In september zijn er de volgende vergaderingen van de raadscommissies:

Bestuur en Veiligheid, maandag 15 september

Op de agenda o.a.: Veiligheidsstrategie en Meerjaren­beleids­plan Politie Oost-Nederland 2015 - 2018; Gebiedsscan 2014 en criminaliteitscijfers 2013; Bestuursconvenant Strategische Alliantie Veluwe Noord en Gedragscode politiek ambtsdragers.

Samenleving, dinsdag 16 september

Op de agenda o.a. Onderzoek levensvatbaarheid Boerderijmuseum en subsidieverlening; Overdracht gymzaal / nieuwbouw sporthal Oosterwolde; Stand van zaken oprichting sportbedrijf en de financiële situatie van het zwembad; Onderzoek toekomst Sociale Werkvoorziening; Nieuwe Algemene subsidieverordening; Indienen zienswijze op de jaarstukken 2013 stichting Proo (openbaar onderwijs).

Ruimte en Grond, woensdag 17 september

Op de agenda o.a. Voorstel CPO ontwikkeling locatie Johan Frisoschool, Wezep; Concept PlanMER Windmolenpark Hattemerbroek; Revitalisering winkelcentrum Meidoornplein / Meidoornpleinakkoord; Vaststelling ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied, Mulligenweg 7 en 9"; Parkeernota Oldebroek en Vaststelling bestemmingsplan "Wezep Zuid, Prinses Irenelaan 20".

Middelen, donderdag 18 september

Op de agenda: Rapport rekenkameronderzoek Beleid, beheer en onderhoud van kapitaalgoederen; Nieuwe onderzoeksonderwerpen groslijst rekenkamercommissie; Vierde wijziging Legesverordening 2014 en Begrotingswijziging i.k.v. parkeerbijdrage project Oldebroek Centrum.

Door een technische storing zijn bij de agenda's van de komende commissievergaderingenniet alle bijbehorende stukken zichtbaar.
Voor de complete agenda's en een link naar alle bijbehorende stukken kunt u kijken op de website van de gemeenteraad.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment