WEZEP - Tijdens het 'Late Night Summer event' op 5 september 2014 ondertekenden burgemeester A. Hoogendoorn namens de gemeente Oldebroek en eigenaren en ondernemers van Winkelcentrum Meidoornplein het Meidoornpleinakkoord. Hiermee is het startsein gegeven voor de revitalisering van het winkelcentrum. Jaren is door ondernemers, eigenaren, projectontwikkelaar en gemeente gewerkt aan een herstructureringsplan voor Winkelcentrum Meidoornplein. Door verschillende oorzaken zoals ontbinding van de projectontwikkelaar en de effecten van de economische crisis op de detailhandel, is dit herstructureringsplan stil komen te liggen. Nog altijd is het doel om het winkelcentrum duurzaam te verbeteren, maar minder grootschalig. Met het Meidoornpleinakkoord ligt er een handzaam programma waarin per thema een aantal keuzes en ambities voor de toekomst van het winkelcentrum gemaakt wordt.

Helder proces

Er is gekozen voor een eenvoudig, helder en overzichtelijk proces.

Fase 1 – Definitie. Deze fase is afgerond met de ondertekening van het gezamenlijk opgestelde akkoord. Fase 2 – Ontwerp en voorbereiding. Deze fase start nu. De principiële keuzes uit het Meidoornpleinakkoord worden per thema uitgewerkt door de ondernemers, eigenaren en gemeente. Dit leidt uiteindelijk tot het Revitaliseringsplan Meidoornplein. De verwachting is dat deze in december 2014 aan het college van B&W kan worden aangeboden.

Fase 3 – Realisatie. Tijdens de laatste fase (realisatie) vindt het daadwerkelijk (ver)bouwen van panden en aanleggen van nieuwe openbare ruimte plaats volgens het Revitaliseringsplan.

Financiering

De provincie subsidieert vanuit het Regiocontract de revitalisering van het winkelcentrum. Burgemeester A. Hoogendoorn: "De gemeente Oldebroek onderschrijft het belang van een aantrekkelijk winkelhart met goede voorzieningen en een solide winkelbestand in Wezep. De gemeente levert daarom een even grote bijdrage als co-financiering en zet beheergelden in." Het publieke geld is eenmalig beschikbaar en bedoeld voor het aanpakken van de openbare ruimte. Privaat geld van ondernemers en eigenaren wordt ingezet voor onder andere de verbetering van panden (individueel of gezamenlijk, buitenzijde en/of binnenzijde), eventueel een gedeeltelijke herstructurering, reclame en communicatie en marketing.

Meedoen belangrijk

Om het revitaliseringsplan te laten slagen is het belangrijk dat ondernemers en eigenaren van Winkelcentrum Meidoornplein meepraten over de toekomst van het winkelcentrum en het Meidoornplein akkoord ondertekenen. Er zijn al diverse ondernemers en eigenaren met plannen. Dit varieert van kleine tot meer uitgebreide plannen. Alle ontwikkelingen dragen echter bij aan de verbetering van het winkelcentrum; iets hoeft niet groots te zijn om indruk te maken.

Resultaat

Het doel van alle inspanningen is om eind 2015 klaar te zijn met de revitalisering en alle verbeteringen te hebben doorgevoerd. Het dorpshart van Wezep is economisch versterkt en het voorzieningenniveau en verblijfsniveau verbeterd. Daarnaast is het winkelcentrum beter vindbaar en bereikbaar en de sociale veiligheid en leefbaarheid zijn vergroot. Dan is het natuurlijk aan de winkeliers en eigenaren om het winkelcentrum Meidoornplein het kloppend hart van Wezep te laten zijn en de gezamenlijkheid verder uit te bouwen!

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment