Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek zijn gestart met het maken van een omgevingsvisie. Deze visie gaat over uw directe leefomgeving, nu en in de toekomst. In april jl. zijn hiervoor inventariserende gesprekken gevoerd, onder andere met wijkcomités en dorpsraden, met maatschappelijke partijen (ondernemersverenigingen, corporaties en zorgorganisaties) en met verschillende uitvoeringsorganisaties (GGD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst). Het resultaat betreft een eerste ruwe schets van de omgevingsvisie die we op de website van de gemeente presenteren. Wat vindt u van deze eerste schets? Zijn deze hoofdlijnen compleet, of ziet u nog ruimte voor aanvullingen of andere wijzigingen? Lees ook de themapagina over de omgevingsvisie.

Waarom is uw mening belangrijk?
De omgevingsvisie is een visie voor de lange termijn. Bij elkaar horende ontwikkelingen rond de leefomgeving worden hierin met elkaar in verband gebracht. De omgevingsvisie biedt houvast en richting voor het ontwikkelen van initiatieven in de gemeenten. Dat kunnen initiatieven uit de samenleving zijn, van de gemeente of van andere partijen. Daarom is het belangrijk dat al deze partijen meedenken.

In de eerste schets voor de omgevingsvisie staan vijf hoofdthema’s centraal:

1. Leefbare dorpen met een actieve samenleving
2. Herkenbare omgevingskwaliteit en -identiteit
3. Vitaal economisch klimaat
4. Duurzaam, energieneutraal en klimaatbestendig
5. Bereikbaar, nabij en toegankelijk

Inwonersavond Oldebroek
De Gemeente Oldebroek wil met u de eerste resultaten van de inventarisatie bespreken, in de vorm van een eerste ruwe schets van de omgevingsvisie. Binnenkort verschijnt een samenvatting van deze eerste schets. De gemeente is benieuwd naar uw mening. U bent van harte welkom om mee te praten op dinsdag 6 juni, in het gemeentehuis in Oldebroek, aanvang 19.30 uur.
Aanmelden kan via de mail http://gemeente@oldebroek.nl/ of telefoon: 0525 - 638200.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment