takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 21 september 2017 is de vijfde ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit bij voorkeur doen door een mail te sturen naar: met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Dit kan ook telefonisch via telefoonnummer 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 20 september 2017 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

duizend

OLDEBROEK - De Japanse duizendknoop is een diepwortelende woekerplant die zich snel uitbreidt in Nederland en ook in de gemeente Oldebroek. De plant overwoekert andere beplanting en zorgt voor schade aan wegen, gebouwen en natuur. De gemeente bestrijdt deze plant en heeft voor u ook tips om de plant te bestrijden.

De Japanse Duizendknoop is op vijf locaties in de openbare ruimte aangetroffen, deze zijn de afgelopen tijd bestreden:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

input

WEZEP - De bedrijvenkringen van Hattem, Heerde en Oldebroek organiseren samen op woensdag 27 september een Energie(k) uur over energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Alle bedrijven, instellingen en agrariers zijn welkom. “Energiezuinige bedrijfsvoering levert ondernemers substantiële kostenbesparingen op, maar er zijn nog veel meer voordelen,” zegt Jan Smit, voorzitter van bedrijvenkring Oldebroek, “kom naar de bijeenkomst en laat je informeren over de effectieve aanpak van Energieke Noord-Veluwse Bedrijven en luister naar de praktijkervaringen."

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpshuis de brinkhof

WEZEP - Op donderdag 28 september van 18.30 tot 20.00 uur is er een inloopavond in dorpshuis De Brinkhof in Wezep. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op de kruising Zuiderzeestraatweg / Veluwelaan / Gerbrandystraat in Wezep komt een rotonde vanwege de verkeersveiligheid.

Laat u informeren tijdens de inloopavond op donderdag 28 september van 18.30 tot 20.00 uur in dorpshuis De Brinkhof in Wezep. Aannemer NTP vertelt u over de plannen, uitvoering en planning van de werkzaamheden. Uiteraard is er gelegenheid voor uw vragen. Medewerkers van de gemeente zijn ook aanwezig tijdens de inloopavond.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Gemeente Oldebroek vraagt inwoners naar ideeën om meer om te zien naar naasten die dat nodig hebben. Dit gebeurt aan de hand van een prijsvraag. Met de ‘Prijsvraag tegen eenzaamheid’ wil de gemeente stimuleren dat mensen die (nog) niet vanzelf meedoen, worden betrokken bij bijvoorbeeld de buurt, de kerk of de vereniging. Elk idee om de drempel tot contact te verlagen is welkom. Wie een idee indient maakt kans op een geldbedrag waarmee dit idee gerealiseerd kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

HATTEMERBROEK -  Het CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) De Driehoek is een woningbouwproject voor elf woningen van een groep mensen die een woning willen bouwen in Hattemerbroek. Voor het CPO project loopt voor het bestemmingsplan een beroepszaak bij de Raad van State in Den Haag. Dit ligt momenteel stil in verband met vragen die zijn gesteld door de Raad van State aan het Europese Hof over de stikstofproblematiek. Dit wordt ook wel het Programma Aanpak Stikstof (PAS) genoemd. Beroepszaken in Nederland waar de PAS beoordeling ter discussie wordt gesteld, liggen stil. Dit zijn ongeveer 200 zaken, waaronder dus dit plan. Dit is voor alle betrokken partijen lastig, omdat duidelijkheid hierdoor ontbreekt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEST

OLDEBROEK -  Oldebroek West II (fase 1 tot en met 4) is de uitbreiding van Oldebroek aan de westzijde van het dorp. De afronding van deze uitbreiding gebeurt met het bestemmingsplan Oldebroek West, Hogekamp. Dit bestemmingsplan is op 12 september besproken in de commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Op 28 september vindt de definitieve besluitvorming plaats.  Van half april tot eind mei heeft het bestemmingsplan in ontwerp ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. Op basis van de twee ingediende zienswijzen stellen wij aan de gemeenteraad voor het  ontwerpbestemmingsplan “Oldebroek West, Hogekamp” met wijzigingen vast te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lelystadairport YT

ZWOLLE - Op dinsdag 19 september is er een regionale informatieavond vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de uitbreiding van Lelystad Airport. De informatieavond vindt plaats in de Nieuwe Buitensociëteit aan het Stationsplein 1 in Zwolle. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

De avond wordt gehouden nadat er in de regio veel onrust is ontstaan over mogelijke overlast als gevolg van het vliegverkeer. Mensen kunnen daar terecht met vragen en zorgen over de geplande uitbreiding, en de aan- en uitvliegroutes.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK -  De gemeente Oldebroek heeft extra budget van het Rijk gekregen om armoede, onder met name kinderen, effectief aan te pakken. Het gaat om een bedrag van bijna € 66.000,-. Het college van B&W heeft besloten dit extra geld in te zetten voor het verhogen van de activiteitenbijdrage, het verhogen van het budget voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds en voor het jaarlijks organiseren van een zomerkamp voor basisschoolleerlingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

koffieochtend

WEZEP - Heel veel mensen zijn mantelzorger. Dit wil zeggen dat ze langdurig en onbetaald zorgen voor iemand die hulp nodig heeft; iemand die chronisch ziek is of iemand met een handicap, bijvoorbeeld. Vaak gaat het om een partner, ouder of kind, maar mensen zorgen ook voor een ander familielid, vriend, buur of kennis. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt je, bijvoorbeeld door de emotionele band met degene die zorg nodig heeft. Een mantelzorger zorgt soms 24 uur per dag, kan hier niet zomaar mee stoppen en verricht soms verpleegkundige handelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dorpshuis de brinkhof

WEZEP - Heeft u een naaste die ziek is of een aandoening heeft? Wat betekent het voor u dat hij of zij steeds minder kan of verandert qua persoonlijkheid? Op woensdagochtend 27 september 2017 organiseert het Sociaal Team in samenwerking met het Programma Depressie Preventie Noord Veluwe een bijeenkomst over dit thema. De bijeenkomst is bestemd voor volwassenen, met name mantelzorgers, chronisch zieken en ouderen. De bijeenkomst vindt plaats tijdens de koffie-ochtend voor mantelzorgers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaalteamgemeenteoldebroek1

OLDEBROEK - Heeft u vragen op het gebied van werk, inkomen of zorg? Loopt u in het dagelijks leven tegen bepaalde dingen aan en heeft u behoeft e aan ondersteuning? Hiervoor kunt u terecht bij het Sociaal Team. In het Sociaal Team zitt en verschillende professionals die graag met u meedenken en u ondersteunen waar dat kan.  Voor meer informatie gaat u naar www.oldebroek.nl/sociaalteam of neemt u telefonisch contact op via 0525 - 63 83 33.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

21369183 505075263161363 158355975954889708 n

OLDEBROEK -  Tijdens Nationale Burendag op zaterdag 23 september kun je je buren beter leren kennen en iets goeds doen voor elkaar en voor de buurt. Organiseer samen een spelletjesmiddag, een koffieochtend, of ga samen aan de slag voor een schone buurt. Heb jij een ander leuk idee voor Burendag? Meld je activiteit dan aan op www.burendag.nl/meld-je-nu-aan. En nodig je buren uit om gezellig mee te doen!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

luister

OLDEBROEK - Onder de slogan ‘Als ik jou iets vertel, luister jij dan wel?’ start de gemeente Oldebroek een campagne om meer openheid te creëren. De gemeente signaleert dat veel jongeren niet over hun zorgen of problemen praten. En dat, wanneer zij dit wel doen, er niet altijd écht naar hen geluisterd wordt. Met de Luisterjijwel-campagne wil de gemeente daar verandering in aanbrengen. De campagne gaat maandag 11 september van start en duurt twee weken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Gedurende de zomerperiode heeft de gemeente Oldebroek de openingstijden verruimd vanwege de vele aanvragen voor reisdocumenten. Nu deze periode bijna voorbij is, worden de openingstijden weer aangepast. Vanaf 1 oktober 2017 gaat de vrije inloop weer terug naar de woensdagmiddag. De vrije inloop op de maandagmiddag komt te vervallen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

parkeerverbod

WEZEP - Parkeren in de Vuurdoornstraat geeft al enige tijd hinder voor de omwonenden en het overige verkeer. Om de situatie te verbeteren voert de gemeente een verbod in om stil te staan op de Vuurdoornstraat, tussen de Keizersweg en de Hazelaarstraat. In de volksmond ook wel een stopverbod genoemd. Dat betekent dat auto’s niet stil mogen staan langs de doorgetrokken gele lijn aan de Vuurdoornstraat. Ook niet om iemand uit of in te laten stappen. Hiermee komt er een einde aan het ongemak en de hinder. De parkeerplaatsen voor de school vallen niet onder dit verbod. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK -  Sinds 2013 werkt de gemeente Oldebroek met een nieuw evenementenbeleid. Doel van dat nieuwe evenementenbeleid was het dereguleren van de vergunningverlening. In de afgelopen maanden is dit beleid geëvalueerd en is bekeken of de gestelde doelen zijn gehaald. Daarvoor is een enquête verspreid onder organisatoren van evenementen. Bovendien zijn de politie en de brandweer hierover geïnterviewd. Uit de evaluatie blijkt duidelijk dat de mensen blij zijn met het aangepaste beleid. De gemeente gaat de uitkomsten verwerken in een nieuwe aanpassing van het evenementenbeleid.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gemOLDEBROEK - In veel huizen die officieel bekend staan als recreatiewoning (zoals in bijvoorbeeld Park Mulligen en bepaalde solitair gelegen vakantiewoningen), wonen mensen toch permanent. Officieel mag dat niet, maar onder bepaalde voorwaarden kunnen bewoners hun recreatiewoning laten omzetten naar een reguliere woning. Binnenkort veranderen deze regels en voorwaarden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 6843

OLDEBROEK -  Mantelzorgers verrichten werk van onschatbare waarde. Zij zorgen voor hun echtgenoot, partner,familie, vrienden of buren die zich niet alleen kunnen redden. Voordat belangrijke werk geeft de gemeentehen jaarlijks een blijk van waardering. Dit gebeurt in de vorm van een verrassingspakket.Hoe gaat het in zijn werk? Wie zorg of ondersteuning ontvangt van een mantelzorger, kan hem of haar aandragen om in aanmerkingte komen voor dit rijk gevulde pakket.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

aircraft 1705925 960 720OLDEBROEK - De colleges van Oldebroek en Elburg gaan starten met het meten van het geluid van overvliegende vliegtuigen, zo stellen de colleges dat voor aan de beide gemeenteraden. In Elburg staat dit onderwerp voor de komende raadsvergadering op de agenda. “Het is de bedoeling dat in beide gemeentes Bureau Sensornet de opdracht krijgt om een driehoeksmeetsysteem aan te leggen en in ieder geval drie jaar lang metingen te doen, vanaf het voorjaar van 2018,” aldus wethouder Jan Polinder van de gemeente Elburg. De geluidsmetingen leggen de huidige situatie vast én zorgen voor een goede monitoring in de komende jaren.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)