Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Met de nota ‘Bewust in beweging’ wil het college van B&W een impuls geven aan het sport- en beweegbeleid in de periode 2018-2021 van de gemeente Oldebroek. De nota volgt de sportvisie ‘Tijd voor actie’ uit 2012 op. Het stimuleren van een gezonde leefstijl krijgt de komende jaren de hoogste prioriteit. Op 9 november 2017 behandelt de gemeenteraad van Oldebroek de nieuwe sportnota.

Bewegen levert geld op

Het aantal mensen dat te weinig beweegt en te zwaar is blijft stijgen. In 2040 heeft 62% van de volwassen Nederlanders overgewicht. “En dat is niet wat we willen in Oldebroek”, aldus wethouder sport Liesbeth Vos – van de Weg. Als een gemiddelde Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen, kan dat tot € 100.000,- aan maatschappelijke winst opleveren. Liesbeth Vos: “Samen met professionele partijen en maatschappelijke organisaties werken we aan het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl van alle inwoners in Oldebroek. Wij geloven dat dit een positief effect heeft op het algemene welzijn van onze inwoners.”

Sportaccommodaties

De nieuwe sportnota zorgt niet voor een grote beleidswijziging. De nadruk blijft de komende jaren liggen op het in beweging brengen van alle doelgroepen in het sociaal domein. Wel geeft de nota een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van de sportaccommodaties in onze gemeente. Daarbij hoort een kader voor toekomstige plannen van sportclubs met een eigen accommodatie. Nog dit jaar vindt besluitvorming over de projecten ‘Verplaatsing Rood Wit’ en ‘Buitensportaccommodatie Oldebroek-Stouwdamsweg’ plaats.

Sportaanbieders

Sportclubs en organisaties als Senioren Wezep Oldebroek en Goed Bezig zijn belangrijke partners van de gemeente. Zij zorgen wekelijks met veel vrijwilligers voor een gevarieerd aanbod van sport- en beweegactiviteiten. Daarom heeft het college sportaanbieders betrokken bij het opstellen van de nieuwe sportnota.

Sport- en beweegagenda 2018-2021

De sportnota ‘Bewust in beweging’ staat op de agenda van de raadsvergadering op 9 november 2017. Maar eerst vindt er op 12 oktober een gesprek plaats tussen sportverenigingen en raadsleden. De verenigingen kunnen dan hun toekomstplannen toelichten. Ook betrokken inwoners zijn welkom in De Zwikmeule. Het raadsgesprek begint om 19.00 uur. Na vaststelling van de nota wil het college samen met de sportaanbieders de conclusies, aanbevelingen en actiepunten van de nieuwe sportnota uitwerken in de Sport- en beweegagenda 2018-2021.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment