HATTEMERBROEK - De gemeente Oldebroek wil in de toekomst woningen aan Hattemerbroek toevoegen die voldoen aan de wensen van de inwoners. Het vermoeden bestaat dat jonge huishoudens Hattemerbroek de afgelopen jaren hebben verlaten, omdat zij hier geen geschikte woning konden vinden. Daarom heeft de gemeente Oldebroek in juni 2014 een woonbehoefteonderzoek uitgevoerd. De gemeente is bij dit onderzoek ondersteund door Onderzoeksbureau Companen uit
Arnhem.


Ongeveer 150 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld. “Ik wil alle inwoners die hebben meegedaan aan het onderzoek bedanken voor hun inzet”, aldus wethouder Westerbroek. “Met alle gegeven antwoorden kunnen we verder bouwen aan een toekomst voor Hattemerbroek die aansluit bij de wensen.”Onder de deelnemers heeft de gemeente drie taarten verloot. De winnaars zijn hier over geïnformeerd door de gemeente. 

De resultaten van het woonbehoefteonderzoek zijn verwerkt in een rapportage. Deze wordt in september door het college van B&W aan de gemeenteraad aangeboden. Hierna zijn de resultaten onderwerp van gesprek tijdens de bijeenkomst met de Klankbordgroep Locatie Borst op 6 oktober 2014.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment