Lelystad airport

De gemeente Oldebroek kreeg de afgelopen periode meerdere vragen van inwoners over toenemend vliegverkeer en geluidsoverlast door vliegverkeer. De gemeente heeft alle vragen en opmerkingen besproken met instanties die hierover gaan.

Wat is het standpunt van de gemeenteraad en het college over vliegveld Lelystad?

De uitbreiding van Lelystad Airport heeft te maken met de toekomst van Schiphol. De gemeente Oldebroek is niet tegen deze uitbreiding. Ook voor Oldebroekse bedrijven en Oldebroekers liggen er kansen; bijvoorbeeld voor de arbeidsmarkt en het toerisme. Zorgen zijn er ook en vooral op het punt van geluidsoverlast. In onze zienswijze op het luchthavenbesluit hebben wij daar nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Daarom hechten we veel waarde aan de toegezegde nulmeti ng (naar geluid) en gezondheidsbelevingsonderzoek. Daarover wordt binnenkort overleg gevoerd.

Het lijkt of we meer last hebben van geluidsoverlast. Zijn aanvliegroutes of vlieghoogtes misschien gewijzigd?

Nee, er hebben geen route- of hoogtewijzigingen plaatsgevonden in ons gebied. Het gevoel dat er meer over Oldebroek wordt gevlogen kan te maken hebben met het ASK-terrein. Als er geen militaire oefeningen zijn kunnen vliegtuigen over het ASK-terrein heen vliegen voor een directe route naar Schiphol.

Hebben wij inspraak in vliegroutes over Oldebroeks grondgebied? Kunnen we het verbieden?

Voor Lelystad Airport is onderzoek verricht naar de minst belastende aanvliegroute. Veel varianten zijn bestudeerd en besproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een keuze voor de zogenoemde routevariant B+, die ook over of langs Oldebroek komt. Alle informati e hierover is te vinden op www.alderstafellelystad.nl. Deze routevariant heeft , samen met het MER-rapport, ter inzage gelegen. Uitwerking van de route moet nog wel plaatsvinden. Het gaat dan vooral om vlieghoogtes.

Waar kunnen wij, als inwoners, met onze vragen of klachten terecht?

Voor klachten over vliegverkeer is een speciaal loket ingericht. U kunt uw klachten indienen bij: Klachtencoördinator Luchtverkeersleiding Nederland E-mail: Klachtencoördinator@lvnl.nl Postbus 7500, 1117 ZT Luchthaven Schiphol.

We horen dat de werkzaamheden rond vliegveld Lelystad vertraagd zijn. Klopt dat?

Uit een brief van de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu aan de Tweede Kamer blijkt dat de uitbreiding van Lelystad Airport vertraging heeft opgelopen. De bedoeling was dat per 1 april 2018 de eerste grote commerciële vliegtuigen op het vliegveld zouden landen. Dit wordt nu mogelijk toch later. Een nieuwe planning is ons nog niet bekend.

Meer informatie?

We organiseren in 2017 in samenwerking met de gemeente Elburg en de luchthavendirecti e van Lelystad Airport een bijeenkomst over Lelystad Airport. Zodra hier meer over bekend is wordt dit breed gedeeld. Informati e over Lelystad Airport kunt u nu al vinden op www.alderstafellelystad.nl, www.lelystadairport.nl en op www.oldebroek.nl.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment