HATTEMERBROEK - In samenwerking met de gemeente Oldebroek, de provincie Gelderland en adviesbureau HaskoningDHV organiseert Van Werven een drietal informatieavonden over de Milieueffectrapportage Windmolenpark Hattemerbroek (MER).

De informatieavonden vinden plaats in de tweede week van september. Tijdens de bijeenkomst kunt u zich laten informeren over de MER en is er de gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren over de inhoud.

De avonden worden gehouden op:

Maandag 8 september 19:30 tot 21:30 uur voor direct omwonenden (op uitnodiging) Dinsdag 9 september voor Commissie Ruimte & Grond, Raad en College (op uitnodiging); Donderdag 11 september 19:30 tot 21:30 uur voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden (vrij toegankelijk)

De eerste bijeenkomst op maandavond 8 september is georganiseerd voor de 64 omwonenden binnen een straal van 1500 meter van het windmolenpark. De bewoners hebben de uitnodiging per brief ontvangen. Mocht u geen brief hebben ontvangen, kijk dan op de website www.windmolenparkhattemerbroek.nl of uw woning zich binnen de 1500m-straal bevindt.

De tweede bijeenkomst op dinsdagavond 9 september is voor de leden van de Commissie Ruimte & Grond, de gemeenteraad en burgemeester en wethouders. De leden hebben via de griffier van de gemeente Oldebroek een uitnodiging ontvangen.

De derde bijeenkomst op donderdag 11 september is bedoeld voor iedereen die meer informatie wil inwinnen over de MER, vragen of opmerkingen heeft. Deze informatieavond wordt gehouden bij de familie Souman aan de Middeldijk 37 te Hattemerbroek. U hoeft zich niet op te geven voor deze avond.

Meer details over de activiteiten en de communicatie omtrent de MER treft u aan in het Activiteitenplan op de website www.windmolenparkhattemerbroek.nl

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment