gemeentehuis

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan ti jdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 19 oktober 2017 is de zesde ronde. Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit bij voorkeur doen door een mail te sturen naar: abl.ede@hetnet.nl met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode.

Dit kan ook telefonisch via telefoonnummer 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 18 oktober 2017 vóór 12.00 uur.

Aanbiedregels
• U meldt zich vooraf aan per e-mail of telefonisch.
• U mag maximaal 2 m3 aanbieden (meer wordt niet meegenomen).
• Bied de takken op de ophaaldag zelf vóór 07.30 uur aan.
• In bundels aanbieden van maximaal 1 meter lang (geen stobben en coniferen), maximaal 25 kilo per bundel en geschikt voor handmatige belading.
• Leg de bundels met de gesnoeide kant in dezelfde richti ng zodanig langs de openbare weg dat ze zichtbaar, verkeersveilig en gemakkelijk door een vrachtauto opgehaald kunnen worden.
• Buren mogen takken en snoeihout niet bij elkaar aanbieden.
• De actie geldt alleen voor inwoners van de gemeente Oldebroek.

Takken en snoeihout dat niet aan bovenstaande aanbiedregels voldoet en die zonder aanmelden aan de weg worden gezet, neemt ABL niet mee. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het afvoeren ervan.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment