tanja

Vorige week zagen we burgemeesters in het nieuws die een brief naar premier Rutte schreven. Burgemeesters die in de media aangaven dat ze de wet niet zouden handhaven, en die lieten weten het niet eens te zijn met het beleid. Ze lieten op deze manier het kabinet weten dat er hele grote zorgen zijn. Ik heb ervoor gekozen om geen brief te schrijven. Niet omdat ik het niet belangrijk vind hoe het met u, de inwoners en ondernemers in Oldebroek gaat. Zeer zeker niet! De afgelopen twee jaren heb ik bijna dagelijks via heel veel verschillende lijnen de ervaringen, zorgen en ideeën vanuit Oldebroek gehoord en ook gedeeld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

272192408 296889049137498 2253442015086553226 n

OLDEBROEK  -  Het aantal Wijkhelden in de gemeente is in één jaar tijd gegroeid van 35 naar 127. Meer dan een verdriedubbeling. De forse toename van vrijwilligers – zogenoemde Wijkhelden – die zwerfafval opruimen in de gemeente bewijst dat inwoners uit de gemeente Oldebroek steeds meer betrokken zijn bij het klimaat. Gezamenlijk zwerfafval rapen blijkt een nuttige én leuke tijdsbesteding.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK  -  De jaarwisseling is in de gemeente Oldebroek feestelijk gevierd en is in het algemeen zonder incidenten verlopen. Toch is er voor € 7.388,- schade geconstateerd. De schade betreft voornamelijk straatmeubilair. Het totale schadebedrag ligt iets lager dan vorig jaar.

Burgemeester ondanks schade positief over jaarwisseling

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen. De vergaderingen worden in verband met de huidige coronasituatie weer door middel van videoconferenties gehouden. Ze zijn te volgen via internet en Loco TV. Onder het kopje “Uitzending volgen” kunt u lezen hoe dat werkt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oudera

OLDEBROEK  -  Op donderdag 10 februari vindt een theatrale ouderavond met livestream plaats over alcohol en blowen voor ouders, opvoeders en verzorgers van kinderen van 12 t/m 18 jaar, Tijdens deze online ouderavond krijg je tips en adviezen over hoe je met je kind het gesprek voert over alcohol en drugs. Je hebt als ouder vaak meer invloed dan je denkt, gelukkig maar! Toch kan je het gevoel hebben dat dit niet zo is. Hoe ga je hiermee om? En hoe blijf je in gesprek met je kind over deze onderwerpen?

Aanmelden online Ouderavond

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bomenkap

OLDEBROEK - In februari en maart 2022 worden er bomen gekapt in gemeente Oldebroek. Tijdens een boomveiligheidscontrole, die is uitgevoerd door een gecertificeerd boomveiligheidscontroleur, is gebleken dat er 73 bomen moeten worden gekapt. De reden hiervoor is de slechte vitaliteit van de bomen en dat een boom gevaar voor de omgeving oplevert.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kunst

OLDEBROEK -   In 2022 biedt Provincie Gelderland verschillende subsidieregelingen aan met de ambitie een bloeiend cultuur- en erfgoedklimaat te stimuleren. Verenigingen, instanties en professionals in de culturele sector kunnen zelf deze subsidies aanvragen. Er zijn subsidies aan te vragen voor bijvoorbeeld het uitdragen en beleefbaar maken van een Gelderse thematische verhaallijn, voor talentontwikkeling van professionals in de culturele sector, de organisatie van grote artistieke producties en festivals, het versterken van historische organisaties (kleine musea) of het in stand houden van een molen of gemaal. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

woningbouw

OLDEBROEK -  De gemeente Oldebroek werkt, vanuit het Woonprogramma, tot 2030 aan minimaal 950 extra woningen. Van deze 950 woningen zijn er 250 bedoeld als levensloopgeschikte woningen en 124 als intramurale woonzorgplekken. In de visie op Wonen, Welzijn en Zorg wordt het belang van het toevoegen van deze woningen en woonzorgplekken benadrukt. Deze visie legt het college ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor om ook andere stappen te nemen voor een optimale aansluiting tussen wonen, welzijn en zorg. Hiervoor zijn in de visie 14 ambities geformuleerd en uitgewerkt in een uitvoeringsplan.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

stembureau

OLDEBROEK -  Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur beslist het centraal stembureau tijdens een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten en de nummering.

Tijdens de openbare zitting wordt over het volgende beslist:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

afval

OLDEBROEK - Het meeste zwerfafval komt onbedoeld op straat terecht. Bijvoorbeeld wanneer de deksel van de container die u aan de weg zet niet dichtzit. Als de deksel openstaat, waait de wind het afval uit de container. Soms staat een deksel open omdat de container overvol zit. Dan vallen de vuilniszakken of los afval al uit de container voordat hij boven de vuilniswagen hangt. Groter afval blijft liggen en wordt misschien opgeruimd door een voorbijganger, maar licht afval als koekverpakkingen waait al snel meters verderop de berm in. De volgende dag maait iemand de berm waardoor de koekverpakking in stukjes versnippert. De microplastics verdwijnen in de grond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente

OLDEBROEK -  De gemeenteraad heeft het afgelopen jaar gevraagd of er cultuurbeleid voor Oldebroek gemaakt kan worden. Cultuur is belangrijk, het is wie we zijn, in al onze facetten. De gemeente Oldebroek heeft nog niet eerder beleid vastgesteld voor cultuur. Wel zijn er subsidieregelingen voor diverse culturele activiteiten. Het college heeft nu een startnotitie opgesteld voor de gemeenteraad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

De beste wensen! Een veelgehoorde kreet zo aan het begin van het nieuwe jaar. En natuurlijk wens ik ook u het allerbeste. Maar wat is dan het beste? Gezondheid, natuurlijk. Daar valt of staat alles mee. Maar ik weet ook dat niet iedereen die dit leest gezond is… Liefde, daar kunnen we ook niet zonder. Van een partner, een ouder, een kind of iemand anders die dichtbij je staat. En dan kan zo’n goed bedoelde wens opeens heel moeilijk zijn, als je liefde moet missen. Liefde die er nu om welke reden dan ook niet (meer) is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

OLDEBROEK -  Op maandag 31 januari 2022 is de kandidaatstelling voor de aankomende gemeenteraadsverkiezing. Op die dag kunnen de lijsten van kandidaten en alle formulieren en bestanden die daarbij horen worden ingeleverd. Inleveren kan bij het centraal stembureau in het gemeentehuis van Oldebroek, tussen 9.00 en 17.00 uur.

Partijen die voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing of de vorige keer geen zetel hebben behaald, moeten voor de kandidaatstelling een waarborgsom betalen van € 225,-. Dit bedrag moet uiterlijk op 17 januari 2022 overgemaakt worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oosterwolde 2

OOSTERWOLDE -  Vanaf 10 januari 2022 wordt de waterleiding aan de Zwarteweg 2 tot en met 46 in Oosterwolde vervangen. De Zwarteweg wordt tijdelijk afgesloten en er wordt een omleiding ingesteld. Lokale bedrijven blijven bereikbaar.

De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer zes weken duren. Aanwonenden hebben een brief ontvangen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

trein

HATTEMERBROEK  -  In de nacht van maandag 10 januari op dinsdag 11 januari 2022 zijn er werkzaamheden aan de spoorwegovergang Hanesteenseweg in Hattemerbroek.

Dit betekent dat de Hanesteenseweg bij de spoorwegovergang is afgesloten voor doorgaand verkeer.

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK -  De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 16 december 2021 verschillende besluiten genomen.

  • De gemeenteraad heeft besloten tot toelating van de heer G. Vlieger (SGP) als raadslid. Hij volgt de heer J.T. de Nooijer op die ontslag heeft genomen. Na het raadsbesluit is de heer Vlieger beëdigd.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

De laatste column van 2021. Het ideale moment om terug te kijken. Nog even na te genieten van alle mooie dingen van het afgelopen jaar. Want gelukkig waren die er zeker ook! Toch voel ik die ruimte nu niet. Het zou de nood van dit moment tekort doen. Mijn dagen worden momenteel gevuld door gesprekken over boosterlocaties, steunpakketten voor ondernemers en noodscenario’s voor de zorg. En zeker niet alleen mijn dagen, maar bijvoorbeeld ook die van wethouder Vos. Hoewel het nu beter lijkt te gaan en we in de krant kunnen lezen dat het aantal besmettingen afneemt, maken we ons op voor weer een hele steile piek. Niet eerder zag het scenario voor de aankomende weken er zo zorgelijk uit. En zeker voor onze regio, met relatief veel mensen die niet gevaccineerd zijn, lijkt er zwaar weer op komst.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstboom

OLDEBROEK - Op woensdag 5 januari 2022 van 13.00 – 16.00 uur kun je als inwoner van Oldebroek jouw kerstboom gratis inleveren op de volgende locaties.

Oldebroek: parkeerplaats bij De Talter, Stouwdamsweg 4
Oosterwolde: voor dorpshuis De Heerdt, Schiksweg 27
´t Loo: voor buurthuis ’t Grinthuus, Morelissenstraat 1
Noordeinde: voor dorpshuis Noorderhuukien, Groote Woldweg 118
Hattemerbroek: voor dorpshuis De Bouwakker, Merelstraat 27
Wezep: parkeerplaats Dorpshuis (Mariënrade), Mariënrade 1

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

tanja

Kerst daar horen voor mij woorden bij als huiselijk, gezellig, samen en vooruitzien. Maar het woord dat toch wel bovenaan staat is thuis. Thuis. Dat is meer dan een plek waar je woont. Het is een plek waar je je veilig en op je gemak voelt. De meeste mensen in Oldebroek hebben een thuis. Dat kan de plek zijn waar je woont, of de plek waar je ouders wonen. Waar je thuis bent als je samen met je familie bent. Ik voel me inmiddels helemaal thuis in Oldebroek. Maar ik moet bekennen dat ik me voor onze verhuizing wel af heb gevraagd of onze kinderen zich ‘thuis’ zouden voelen in ons nieuwe huis. Immers, ze wonen inmiddels op zichzelf en hebben ook hun eigen thuis. Ik was enorm blij toen ze me vorig jaar vertelden dat het niet gaat om de stenen maar om ons. Dat ze zich ook hier thuis voelen. Want we zijn bij elkaar. Een pak van mijn hart!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1120247

OLDEBROEK -  In het najaar van 2020 voerde GGD Noord- en Oost-Gelderland voor de derde keer een groot onderzoek uit onder volwassenen en ouderen in Noord- en Oost-Gelderland. In Oldebroek vulden 844 personen de vragenlijst in.  Door uw hulp krijgt de gemeente beter inzicht in ontwikkelingen in de gezondheid, welzijn en leefstijl van de inwoners.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)