gemeentehuis

OLDEBROEK - Op woensdag 14 februari en donderdag 15 februari 2018 zijn er raadsgesprekken. De onderwerpen die aan bod komen zijn openbaar groen, het Integraal Kindcentrum Wezep-Noord en de verplaatsing van de Rank. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Woensdagavond 14 februari: Openbaar groen

Groen in het dorp draagt bij aan de leefbaarheid. Hoe mooi is dit groen en hoe mooi willen we dat dit groen is in de gemeente Oldebroek? En wat kunnen bewoners hier zelf aan bijdragen?

In 2013 is de gemeente met het onderhoud van niveau B, regelmatig en netjes onderhouden, naar niveau C gegaan. Daarbij mag het onkruid hoger staan en er wordt minder vaak gesnoeid en gemaaid. Een mooier beeld betekent hogere kosten.

De gemeenteraad van Oldebroek vindt uw mening als bewoner, betrokken bij het groen, belangrijk. Graag gaat de raad hierover met u in gesprek. Op woensdag 14 februari is er daarom een raadsgesprek van de gemeenteraadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving.

Tijdens de bijeenkomst ziet u korte presentaties over het beheer van het groen in de gemeente en hoe we op dit moment omgaan met het kappen van bomen. Vervolgens kunt u tijdens een van de tafelgesprekken uw opvattingen en wensen over het groen en de bomen bespreken met de commissieleden.

Dit openbaar raadsgesprek begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.

Donderdagavond 15 februari: Integraal Kindcentrum Wezep-Noord en verplaatsing de Rank

De scholen de Uilenhorst, de Rank en het Agnieten College willen samen het Integraal Kindcentrum (IKC) Wezep-Noord gaan vormen. Daarvoor is het nodig dat de Rank naar Wezep-Noord verhuist en dichtbij de twee andere scholen huisvesting krijgt. Er is een aantal locaties dat hiervoor in aanmerking komt.

Met het oog op de komende besluitvorming wil de raad graag de opvattingen horen van de omwonenden van de toekomstige nieuwbouw voor de Rank, tegenover het Agnieten College, aan de Noordsingel in Wezep. Daarom organiseert de gemeenteraadscommissie Samenleving en Bestuur een raadsgesprek.

Dit openbaar raadsgesprek begint om 19.30 uur en wordt gehouden in restaurant Coelenhage, Zuiderzeestraatweg 486 in Wezep. U bent van harte welkom, juist ook als u belanghebbende bent bij deze ontwikkeling.

Algemeen

Het raadsgesprek is bedoeld voor meer en vooral ander, informeler contact van de raadscommissies met groepen en betrokkenen bij onderwerpen uit de samenleving. Vooral om met elkaar nieuwe ontwikkelingen te bespreken of lopend beleid te evalueren.

Voor vragen over de raadsgesprekken in het algemeen kunt u contact opnemen met raadsgriffier Hans Tabak 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment