattemerbroek en Kerkweg Wezep medio 2015 over te dragen. Gymzaal Sneeuwbesstraat wordt gesloten zodra de verbouwing van de Erica Terpstrahal klaar is in 2016.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment