OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek heeft het laatste jaar gewerkt aan de verzelfstandiging van zwembad De Veldkamp in Wezep. In het aanbestedingstraject is Sportfondsen Nederland als beste uit de bus gekomen en de contractvorming is in volle gang. Een belangrijk onderdeel van het verzelfstandigingstraject is het realiseren van een sociaal plan voor het personeel van het zwembad. Sportfondsen neemt al het zwembadpersoneel over.

Op donderdag 12 mei 2016 zijn de bonden en de gemeente tot een akkoord op hoofdlijnen gekomen. Belangrijke onderdelen van het akkoord zijn een loongarantie voor tien jaar, meerjarig werkgarantie en een garantie dat opgebouwde pensioenrechten niet verloren gaan. Wethouder Lydia Groot is blij met het akkoord: “We hebben in dit akkoord bereikt dat er zekerheid is voor onze medewerkers en dat het zwembad met Sportfondsen een prachtig zwembad blijft met veel faciliteiten.”

Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. Verder is het onder voorbehoud van instemming door het college en gemeenteraad van de gemeente Oldebroek. Naar verwachting besluit de gemeenteraad hierover op donderdag 7 juli 2016.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment