gemeentehuis

OLDEBROEK - Donderdag 16 november 2017 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis.

U bent van harte welkom.


Ter bespreking:

• Verplaatsing korfb alvereniging Rood Wit
Korfbalvereniging Rood Wit in Wezep wil graag verplaatsen van de huidige locatie de Brink in Wezep naar de Erica Terpstrahal in Wezep, om zowel buiten als binnen te kunnen sporten. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om € 600.000,- beschikbaar te stellen voor deze verplaatsing, en € 247.000,- voor aanpassing en uitbreiding van de Erica Terpstrahal.

• Grondprijs senioren woningbouwproject 'Wezeper Veste' Stati onsweg 95, Wezep
Een initi atiefgroep is bezig om een senioren woningbouwproject mogelijk te maken op de locatie van voormalig jongerencentrum Slash aan de Stationsweg 95 in Wezep. Het plan is om op die plek ongeveer 10 woningen te laten bouwen in een omsloten woonomgeving met binnenterrein. Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad in principe ingestemd met dit plan met uitzondering van de grondprijs. Nu stelt het college van B&W de gemeenteraad met toepassing van het grondprijsbeleid een hogere grondprijs voor van € 377.166,-.

• Principebesluit ruimtelijke en financiële medewerking plan Hart van Oosterwolde
Een initiatiefgroep vanuit Stichting Dorpsbelang Oosterwolde, Dorpshuis de Heerdt, voetbalvereniging VSCO’61 en Stichting Sportvoorziening Oosterwolde heeft het plan ‘Hart van Oosterwolde’ opgesteld. Het plan, nu nog op hoofdlijnen, voorziet in de ontwikkeling van een nieuw en multifunctioneel centrumgebied op en bij het sportpark de Heughte en herontwikkeling van locatie de Heerdt met woningbouw. De initiatiefnemers hebben aangegeven
het plan verder uit te willen werken wanneer de gemeente de bereidheid uitspreekt om hier ruimtelijk en financieel aan mee te werken. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om onder voorwaarden in principe ruimtelijke en financiële medewerking te verlenen aan het plan.

Waar vindt u de bijbehorende documenten?
U kunt de agenda en de bijbehorende stukken inzien op www.oldebroek.nl/gemeenteraad. De vergaderstukken liggen ook ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis tijdens openingsuren.

Luistert u mee met de uitzending van de raadsvergadering?
De raadsvergadering kunt u rechtstreeks volgen via www.oldebroek.nl. Om 19.30 uur start de uitzending automatisch. Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip de vergadering of een deel daarvan te beluisteren
(zie www.oldebroek.nl/gemeenteraad en dan de betreff ende vergadering).

Vragen?
Voor vragen over de vergadering kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoonnummer 0525 63 82 00.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment