Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - De komende tijd onderzoeken medewerkers van de gemeente Oldebroek de juistheid van adresgegevens. Dit gebeurt in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit; een samenwerkingsverband van vijf ministeries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en hun uitvoeringsorganisaties, zoals SVB, DUO, Politie en Belastingdienst. Op dit moment nemen bijna 200 gemeenten deel aan het project voor de uitvoering van de adresonderzoeken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Is er bij jou thuis iemand langdurig ziek of gehandicapt? Zit je broer in een rolstoel? Heeft je zusje een gedragsstoornis? Is je vader of moeder ernstig ziek?’  Dan ben jij een jonge mantelzorger. Tijdens de week van de jonge mantelzorgers word jij in het zonnetje gezet! Gewoon omdat jij dat verdient.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oldebroekvoormekaar

OLDEBROEK - Heeft u een goed plan dat past bij Oldebroek voor Mekaar? Een idee waarbij het gaat om samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving? Dat soort initiatieven ondersteunen de gemeente graag! Daarvoor is een subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven, zodat u de ideeën daadwerkelijk kan uitvoeren. Het gaat om een eenmalige bijdrage per plan van maximaal 50% van de (start)kosten en niet meer dan € 5.000,-.

Lees meer op de website

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Op een aantal (feest)dagen in het voorjaar zijn het gemeentehuis in Oldebroek, het Sociaal Team in het dorpshuis Wezep en de gemeentewerf in Wezep gesloten.

Het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn gesloten op de volgende (feest)dagen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Bedrijfsbezoek 19 mei 2

OLDEBROEK - Op vrijdag 19 mei 2017 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een bezoek aan twee bedrijven, namelijk Fruittuin Verbeek en Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam in Oldebroek. Zij kregen onder andere een rondleiding bij deze bedrijven en de ondernemers gaven een toelichting op de bedrijfsvoering.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek zijn gestart met het maken van een omgevingsvisie. Deze visie gaat over uw directe leefomgeving, nu en in de toekomst. In april jl. zijn hiervoor inventariserende gesprekken gevoerd, onder andere met wijkcomités en dorpsraden, met maatschappelijke partijen (ondernemersverenigingen, corporaties en zorgorganisaties) en met verschillende uitvoeringsorganisaties (GGD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst). Het resultaat betreft een eerste ruwe schets van de omgevingsvisie die we op de website van de gemeente presenteren. Wat vindt u van deze eerste schets? Zijn deze hoofdlijnen compleet, of ziet u nog ruimte voor aanvullingen of andere wijzigingen? Lees ook de themapagina over de omgevingsvisie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK -   Op woensdag 17 mei 2017 is de heer Jan Willem van de Kamp 107 jaar oud geworden. Met deze leeftijd is hij niet alleen de oudste inwoner van Oldebroek, maar ook de oudste man van Nederland. Ter gelegenheid van de verjaardag van de heer Van de Kamp bezocht burgemeester Hoogendoorn hem in zorgcentrum De Hullen.

Geboren en getogen Oldebroeker

De heer Van de Kamp werd geboren op 17 mei 1910. Hij trouwde in 1938 met Kornelisje van de Streek. Sinds eind 2016 is hij niet alleen de oudste inwoner van Oldebroek, maar ook de oudste mannelijke inwoner van Nederland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Wilt u voor het eerst een woning kopen, maar zijn de woonlasten te hoog voor uw inkomen? Wellicht biedt de Starterslening uitkomst. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft u dus ook een hypotheek. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt de lening voor maximaal 30 jaar en de eerste drie jaar hoeft u geen rente en afl ossing te betalen. Voorwaarden Er gelden enkele voorwaarden aan het ontvangen van een Starterslening.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ondertekening AO staand 15 mei 2017

HATTEMERBROEK - Op maandag 15 mei tekenden burgemeester Hoogendoorn namens de gemeente en de heer Van Werven namens Van Werven Energie B.V. een anterieure overeenkomst voor het project windmolenpark Hattemerbroek. In deze overeenkomst is vastgelegd welke afspraken partijen met elkaar maken en hoe de kosten van de ontwikkeling worden verrekend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 16, 17 en 18 mei 2017 bij te wonen. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis.

De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door informatie te vragen en zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van B&W aan de raad. Ook zijn de commissies de plek voor overleg tussen gemeenteraad en college van B&W.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 11 mei 2017 is de derde ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 10 mei 2017 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek waarschuwt voor oplichters die je telefonisch benaderen!

In het gesprek (anoniem nummer) geeft de oplichter aan te willen helpen om je vaste lasten te verlagen. En dat ze namens de gemeente Oldebroek belt / of gegevens heeft ontvangen. Dit is NIET waar. Je wordt aangeraden om geen gegevens door te geven en de verbinding te verbreken.

Schrijf reactie (0 Reacties)

T Groentje in actie

Steun voor Natuur- en Milieuvereniging ’t Groentje

WEZEP - Gemeente Oldebroek doet mee aan de landelijke Wecycle-inleveractie voor afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen op de gemeentewerf. Elektronisch afval wordt ook wel e-waste genoemd. Inwoners die vanaf 28 april 2017 e-waste inleveren op de gemeentewerf kunnen punten sparen. Hiermee maakt Natuur- en Milieuvereniging ’t Groentje uit Wezep kans op een sponsorcheque van € 1.000,- van Wecycle. Ook inleveraars zelf maken kans op mooie prijzen. Stichting Wecycle organiseert de inzameling en recycling van e-waste in Nederland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

vlaggen

OLDEBROEK - Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers en op 5 mei vieren we onze vrijheid. Wilt u tijdens deze gelegenheden de vlag uithangen dan is het goed dat u op de hoogte bent van de volgende richtlijnen.

Vlag halfstok bij Dodenherdenking

Op de avond van 4 mei mag u de vlag halfstok hangen als blijk van eerbied en respect voor de doden. De periode waarin de vlag halfstok mag hangen, duurt van 18.00 uur tot zonsondergang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

Doe mee aan het raadsgesprek op donderdag 11 mei.

WEZEP - Ervaart u dat de druk op mantelzorgers is toegenomen? Loopt u in het verlenen van mantelzorg tegen knelpunten aan? Praat mee en kom naar het raadsgesprek op 11 mei. Geïndiceerde, betaalde zorg wordt minder. Het aantal mantelzorgers en het aantal uren uren zorg en ondersteuning dat een mantelzorg geeft, wordt meer. De gemeenteraad van Oldebroek wil graag van mantelzorgers zelf horen, van u dus, wat dit allemaal voor u betekent.

Op donderdag 11 mei aanstaande heeft de gemeenteraadscommissie Samenleving en Bestuur een zogenaamd raadsgesprek met mantelzorgers ingepland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

brinkhof

WEZEP - Het Sociaal Team Oldebroek, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Oldebroek en Senioren Wezep Oldebroek (SWO) zijn op zoek naar nieuwe collega’s die zich minimaal twee dagdelen per week willen inzetten als vrijwillige gastvrouw of -heer in dorpshuis De Brinkhof in Wezep.

Als gastvrouw of -heer ontvangt u de mensen die een bezoek brengen aan De Brinkhof. U staat de bezoekers te woord en helpt ze verder.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

spreekgestoel

OLDEBROEK - Op 9, 10 en 11 mei zijn er openbare raadsgesprekken van de gemeenteraadscommissies. U bent van harte welkom, om te luisteren maar ook om mee te praten, juist als u belanghebbende of betrokkene bent bij een onderwerp.

De volgende gesprekken staan op het programma:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 9018

OLDEBROEK - Op woensdag 26 april 2017 ontvingen vijf inwoners van de gemeente Oldebroek een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Hoogendoorn reikte de onderscheidingen uit in de raadszaal van het gemeentehuis. De gedecoreerden, vier mannen en één vrouw, zijn allen benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ als dank voor hun trouwe inzet voor de samenleving. Hoewel het voor de gedecoreerden natuurlijk een verrassing was dat zij onderscheiden zouden worden, stroomde de raadszaal vol met gasten die niets van deze gelegenheid wilden missen.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn sprak de te decoreren inwoners toe en reikte de Koninklijke onderscheidingen uit namens Zijne Majesteit de Koning. “Vijf Koninklijke onderscheidingen in een gemeenschap als Oldebroek, daar ben ik blij om, dankbaar voor en trots op! Deze vrijwilligers steken heel veel tijd en energie in zaken die niet alleen hen zelf maar ook veel anderen aan gaan. De vereniging, het dorp, de inwoners. Niet alleen deze vrijwilligers die vandaag in de schijnwerpers staan, maar ook al die andere vrijwilligers, maken Oldebroek tot een Oldebroek waar we het met elkaar goed hebben.”

Fotoreportage Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Vanaf woensdag 26 april laten de gemeente Oldebroek en de stichting GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland) metingen uitvoeren van verschillende gebouwen, wegen en later toegevoegde uitbreidingen. Medewerkers van Prisma GeoCensus voeren de metingen uit. Het is mogelijk dat ook bij uw woning of pand een medewerker langskomt om metingen te verrichten. De metingen worden vanaf de buitenkant van uw woning of pand verricht. Wanneer medewerkers van Prisma GeoCensus bij uw woning of pand langskomen, vraagt de gemeente IOldebroek u daar medewerking aan te verlenen. Medewerkers van Prisma GeoCensus kunnen zich legitimeren, de naam van het bedrijf staat op de legitimatie. De naam staat ook op de auto’s die ze gebruiken. Mocht u alsnog twijfels hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oldebroek via tel. 0525 63 82 00.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

cropped Panorama Oosterwolde e1473013437359

OOSTERWOLDE - Dinsdagavond 9 mei staat het plan Hart van Oosterwolde centraal in het raadsgesprek van de gemeenteraadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Het plan Hart van Oosterwolde is een initiatief van stichting Dorpsbelang Oosterwolde, voetbalvereniging VSCO ’61, vereniging dorpshuis De Heerdt en stichting Sportvoorziening Oosterwolde. Samen maakten zij een plan over de verplaatsing van dorpshuis De Heerdt en de aangrenzende gymzaal naar sportpark De Heughte. Hierdoor ontstaat een multi functioneel centrum van sportvereniging, dorpshuis en sporthal. Verder zijn er in samenhang met het plan ideeën voor woningbouw en voorzieningen in het dorp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)