Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 6 juli 2017 verschillende besluiten genomen. 

Na bespreking
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, windmolenpark Hattemerbroek
De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld dat de realisatie van vier windmolens mogelijk maakt langs de N50, nabij en westelijk van het knooppunt Hattemerbroek van A28/A50.

Het voorstel is aangenomen met 14 stemmen voor (ChristenUnie, SGP, CDA en PvdA) en 5 tegen (ABO, VVD en Lijst 7).

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

170213 219

OLDEBROEK - Koning Willem Alexander heeft besloten burgemeester Adriaan Hoogendoorn per 1 september 2017 opnieuw te benoemen tot burgemeester van de gemeente Oldebroek. Met deze herbenoeming begint burgemeester Hoogendoorn aan zijn tweede termijn van zes jaar in Oldebroek. De beëdiging heeft nog voor 1 september plaats op het provinciehuis bij de Commissaris van de Koning.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

page1

OLDEBROEK -  Begin 2018 komt de nieuwe gemeentegids van de gemeente Oldebroek uit. U kunt hier als bedrijf of organisatie voor benaderd worden.

De gids wordt uitgegeven door Akse Media uit Den Helder. Akse Media is inmiddels gestart met de acquisitie en actualisatie van de gegevens in de gemeentegids.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

20031607 482039025464987 9176161101334158822 n

OLDEBROEK -  Tijdens de schoolvakantie zijn de openingstijden van het Sociaal Team gewijzigd: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

In het Sociaal Team zitten verschillende professionals die met je meedenken en je ondersteunen waar dat kan. Bijvoorbeeld bij vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK -  De gemeente Oldebroek heeft een ervaringsonderzoek uitgevoerd onder inwoners die gebruikmaakten van Wmo-voorzieningen in 2016. De resultaten zijn voornamelijk positief. Zo geven mensen aan dat zij tevreden zijn over het contact met de gemeente. 82% geeft aan te weten waar ze moesten zijn met hun hulpvraag en 85% voelde zich serieus genomen. Ook de kwaliteit van de ondersteuning wordt goed beoordeeld. De ervaringen zijn beter dan het landelijk gemiddelde en significant beter dan vorig jaar. Wethouder Liesbeth Vos – Van de Weg: “Ik ben blij met de uitkomsten van dit onderzoek. Fijn om te horen dat inwoners door de geboden ondersteuning bijvoorbeeld beter in staat zijn om de dingen te doen die zij willen of langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Dat draagt allemaal bij aan meer tevreden en gelukkige inwoners en daar gaan we voor!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Foto 1 Veteranen met draaginsigne

OLDEBROEK - Op maandag 10 juli heeft burgemeester Hoogendoorn draaginsignes ‘Nobelprijs VN-militairen’ uitgereikt aan een drietal veteranen uit de gemeente Oldebroek. Het draaginsigne is uitgereikt aan de heren Van de Schootbrugge, De Bel en Sollie. Naast een aantal familieleden was ook de heer Schreuder aanwezig. Hij had hetzelfde draaginsigne al eerder ontvangen.  Een tweetal andere Oldebroekse veteranen heeft wel recht op het draaginsigne maar was niet bij de formele uitreiking aanwezig.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bedrijfsbezoek Companjen

WEZEP - Op vrijdag 7 juli 2017 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan Companjen Constructies B.V. aan de Rondweg in Wezep. Het college kreeg een rondleiding en uitleg over de historie en de huidige activiteiten van het bedrijf door de familie Companjen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

groepsfoto Prodemos Oldebroek

OLDEBROEK - Donderdagavond 6 juli reikte burgemeester Adriaan Hoogendoorn voorafgaand aan de raadsvergadering en in bijzijn van de fractievoorzitters certificaten uit aan dertien van de veertien Oldebroekse deelnemers van de cursus Politiek Actief. De cursus Politiek Actief is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe de lokale politiek werkt. De cursus is georganiseerd voor inwoners van de gemeenten Elburg, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek. Naast theoretische kennis hebben de deelnemers geleerd over en geoefend in vaardigheden als debatteren en lobbyen bij een gemeente. Slotstuk is het bijwonen van een raadsvergadering in de eigen gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

WEZEP -  De Taskforce jeugd nodigt je van harte uit voor een speciale ouderavond met als thema suïcide. Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 11 juli in MFC ‘De Brinkhof’ in Wezep. De avond is bedoeld om ouders/verzorgers sterk te maken, signalen te herkennen en daarmee hopelijk het aantal suïcides onder de jeugd te laten dalen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

19642516 476005676068322 5733019937968203265 n

OLDEBROEK - Nietsvermoedend kwam de 13-jarige Oldebroeker Jesse Mulder samen met zijn familie naar het gemeentehuis om een stapel ingezamelde mobieltjes op te halen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn verraste hem met een OVM-beeldje voor alle acties die hij de afgelopen jaren samen met zijn familie deed, en nog steeds doet, om geld in te zamelen voor Stichting Opkikker, Vereniging Ouders Kinderen en Toer de Dellen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Donderdag 6 juli 2017 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Hoe kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat statushouders zich (sneller) thuis voelen in de gemeente Oldebroek? Deze vraag stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Statushouders en maatschappelijke organisaties versterken elkaar’ die op Wereldvluchtelingendag, 20 juni, in de Zwikmeule gehouden werd. Een doel waar organisaties en inwoners zich graag voor willen inzetten. Dat bleek niet alleen uit de goede opkomst, maar ook uit de handtekeningen die aan het einde van avond onder de intentieverklaring werden gezet. Wethouder Liesbeth Vos – Van de Weg opende de bijeenkomst: “Wij geloven in de gemeente Oldebroek dat meedoen echt helpt. Iedereen wil graag ergens bij horen. Dat geldt zeker voor mensen die in Nederland een nieuw thuis willen vinden. Het doet me goed dat u hierbij een helpende hand biedt. Vanuit mijn hart zeg ik: geef iedereen een kans om mee te doen.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

school

OLDEBROEK -  Een flinke impuls voor het onderwijs in de gemeente Oldebroek; het budget voor de bouw en verbouw van verschillende basisscholen wordt verhoogd met 40%. Dit heeft de gemeenteraad onlangs besloten. We spreken hierover met een bestuurder van een grote schoolvereniging en de wethouder onderwijs. Met het extra budget kunnen schoolbesturen gebouwen realiseren die voldoen aan het Bouwbesluit. Ook is het mogelijk om in deze gebouwen duurzaamheidsmaatregelen te treffen en een gezonder binnenklimaat te creëren. De schoolbesturen nemen 25% van de verhoging voor hun rekening. In totaal gaat het om een bedrag van €4 miljoen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

henk

HATTEMERBROEK -  Dankzij Henk van de Haar en Dorpsoverleg Hattemerbroek ging het balletje rollen. Door ook goed samen te werken met K3 Delta ligt er nu een afrit aan de Duurzaamheidsweg.  Door de komst van deze afrit hoeft het vrachtverkeer met slibstort niet meer door Hattemerbroek heen. Samen werd een praktische oplossing gevonden voor de verkeersveiligheid én leefbaarheid in Hattemerbroek.

Dinsdag 27 juni 2017 is Henk van de Haar in het zonnetje gezet met een speciaal bordje.

Schrijf reactie (0 Reacties)

zwemles

WEZEP - Woensdag 28 juni 2017 was de gratis proefzwemles voor statushouders in de gemeente Oldebroek.Statushouders zijn asielzoekers met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning.Tijdens deze proefles werd er een inschatting gemaakt hoeveel zwemlessen het kind nodig heeft om het A-diploma te behalen.Vanaf woensdag 6 september 2017 biedt zwembad de Veldkamp van16.45 – 17.30 uur een vervolg om het A-diploma te halen. Het initiatief betreft een samenwerking tussen zwembad de Veldkamp en Goed Bezig Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 6843

OLDEBROEK -  Mantelzorgers verrichten werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor hun echtgenoot, partner,familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Voordat belangrijke werk geeft de gemeentehen jaarlijks een blijk van waardering. Dit gebeurt in de vorm van een verrassingspakket.Hoe gaat het in zijn werk? Wie zorg of ondersteuning ontvangt van een mantelzorger, kan hem of haar aandragen om in aanmerkingte komen voor dit rijk gevulde pakket.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ondertekening Wezep Noord

WEZEP -  Op donderdag 29 juni 2017 tekenden vier ondernemers uit Zwolle en Wezep samen met wethouder Harm Westerbroek de koopovereenkomsten voor de grond voor een te realiseren nieuwbouwpand aan de Rondweg op bedrijventerrein Wezep Noord. De omgevingsvergunning voor het nieuwbouwpand is al verleend en de bouw van het nieuwe pand start eind augustus dit jaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Heeft u een vraag aan de gemeente? Of wilt u een melding doorgeven over bijvoorbeeld straatverlichting, openbaar groen of wegen? Stuur dan een app! Het WhatsApp nummer is 06 25 39 54 58. Dit nummer kunt u alleen gebruiken om de gemeente Oldebroek een WhatsAppbericht te sturen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

eikenprocessierups 1OLDEBROEK - In het voorjaar komt de eikenprocessierups tevoorschijn. Deze rups vreet bomen (met name eikenbomen) kaal en bezorgt mensen huiduitslag, jeuk, rode ogen en zwellingen. Deze klachten kunnen ernstig zijn en lang aanhouden. Daarom is het belangrijk om te weten wat u kunt doen.

De gemeente Oldebroek begint in juni met de monitoring van de rups en neemt maatregelen om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

2017322 104045 SV3117 750x380WEZEP - De Brinkhof is het nieuwe Multifunctioneel Centrum in Wezep. Het is een centrum voor heel Wezep en omgeving; met sociaal-culturele, educatieve, recreatieve en maatschappelijke activiteiten. Naast de functie als dorpshuis zijn er in het gebouw ook het Sociaal Team, het CJG, de bibliotheek, Senioren Wezep Oldebroek,Stichting Icare, Vluchtelingenwerk en de politie gevestigd.

De Brinkhof werkt aan het zich nog verder ontwikkelen als dynamisch maatschappelijk centrum. U kunt daaraan bijdragen als lid van het bestuur van de beheerstichting.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)