cropped Panorama Oosterwolde e1473013437359

OOSTERWOLDE - Dinsdagavond 9 mei staat het plan Hart van Oosterwolde centraal in het raadsgesprek van de gemeenteraadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving. Het plan Hart van Oosterwolde is een initiatief van stichting Dorpsbelang Oosterwolde, voetbalvereniging VSCO ’61, vereniging dorpshuis De Heerdt en stichting Sportvoorziening Oosterwolde. Samen maakten zij een plan over de verplaatsing van dorpshuis De Heerdt en de aangrenzende gymzaal naar sportpark De Heughte. Hierdoor ontstaat een multi functioneel centrum van sportvereniging, dorpshuis en sporthal. Verder zijn er in samenhang met het plan ideeën voor woningbouw en voorzieningen in het dorp.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Gemeente Oldebroek is voortaan telefonisch bereikbaar op 0525 - 63 82 00. Sinds september 2014 was de gemeente bereikbaar op het ‘14+ nummer’ 14 0525 en sloot hiermee aan bij een landelijk initiatief voor verbetering van de telefonische bereikbaarheid van gemeenten. In de praktijk blijkt dat dit niet het geval is. Inwoners moesten eerst inspreken met welke gemeente ze wilden spreken, dit werd als drempel ervaren. Daarnaast zorgde het nummer zonder netnummer vaak voor verwarring. Om dat te voorkomen en om zo goed mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn, gaat de gemeente weer terug naar het oude vertrouwde telefoonnummer 0525 - 63 82 00.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vogelbescherming 1

OLDEBROEK - Op maandag 24 april 2017 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan de vrijwillige weidevogelbescherming Randmeerkust in het Noorderhuukien te Noordeinde. Zij kregen van coördinator Sjirk Overal en vrijwilliger Flip Nijhoff uitleg over de activiteiten van de vrijwillige weidevogelbescherming en een toelichting op actuele ontwikkelingen rondom weidevogels. Uiteraard werd er ook in het veld gezocht naar de weidevogels waar het allemaal om draait.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

regionov

OLDEBROEK - De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat vanaf heden tot 5 juli a.s., in het Regiokantoor, Oosteinde 17, Harderwijk, en in de gemeentehuizen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, ter inzage liggen het ontwerpjaarverslag/ jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018/meerjarenraming 2019-2021 van Regio Noord-Veluwe.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20170420 193425 1

OLDEBROEK - Vanavond heeft de gemeenteraad van Oldebroek het besluit genomen om burgemeester Hoogendoorn voor herbenoeming aan te bevelen. Dit gebeurde, zoals procedureel is voorgeschreven, in een besloten raadsvergadering. De aanbeveling tot herbenoeming is voorbereid door een commissie uit de raad, bestaande uit de fractievoorzitters. Via de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland wordt de aanbeveling van de gemeenteraad aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gestuurd. Voor 1 september, als de eerste ambtstermijn van burgemeester Hoogendoorn officieel afloopt, volgt een Koninklijk besluit over de herbenoeming. Een herbenoeming is voor de periode van zes jaar.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Clemens Cornielje

OLDEBROEK - Op donderdag 20 april a.s. komt de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, de heer C.G.A. Cornielje naar de gemeente Oldebroek voor een werkbezoek. Tijdens dit bezoek hoort hij over plannen van de gemeente en andere actuele ontwikkelingen. Het programma bestaat uit twee onderdelen. De commissaris gaat eerst in gesprek met het college van burgemeester en wethouders. Dit vindt plaats in de collegekamer van het gemeentehuis in Oldebroek. Vervolgens woont de heer Cornielje een openbare raadsvergadering bij.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Van 1 mei t/m 30 september 2017 is Burgerzaken van de Gemeente Oldebroek vaker open vanwege de vele aanvragen voor reisdo-cumenten. De vrije inloop verplaatst van woensdagmiddag naar de maandagmiddag. Op woensdagmiddag bent u welkom op afspraak.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

assertiviteitstraining

WEZEP - Onlangs is in de gemeente Oldebroek een assertiviteitstraining gestart. De training is bedoeld voor volwassenen die in het contact met anderen moeite hebben om voor zichzelf op te komen. Door middel van theorie, afgewisseld met oefeningen, gaat men met elkaar aan de slag. Thema’s die onder andere aan de orde komen zijn: ‘Nee’ zeggen, grenzen aangeven, kritiek geven en ontvangen.

In het najaar wordt er opnieuw een assertiviteitstraining aangeboden. De training vindt plaats in een kleine groep van maximaal zes personen. In totaal vinden er zes bijeenkomsten plaats van 1,5 uur in dorpshuis De Brinkhof aan de Mariënrade 3 in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Op een aantal (feest)dagen in het voorjaar zijn het gemeentehuis in Oldebroek, het Sociaal Team in het dorpshuis Wezep en de gemeentewerf in Wezep gesloten.

Het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn gesloten op de volgende (feest)dagen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

export

OLDEBROEK - Heeft u een bedrijf in de gemeente Oldebroek en heeft u plannen om te exporteren? Of exporteert u al maar wilt u graag groeien op de internationale markt? Dan kan Kennispoort Regio Zwolle u hierbij helpen. Zij stellen gratis vouchers beschikbaar voor een internationale businesscoach. Export biedt nieuwe kansen voor uw bedrijf. Het kan leiden tot meer omzet. Het kan ook het antwoord zijn op de toegenomen concurrentie op de binnenlandse markt. Maar hoe pakt u dat goed aan? Wat zijn uw sterke punten? Welke markten bieden kansen? En wat moet u doen om die kansen te pakken?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sneoihout

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout grati s laten ophalen door de fi rma ABL. Dat kan ti jdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 13 april 2017 is de tweede ronde. Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar:  met daarin uw naam, adres, woonplaats en postcode. Dit kan ook telefonisch via telefoonnummer (0318) 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 12 april 2017 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PR04 Uitnodiging Opening Dorpshuis A5

WEZEP - De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het dorpshuis in Wezep volledig te renoveren.  Zaterdag 8 april vindt de officiële opening plaats en de bekendmaking van de nieuwe naam voor het dorpshuis. U bent van harte welkom.

Programma:

12.30 – 13.00 uur: Inloop / ontvangst

13.00 – 13.30 uur: Officiële opening met onder andere de bekendmaking van de nieuwe naam voor het dorpshuis.

13.30 – 15.30 uur: Open huis, mogelijkheid om het dorpshuis van binnen te bekijken en kennis te maken met de verschillende organisaties die in het dorpshuis zijn gevestigd.

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE

OOSTERWOLDE - De initiatiefnemers van het plan Hart van Oosterwolde leggen het plan ter informatie voor aan inwoners van Oosterwolde. Van 4 april tot en met 18 april 2017 ligt het plan bij Dorpshuis de Heerdt.

Inwoners kunnen opmerkingen maken en vragen stellen over het plan aan de initiatiefnemers. Daarvoor liggen reactiekaarten klaar. Opmerkingen en vragen mogen ook per mail naar  De initiatiefnemers bundelen de opmerkingen en vragen en bieden deze ter informatie aan de gemeente aan.

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK - Sinds maart 2015 is het mogelijk om een Starterslening aan te vragen bij de gemeente Oldebroek. Met de Starterslening wil de gemeente de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Het budget voor de Starterslening is inmiddels grotendeels toegekend. Het college van B&W stelt daarom aan de gemeenteraad voor om extra budget van € 350.000,- beschikbaar te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

HATTEMERBROEK-Het transportbedrijf Jan Bakker heeft het voornemen een mobiliteitscentrum te realiseren op het bedrijvenpark H2O. Het college van de gemeente Oldebroek wil hierop aansluiten door hier ook de lokale vrachtwagenparkeerplaats onder te brengen. De huidige lokale vrachtwagenparkeerplaatsen zijn te klein geworden en voldoen kwalitatief niet meer. De verwachting is dat in de loop van 2018 gebruik gemaakt kan worden van deze nieuwe voorziening.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raad

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door informatie te vragen en zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van B&W aan de gemeenteraad.

 Ook zijn de commissies de plek voor overleg tussen de gemeenteraad en het college van B&W. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 5 en donderdag 6 april 2017 bij te wonen.

Wat staat er op de agenda’s?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

AUTISME

ERMELO/OLDEBROEK - Van zaterdag 1 tot en met zaterdag 8 april vindt de NVA Autismeweek 2017 plaats. In deze week vraagt de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) aandacht voor de ongeveer 190.000 mensen met autisme in ons land. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Sociaal Team Ermelo en MEE Veluwe organiseert in Ermelo een programma om aandacht te besteden aan de Autismeweek 2017. Inwoners uit Oldebroek zijn hier ook van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

RENE

OLDEBROEK - In de straten van de gemeente Oldebroek hangen op dit moment posters van Oldebroek voor Mekaar. Enkele van de vele duizenden vrijwilligers van de gemeente krijgen op die manier aandacht. René Post is in deze serie een van de twee ‘fotomodellen’. Hij is sinds twee jaar voorzitter van de stichting Natuurkracht Oldebroek.

“Wat Natuurkracht is? Het is een platform waarbij alle ondernemersverenigingen, het toeristisch platform, gemeente, sport en cultuur bij elkaar komen”, vertelt hij. “Ik vind het leuk en goed om iets voor de gemeenschap te betekenen en Oldebroek verder te helpen te ontwikkelen op ondernemersniveau.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BUSHALTE

WEZEP - De bushalte bij Coelenhage ligt er een stuk netter bij. Dankzij de inzet van de Klankbordgroep Wezep is de overlast van geparkeerde fietsen bij deze veel gebruikte bushalte verleden tijd. Samen met de gemeente bedacht de Klankbordgroep een oplossing voor de slordig geparkeerde fietsen bij de bushalte.

Buurtbewoners klaagden over de situatie bij de bushalte en namen contact op met de klankbordgroep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

C7hFAP1W4AAx6HX

OLDEBROEK - Op dinsdag 21 maart 2017 bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan PEC Zwolle / Stichting Regio Zwolle United. De stichting en de partners zetten gezamenlijk de kracht van voetbal in om de regio te versterken.

Ze doen dit door het uitvoeren van projecten en activiteiten op de scheidslijn van overheid, bedrijfsleven en onderwijs (regiobinding). Ook is het doel de regionale aantrekkingskracht te vergroten op bedrijven, consumenten en talenten door het profileren van de regio.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)