vliegen

OLDEBROEK - Gemeente Oldebroek komt samen met de gemeenten Elburg, Hattem en Heerde op voor de belangen van alle inwoners die op de Noord-Veluwe te maken krijgen met laag overvliegende vliegtuigen, na de openstelling van Lelystad Airport. Hiervoor werken we intensief met elkaar samen en houden wij nauwgezet contact met de provincie Gelderland. De bestuurlijke inzet is momenteel gericht op het behoud van een goed woon- en leefklimaat en een aantrekkelijk recreatiegebied. Gelet op de geconstateerde fouten in de PlanMER (milieueffectrapportage) en het besluitvormingsproces tot nu toe, maken de gemeenten zich hierover zorgen en is het vertrouwen in het besluitvormingsproces geschaad.

In verband hiermee heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op maandag 29 januari en op maandag 5 februari 2018 bestuurlijke overleggen gevoerd met de vier gemeenten en provincie op de Noord-Veluwe en daarna wederom met de vier gemeenten op de Noord Veluwe en ook gemeenten in Overijssel, die te maken krijgen met de uitbreiding van Lelystad Airport.

Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft de gemeenten verzekerd dat zorgvuldigheid op dit moment voor het kabinet boven snelheid gaat. Zij benadrukte daarbij nogmaals het  belang van Lelystad Airport voor onze nationale economie en dat de opening van Lelystad Airport daarom voor het kabinet hoge prioriteit heeft. Daarbij gaf ze aan dat het onderzoek naar de herziening van het hogere luchtruim geen ‘zoethoudertje’ is, maar dat dit vanwege de complexiteit pas op z’n vroegst in 2023 kan worden gerealiseerd. Zo moeten piloten worden getraind en kost de internationale afstemming ook veel tijd. Tussentijds wordt daarom door het Kabinet gezocht op welke wijze het nationale luchtruim kan worden verbeterd.

De minister toonde geen bereidheid tot uitstel van Lelystad Airport tot na herindeling van het luchtruim. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft de minister hiertoe wel opgeroepen, omdat alleen dan herstel van vertrouwen kan worden verwacht.

De vier gemeenten op de Noord-Veluwe blijven intensief samenwerken om de problematiek continu onder de aandacht van het Rijk te brengen. Daarbij spitsen zij zich toe op de volgende doelen: eerst het luchtruim herindelen; behoud de landelijke rust op de Veluwe en een veilig luchtruim boven de Veluwe.

Het wachten is nu eerst op de uitkomsten van het herstel van de fouten in de milieueffectrapportage (MER) en het besluit van de minister over de uitvliegroutes.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment