boom

OLDEBROEK - Er worden in de gemeente Oldebroek in december 2017 op verschillende locaties bomen gekapt. Het betreft locaties binnen en buiten de bebouwde kom. 'Het kappen doen we niet zomaar en het is in sommige gevallen noodzakelijk. Als bomen een gevaar vormen voor de omgeving, ongezond zijn of dood gaan dan worden ze gekapt. Gelukkig worden er ook bomen teruggeplant. Dat kan als er voldoende ruimte beschikbaar is. Soms kan dit niet door bijvoorbeeld de aanwezigheid van kabels en leidingen, aanwezigheid van een riool of een te smalle groenstrook,'aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente heeft de afgelopen periode haar bomenbestand gecontroleerd. Hieruit blijkt dat  verschillende bomen gekapt moeten worden. Het gaat om:
• Binnen de bebouwde kom: 50 bomen gekapt en 26 bomen teruggeplant.
• Buiten de bebouwde kom: 16 bomen gekapt en 3 bomen teruggeplant.

Waarom worden de bomen gekapt?
• Ernstig ondermijnen van bestrating door wortels waardoor struikelgevaar ontstaat;
• Ernstige beschadiging/verstopping van het riool;
• Gevaar door afsterven van de boom of veel zware dode takken;
• Ondermijnen van fundering van woningen of oprit van particulieren;
• Aanwezigheid van ziektes of zwamaantastingen waardoor de bomen afsterven of gevaarlijk worden;
• Zorgplicht (Levensduur van maximaal één jaar, dit is gebleken uit een inventarisatie in 2015, die door een extern boomspecialistisch bedrijf is uitgevoerd).

Wanneer wel of geen herplant?
Als de gemeente nieuwe bomen gaat planten, dan toetst men op duurzaamheid van de standplaats van een nieuwe boom. Bekeken wordt of er voldoende beschikbare ondergrondse ruimte voor de boom is en gelet wordt ook op de
omgeving er om heen. Als er ondergronds en bovengronds voldoende ruimte is, dan worden er nieuwe bomen geplant. Dit alles conform de normen van het landelijke orgaan ‘Normeninsti tuut Bomen’.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment