OLDEBROEK - De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg en Oldebroek stellen aan de gemeenteraden voor om akkoord te gaan met een ambitieus programma voor het terugdringen van het restafval van de inwoners. Wethouder Henk Wessel (AB) van de gemeente Elburg legt uit dat de gemeente verplicht is om met maatregelen te komen: “De rijksoverheid wil dat inwoners in 2020 niet meer dan 100 kg restafval per inwoner aanbieden. Nu is dat in onze gemeenten nog meer dan 200 kg.” Het is de verwachting dat de gemeenteraad in Elburg het voorstel op 20 juni a.s. in de commissie bespreekt en op 4 juli a.s. in de raadsvergadering. Voor de gemeente Oldebroek zijn dit 22 juni a.s. voor de commissievergadering en 7 juli a.s. voor de raadsvergadering.

Het meest opvallende voorstel betreft het invoeren van een financiële prikkel voor het aanbieden van de grijze container. Vanaf 1 januari 2017 betaalt men – naast een bedrag voor het vast recht - € 8 per lediging van de grijze container. Uit de onlangs gehouden enquête onder inwoners over het afvalbeleid blijkt dat hier zeker draagvlak voor is. Uit de resultaten blijkt ook dat er veel vraag is naar meer voorzieningen om het restafval beter te scheiden.

Volgens wethouder Harm Westerbroek van de gemeente Oldebroek willen beide gemeenten aan de wensen van de inwoners tegemoet komen: “Wij stellen aanvullende maatregelen voor die helpen bij het verminderen van het restafval. Allereerst denken wij hierbij aan extra ‘gratis’ takkenroutes, in het voor- en najaar. Voor hen die veel GFT hebben geldt dat zij tegen een eenmalig uitzettarief een extra GFT container kunnen aanvragen. Het is belangrijk dat inwoners op de juiste wijze het afval scheiden. Daarom zetten we meer in op de handhaving/controle en dan kunnen we ook het zwerfafval beter aanpakken.” Wethouder Henk Wessel vult hem aan: “Daarnaast willen we in beide gemeenten een grondstoffenstation inrichten voor een 5-tal gratis grove grondstoffen: grof tuinafval, papier, klein chemisch afval, wit-en bruingoed en harde kunststoffen. Ons doel is dat deze plannen op 1 januari 2017 in werking treden.”

Het beter gebruiken van grondstoffen en het minder verbranden van restafval is behalve goed voor het milieu ook nog eens goed voor de portemonnee. Een betere scheiding leidt tot minder kosten. Nu zitten er in de grijze container nog heel veel grondstoffen die verbrand worden maar voor hergebruik in aanmerking komen, zoals GFT, papier, glas, textiel, KCA en elektrische apparaten. Voor kunststoffen geldt dat deze door de nascheiding bij de afvalverwerker uitgehaald eruit gehaald worden.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment