gemeentehuis

OOSTERWOLDE - Het college van B&W heeft besloten om gronden grenzend aan de huidige begraafplaats Oosterwolde aan te kopen en vraagt de gemeenteraad hiermee in te stemmen. Het gaat om twee percelen grond, zowel aan de oostzijde (4.000 m2) als aan de westzijde (6.500 m2) van de begraafplaats. ‘Met de aankoop van de gronden kunnen we voldoen aan de wens van inwoners om ook in de toekomst in Oosterwolde begraven te kunnen worden’, aldus wethouder Groot.

Als de gemeenteraad instemt met de aankoop van de gronden, is er voor langer dan 50 jaar voldoende begraafcapaciteit. In eerste instantie (na de benodigde bestemmingsplanprocedure) wordt één van de twee percelen grond gedeeltelijk ingericht als begraafplaats. Zo ontstaat er voldoende begraaf-capaciteit voor minimaal de komende 10 jaar.

Voordat de werkzaamheden starten, organiseert de gemeente nog een bijeenkomst waar zij graag de ideeën van omwonenden en inwoners hoort over de inrichting van de begraafplaats.

Op 21 februari 2018 bespreekt de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving het voorstel, vervolgens behandelt de gemeenteraad het voorstel tijdens de raadsvergadering 8 maart 2018.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment