OLDEBROEK - Ieder jaar evalueert de gemeente Oldebroek of inwoners tevreden zijn over de uitvoering van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo). Ook neemt de gemeente deel aan de benchmark Wmo samen met 86 andere gemeenten. Uit het onderzoek over het jaar 2013 blijkt dat bij het overgrote deel van de cliënten de ondersteuning voldoet aan de verwachting. Vergeleken met andere gemeenten scoort Oldebroek goed op het betrekken van inwoners bij beleidsontwikkeling, de ondersteuning van kinderen en ouders en de toegankelijkheid van openbare gebouwen.

Tijd
Ruim de helft van de geënquêteerde inwoners gaf aan dat zij een persoonlijk gesprek thuis hebben gehad om over de vraag om een Wmo-voorziening te praten. Zij
waarderen de tijd die de consulent in dit gesprek voor hen nam, maar liefst 96% is hier (zeer) tevreden over. Ook geeft 96% van hen aan dat zij (zeer) tevreden zijn over de manier waarop de consulent hen tijdens het gesprek behandelde. Gemiddeld geeft men een 7,5 voor het contact.

Benchmark Wmo
De benchmark Wmo vergelijkt het Wmo-beleid van gemeenten. Het totaalbeeld laat zien dat de gemeente Oldebroek hoger scoort dan het gemiddelde. De ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is een aandachtspunt. Dit wordt meegenomen in het nieuwe Wmo-beleid. De gemeente is verplicht de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bekend te maken.

U kunt het volledige rapport tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis in Oldebroek. Hier vindt u ook de benchmark. Ook staan de onderzoeksrapporten op
www.oldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment