OLDEBROEK - Om ongelukken met vloeibare brandstoffen te voorkomen, zijn de regels voor bovengrondse brandstoftanks aangescherpt. Vanaf 1 januari 2015 moeten alle bovengrondse opslagtanks voor vloeibare brandstoffen zijn voorzien van een tank- en installatiecertificaat. Dit geldt dus óók voor kleine tanks van bijvoorbeeld agrarische bedrijven, loonbedrijven en auto- en truckbedrijven. U bent als eigenaar zelf verantwoordelijk om de status van uw bovengrondse opslagtank(s) na te gaan.

 Tankcertificaat, installatiecertificaat en (her)keuring
Als u in het bezit bent van een bovengrondse brandstoftank dan moet deze voor 1 januari 2015 zijn voorzien van zowel een tankcertificaat als een installatiecertificaat. Afhankelijk van de soort tank moet deze bovendieniedere 15 of 20 jaar herkeurd worden door een erkend installateur.

Heeft u na 1 januari 2000 een nieuwe tank aangeschaft en beschikt u wel over een tankcertificaat, dan moet u alsnog een
installatiekeuring laten uitvoeren. Het hebben van enkel een tankcertificaat is niet voldoende, omdat de gemeente en de Omgevingsdienst Noord-Veluwe niet alleen beoordelen of de tank zelf voldoet aan de kwaliteitseisen, maar ook of de tank volgens voorschriften is geïnstalleerd door een erkend installateur.

Overzicht erkende installateurs
De (her)keuring moet uitgevoerd worden door een conform BRLK903 erkende installateur. Deze vindt u als volgt:
1. Ga naar http://diensten.kiwa.nl/industrie/regeling-erkenning-installateurs-tanks-enleidingen-reit
2. Klik op de link onder het kopje ‘Overzicht certificaathouders’
3. Een lijst van erkende personen of instellingen opent zich automatisch.

Geen certificaten?
Heeft u een tank die niet is voorzien van een tankcertificaat of een tank die niet volgens de geldende normen gekeurd kan worden (bijvoorbeeld door het ontbreken van een mangat of inspectieopening), dan moet deze uiterlijk 1 januari 2015 buiten werking worden gesteld. Dit zijn veelal tanks die voor 1 januari 2000 in gebruik genomen zijn.

Als er sprake is van een niet (tijdig) gekeurde tank, dan loopt u het risico dat in geval van calamiteiten uw verzekeraar de schade niet vergoedt.

Afvoeren van afgekeurde tanks
Een afgekeurde tank moet gereinigd en afgevoerd worden door een erkend saneringsbedrijf. Het afstaan van een afgekeurde tank aan een oud-ijzerhandelaar is niet toegestaan. Ook het vervoeren van een lege, ongereinigde tank is verboden, behalve door bedrijven die hiervoor een ontheffing hebben. Van zowel het reinigen als het saneren van de tank ontvangt u een certificaat. Een kopie van deze certificaten dient u toe te sturen aan de gemeente of de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (afhankelijk van wie de controle verricht).

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment