Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Eén op de negen kinderen leeft in armoede, er is geen geld voor sport of cultuur. Ook in de gemeente Oldebroek zijn er ouders die te weinig middelen hebben om hun kinderen te laten sporten of te laten meedoen aan een creatieve cursus of muziekles. De gemeente Oldebroek ondersteunt deze gezinnen en werkt sinds een aantal jaren samen met het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1000812

OLDEBROEK - Hondenpoep is een van de grootste volksergernissen. Hondenpoep lijkt soms een ware plaag. Hondenpoep op straat, op grasvelden, in de speeltuin en op andere plekken zorgt ervoor dat mensen een hekel krijgen aan honden. 'En dat is jammer,' aldus een woordvoerder van de gemeente Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

HuiskamervWezep logoblauw

WEZEP - Een gezellig avondje uit eten. U kent vast wel iemand die u hier blij mee kunt maken. Omdat hij of zij een steuntje in de rug kan gebruiken of altijd voor anderen klaar staat. Of zomaar, omdat u het diegene zo gunt. Speciaal voor hen, maar ook voor u, wordt De Huiskamer van Wezep omgetoverd tot Restaurant ‘Bon Appetit’. Hier kunt u genieten van een heerlijk, en gratis, diner.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - De gemeenten op de Noord-Veluwe, waaronder Oldebroek, verduurzamen de komende jaren hun nog fossiele aardgasverbruik van 178.000 m3 op jaarbasis via groengas. Dat halen ze uit het bij de inwoners thuis ingezamelde huishoudelijk restafval. Oldebroek kiest bewust voor het duurzaam geproduceerde groengas van vaste afvalverwerker Omrin in Heerenveen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Om wateroverlast aan te pakken gaan we de Asch van Wijcklaan in Oldebroek herinrichten. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden werkten we het afgelopen jaar aan een herinrichtingsplan. “Wij kijken terug op een intensief en mooi proces, ik heb bijzonder veel waardering voor de inbreng van inwoners en verenigingen, er ligt nu een mooi plan voor de Asch van Wijcklaan en het plein en de tuin van het gemeentehuis ”, aldus wethouder Lydia Groot.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

22181480 361772554245664 2275701990954683511 o

WEZEP - Steeds meer mensen kiezen er voor om zelf bouwprojecten op te starten. Ook in Oldebroek is een groep inwoners actief om samen een mooi bouwproject op te zetten. De plannen en tekeningen zijn al ver gevorderd dus de groep staat te popelen om aan de slag te gaan.

In Wezep bouwt de groep tien woningen die in een hofje aan elkaar gekoppeld zijn. De bewoners delen samen een binnentuin waarvoor de plannen nog volop in ontwikkeling zijn. De Wezeper Veste richt zich op vijftig plussers die wat kleiner willen gaan wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

glasvezel 050

OLDEBROEK - De campagne Glasvezel buitenaf in Veluwe Noord – Kampen Zuid is sinds een aantal weken van start. Inwoners van gemeente Oldebroek, Elburg en delen van Kampen, Hattem en Heerde kunnen tot 16 april 2018 een glasvezelabonnement afsluiten. Als 50% dit voor deze einddatum doet, gaat de aanleg van het glasvezelnetwerk door.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

werkbezoek 16 2 2018

OLDEBROEK - Op vrijdag 16 februari bracht het college van B&W van de gemeente Oldebroek een werkbezoek aan De Grote Schuur in Oldebroek en Schoonhoven Service in Oosterwolde. Het college kreeg een rondleiding bij beide bedrijven en een toelichting op de bedrijfsvoering en toekomstvisie. Voor bedrijven en het gemeentebestuur zijn de werkbezoeken een goede gelegenheid om elkaar nader te leren kennen en op de hoogte te blijven van economische ontwikkelingen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op woensdag 21 en donderdag 22 februari 2018 bij te wonen. De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door zich een mening te vormen over de voorstellen van het college van B&W aan de raad en informatie te vragen. De commissies vergaderen in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de openbare vergaderingen op 21 en 22 februari 2018 bij te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

HATTEMERBROEK - De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek (H2O) werken gezamenlijk aan het Vernieuwd Perspectief voor het intergemeentelijke bedrijvenpark H2O. Zoals bekend ligt het bedrijvenpark op het grondgebied van de gemeenten Oldebroek en Hattem. Hiermee wordt gewerkt aan een aantrekkelijke (boven)regionaal bedrijvenpark H2O. De hiervoor in procedure gebrachte bestemmingsplannen bevinden zich in de vaststellingsfase. In het kader van de zorgvuldigheid is de besluitvorming over deze bestemmingsplannen opgeschoven naar juni 2018.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF8140

OLDEBROEK - Oldebroek voor Mekaar staat voor samen werken aan een sterke en leefbare samenleving. Samen  goede initiatieven van inwoners waarderen door een OvM-waarderingsbeeldje uit te reiken. Inwoners kunnen voorgedragen worden wanneer zij zich op een bijzonder manier inzetten voor de samenleving en de medemens, en zo een voorbeeld en inspiratie zijn voor anderen.

Kijk voor meer informatie en het aanmeldingsformulier op www.oldebroek.nl/onderscheidingen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

vliegen

OLDEBROEK - Gemeente Oldebroek komt samen met de gemeenten Elburg, Hattem en Heerde op voor de belangen van alle inwoners die op de Noord-Veluwe te maken krijgen met laag overvliegende vliegtuigen, na de openstelling van Lelystad Airport. Hiervoor werken we intensief met elkaar samen en houden wij nauwgezet contact met de provincie Gelderland. De bestuurlijke inzet is momenteel gericht op het behoud van een goed woon- en leefklimaat en een aantrekkelijk recreatiegebied. Gelet op de geconstateerde fouten in de PlanMER (milieueffectrapportage) en het besluitvormingsproces tot nu toe, maken de gemeenten zich hierover zorgen en is het vertrouwen in het besluitvormingsproces geschaad.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

jeugd

OLDEBROEK - Wat is er nodig om jongeren gezond en gelukkig te laten opgroeien in onze gemeente? Die vraag stond centraal tijdens het Luister&vertel-café eind januari in Molen de Hoop. Inwoners en professionals waren van harte uitgenodigd om hierover mee te denken. De avond werd georganiseerd als vervolg op de Luisterjijwel-campagne van afgelopen september. Deze campagne had als doel om jongeren te laten merken dat er echt naar ze geluisterd wordt als zij hun problemen delen. Dat is belangrijk om ernstige problemen te voorkomen en om de jongeren verder te helpen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OOSTERWOLDE - Het college van B&W heeft besloten om gronden grenzend aan de huidige begraafplaats Oosterwolde aan te kopen en vraagt de gemeenteraad hiermee in te stemmen. Het gaat om twee percelen grond, zowel aan de oostzijde (4.000 m2) als aan de westzijde (6.500 m2) van de begraafplaats. ‘Met de aankoop van de gronden kunnen we voldoen aan de wens van inwoners om ook in de toekomst in Oosterwolde begraven te kunnen worden’, aldus wethouder Groot.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

OLDEBROEK - In de openbare zitting van 9 februari 2018 heeft het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Oldebroek aan de kandidatenlijsten die zijn ingediend op 5 februari 2018 voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Oldebroek op 21 maart 2018, de volgende nummers toegekend:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Op woensdag 14 februari en donderdag 15 februari 2018 zijn er raadsgesprekken. De onderwerpen die aan bod komen zijn openbaar groen, het Integraal Kindcentrum Wezep-Noord en de verplaatsing van de Rank. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Ik Pas 1

OLDEBROEK - Vanaf woensdag 14 februari start de actie ‘IkPas’. Ga ook de uitdaging aan en zet uw alcoholgebruik 30 of 40 dagen lang op pauze. Inschrijven kan via www.ikpas.nl. Veel mensen drinken alcohol. Vaak voor de gezelligheid, maar soms ook omdat men stress heeft of zich eenzaam voelt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ster

WEZEP -  Begraafplaats Bovenheigraaf in Wezep heeft sinds 1 februari een sterretjesveld. Het sterretjesveld is een begraaf- en gedenkplek speciaal voor kinderen die zijn overleden tijdens of na een korte zwangerschap. Ouders hebben nu een plek om deze overleden kinderen te herdenken. ”Een kind verliezen is onvoorstelbaar ingrijpend en verdrietig, ook als dit tijdens of na een korte zwangerschap gebeurt. We vinden het belangrijk om ouders een plek te geven waar zij hun overleden kindje kunnen herdenken én begraven. Daarvoor is er nu een sterretjesveld op de begraafplaats in Wezep”, aldus wethouder Lydia Groot.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Vrijwilligers zijn onmisbaar. In verenigingen, sportclubs, de zorg of de buurt zetten zij zich in voor verschillende activiteiten. Ook zijn zij vaak een hulp voor naasten die zichzelf niet goed alleen kunnen redden. Daarom ondersteunt de gemeente Oldebroek vrijwilligers op verschillende manieren waar wij graag meer bekendheid aan geven. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg presenteerde tijdens de Sportverkiezingen afgelopen vrijdag een infographic. Hierin is samengevat hoe de gemeente het doen van vrijwilligerswerk stimuleert en ondersteunt. De digitale versie van deze infographic en de informatie kunt u vinden via www.oldebroek.nl/vrijwilligerswerk.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

7heuvels

WEZEP - Wethouder Westerbroek heeft op maandag 29 januari 2018 een bezoek gebracht aan de bouwwerkzaamheden van Kalf Machines aan de Zernikestraat op bedrijventerrein Wezep Noord. Kalf Machines bouwt hier nieuwe bedrijfshallen. Op de oude locatie van Kalf Machines op de Zeuven Heuvels is straks plaats voor woningen. Naast Kalf Machines gaan ook de andere eigenaren van de bedrijven op de Zeuven Heuvels nieuwe bedrijfsgebouwen bouwen op bedrijventerrein Wezep Noord. Op de Zeuven Heuvels kunnen straks maximaal 61 woningen gebouwd worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)