margriet

WEZEP - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bracht op 16 april 2019 een werkbezoek aan de Prinses Margrietkazerne in Wezep. Deze legerplaats grenst aan de Oldebroekse heide, één van de grootste militaire oefenterreinen van Nederland.Het college werd door de commandanten Dirkx en Sprong rondgeleid over het kazerneterrein. Defensie is de grootste werkgever in de gemeente en daarmee economisch van groot belang. Tijdens het werkbezoek is er besproken wat de gemeente en de legerplaats voor elkaar kunnen betekenen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

geld

OLDEBROEK -  Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie in 2020 van de gemeente Oldebroek, kom dan in actie! U kunt dit aanvragen via www.oldebroek.nl/subsidie. Het is belangrijk dat u dit vóór 1 juni 2019 doet. Op de website vindt u de actuele subsidieregeling van de gemeente, de nadere regels en de formulieren waarmee u subsidie kunt aanvragen. Dit kan zowel digitaal met uw DigiD als schriftelijk.

Als uw aanvraag te laat is, kan dat betekenen dat de gemeente uw aanvraag niet in behandeling kan nemen. U ontvangt dan geen subsidie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

raadszaal1

OLDEBROEK - Donderdag 18 april 2019 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Oldebroek. U bent van harte welkom om deze openbare vergadering bij te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

sociaalteamgemeenteoldebroek1

OLDEBROEK -  Bent u 75 jaar of ouder en heeft u vragen over welzijn, zorg, wonen, vervoer en financiën? Dan kunt u in gesprek gaan met een vrijwillige ouderenadviseur vanuit ouderenorganisatie SWO (Senioren Wezep Oldebroek). Uiteraard hebben de adviseurs een geheimhoudingsplicht, zodat uw privacy gewaarborgd is.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Op een aantal (feest)dagen in het voorjaar zijn het gemeentehuis in Oldebroek, het Sociaal Team in De Brinkhof en de gemeentewerf in Wezep gesloten.

Gemeentehuis en het Sociaal Team
Het gemeentehuis en het Sociaal Team zijn gesloten op de volgende (feest)dagen:

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Q

WEZEP - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bracht op 9 april 2019 een werkbezoek aan Techniparts, Stockz en QSeals. Deze bedrijven zijn sinds de zomer van 2018 gevestigd aan de Rondweg in Wezep. Het college werd tijdens het bezoek geïnformeerd over de activiteiten en toekomstplannen van de bedrijven.

Samen sterk in Wezep

Techniparts en Qseals waren in Zwolle al buren. Toen de ruimte daar niet meer voldeed besloten ze samen op zoek te gaan naar nieuwe bedrijfsruimte. In 2017 kochten ze samen met MRC Klimaatbeheer en Hallz een perceel aan de Rondweg in Wezep. Er werd één pand op gebouwd bestaande uit vier afzonderlijke units. Elk bedrijf werd van zijn eigen deel eigenaar. Inmiddels zijn de bedrijven volop gesetteld en actief.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PMAGAZINE

WEZEP/HATTEMERBROEK – In deze dagen voor Pasen wordt er in het Noord-Veluwse dorp huis aan huis een Paasmagazine verspreid. Het is een blad vol verhalen van en over dorpsbewoners, met als thema “Wat betekenen geloof en kerk voor jou?”.Terwijl de redactie aan het brainstormen was over het thema van het Paasmagazine, kwam de behoefte boven om naar de kern terug te gaan: het geloof in God. Daar horen liefde en relaties bij en in onze mooie dorpen is daar veel van terug te vinden. Met dit blad willen we daar wat van laten zien. We beseffen dat sommige dorpsbewoners ook met eenzaamheid en frustratie te maken hebben. Juist hen willen we bemoedigen en aanmoedigen om hoopvol op zoek te gaan naar elkaar en naar dingen die het leven betekenis geven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK - U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 18 april 2019 is de tweede ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur aangeven door een mail te sturen naar: ablsnoeihout@outlook.com met daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 17 april 2019 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Brochure Profielschets nieuwe burgemeester 1

OLDEBROEK - Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Oldebroek (circa 23.000 inwoners) hebben zich 21 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Onder de kandidaten bevinden zich 1 (oud-/waarnemend) burgemeester, 11 (oud-)wethouders en 6 (oud-)volksvertegenwoordigers (Europees parlement, Rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening. De leeftijd van de kandidaten varieert van 21 tot 61 jaar. Er zijn 5 vrouwelijke kandidaten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC 0011k

OLDEBROEK - In Nederland leeft één op de negen kinderen in armoede, er is geen geld voor sport of cultuur. De gemeente Oldebroek ondersteunt Oldebroeker gezinnen in deze situatie door samen te werken met het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Het aantal kinderen dat dankzij dit fonds vorig jaar meedeed aan activiteiten is gestegen ten opzichte van 2017. Voor kinderen met een beperking is er dit jaar meer geld beschikbaar. Afgelopen jaar deden 113 kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen mee aan sport of culturele activiteiten, in 2017 waren dit er 77. In 2018 volgden 19 kinderen dansles, muziekles of een creatieve cursus zoals schilderen. 94 kinderen deden mee met sporten in verenigingsverband, zoals voetbal, volleybal, zwemles of turnen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

noot

OLDEBROEK - Traditiegetrouw organiseert het Christelijk Gemengd koor Vox Humana  o.l.v Bert Gelderman uit Oldebroek, dit jaar weer een Passie en Paaszangdienst op “Stille Zaterdag” 20 april 2019 in de Dorpskerk van Oldebroek.

Aan deze avond werken mee het Interkerkelijk Gemengd koor ’t Harde, Wim Kanis Piano en Herman Witter Orgel. Opening, meditatie en sluiting worden verzorgd door ds. M. Schuurman. Naast koorzang is er ook samenzang.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - Op maandag 1 en dinsdag 2 april 2019 wordt asfalt aangebracht in de gehele Van Asch van Wijcklaan en een gedeelte van de Spronksweg in Oldebroek. Daarnaast wordt in de Van Sytzamalaan een strookje asfalt naast het Raadhuisplein aangebracht. Het gemeentehuis is te bereiken via de Van Asseltweg, Stationsweg en Van Sytzamalaan. Het éénrichtingsverkeer in de Van Sytzamalaan wordt deze twee dagen opgeheven.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De raadscommissies bereiden de besluiten van de gemeenteraad voor. Dit doen zij door de voorstellen van het college van B&W aan de raad te beoordelen en informatie te vragen.

U bent van harte welkom in het gemeentehuis om de openbare vergaderingen op 3 en 4 april 2019 bij te wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

WEZEP - De dorpscontactambtenaren zijn het aanspreekpunt voor onze inwoners. Woont u in Wezep-Oost en heeft u een vraag of idee over uw buurt? Kom dan op vrijdag 29 maart praten met de dorpscontactambtenaren Peter Zoombelt en Johan Fidder. Op deze dag staan zij met de ideeënbus op verschillende locaties in Wezep-Oost. Peter en Johan gaan graag met u in gesprek over wat er leeft in de buurt en over uw suggesties om de leefbaarheid te versterken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSC02155

OLDEBROEK - Net zoals voorgaande jaren doet de gemeente Oldebroek mee met de Landelijke Compostactie. Op zaterdag 30 maart kunnen inwoners gratis compost afhalen. Met deze actie wil de gemeente de inwoners bedanken  voor het apart houden van groente, fruit en tuinafval (GFT). Let wel: op=op

Van 09.00 tot 11.00 uur kun je compost in zakken ophalen. Je kunt maximaal twee zakken per huishouden ophalen. Dit kan bij de Gemeentewerf, Amperestraat 13 in Wezep of buiten bij het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IJSSEL

WEZEP - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek bracht op 19 maart 2019 een werkbezoek aan Stichting IJsselvliedt. Tijdens het bezoek informeerde het bestuur van de stichting het college over de historie, het huidige gebruik en de toekomstplannen rondom het landgoed. Ook werd betrokkenheid van de inwoners van de gemeente Oldebroek besproken.

Het huidige landhuis werd in 1824 gebouwd als zomerhuis van een Zwolse familie. In 1955 werd het landgoed door de laatste bewoner, J.P. graaf van Limburg Stirum, overgedragen aan de Stichting IJsselvliedt. Het gehele landgoed beslaat zo’n 200 hectare, deels in gebruik als landbouwgebied en deels natuurgebied.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

verkiezingen

OLDEBROEK - De voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Gelderland is bekend.

In totaal zijn er 10.833 stemmen uitgebracht voor de Provinciale Statenverkiezingen in de gemeente Oldebroek. De totale opkomst is 60,41%.

Voorlopige uitslag Provinciale Staten

Bekijk de voorlopige uitslag van de Provinciale Staten verkiezingen (pdf, 144kb).

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeente oldebroek

OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek heeft in zijn vergadering van 7 maart 2019 verschillende besluiten genomen.

Bij de vaststelling van de agenda

Van de agenda zijn afgevoerd:

  • Voorstel beschikbaarstelling € 50.000,- voor een lening aan CPO De Driehoek in Hattemerbroek. Er is geen behoefte gebleken aan deze lening.
  • Burgerinitiatief ‘Durf te kiezen’ (voorstel voor gesprekken over bestuurlijke samenwerking of fusie). De behandeling wordt uitgesteld totdat het rapport van de provinciale verkenner bestuurskracht is uitgebracht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

54521359 833644226971130 8508602750525767680 n

OLDEBROEK - Rond 19.00 uur ligt de opkomst voor de Provinciale staten in de gemeente Oldebroek op 46,48% en voor het waterschap op 43,97%. Je kunt nog tot 21.00 uur stemmen.

Alle stembureauleden ontvingen vandaag een leuke attentie voor hun inzet op deze verkiezingsdag. Waarnemend burgemeester Janneke Snijder-Hazelhof kwam ze even persoonlijk bedanken!

Schrijf reactie (0 Reacties)

takken

OLDEBROEK -  U kunt uw takken en snoeihout gratis laten ophalen door de firma ABL. Dat kan tijdens de takkenroute die de gemeente acht keer per jaar organiseert. Op donderdag 21 maart 2019 is de eerste ronde.

Wilt u uw takken en snoeihout laten ophalen, dan kunt u dit per voorkeur doen door een mail te sturen naar: ablsnoeihout@outlook.com met daarin uw naam, adres, postcode en woonplaats. Dit kan ook telefonisch via tel. 0318 61 42 27. Het aanmelden kan tot en met woensdag 20 maart 2019 vóór 12.00 uur.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)