REGIO - Sinds kort zijn er voorlichtingen over Alzheimer op aanvraag beschikbaar. Dit is ontstaan omdat de gemeentes zelf verantwoordelijk worden voor voorlichting. In januari 2015 gaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking, waardoor er veel zorg bij de gemeentes zelf komt te liggen. Het doel van de wet is het mensen mogelijk te maken om langer thuis te kunnen blijven wonen maar ook om te participeren in de samenleving.

Voor mensen met dementie en hun naasten zijn Marloeke Coveen en Mia Schrik beschikbaar. Zij geven voorlichting in de regio Noordwest-Veluwe. "Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst vertellen we welke vormen van dementie, symptomen en stadia er zijn en hoe je er het beste mee om kan gaan" zegt Marloeke. "We geven praktische tips. Wat kun je doen als iemand 's nachts onrustig is? Hoe ga je om met gedragsveranderingen? Welke zaken moet je regelen? " Veel mensen hebben informatie nodig over de specifieke behoeftes van deze groeiende groep. Maar er is ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met elkaar.

Een voorlichting op aanvraag kost 30 euro. De aanvrager moet zelf voor een zaaltje, een beamer en koffie en thee zorgen. Er komen gemiddeld 40-60 belangstellenden, maar kleinere groepen zijn ook goed mogelijk.

Er worden ook voorlichters gezocht. Dat kunnen mensen zijn die hebben meegemaakt hoe het is om voor iemand met dementie te moeten zorgen. Of mensen die in de gezondheidszorg werkzaam zijn. Alzheimer Nederland geeft korte cursussen om belangstellenden op te leiden tot voorlichter.

Meer informatie over voorlichting is verkrijgbaar bij Mia Schrik, 0341- 844 708 en op www.alzheimer-nederland.nl/nwveluwe.

coveen - strik

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment