DO2KHAAWAAAjFPh.jpg largeWEZEP - Vanwege het slechte weer vandaag en morgen lopen de werkzaamheden op de rotonde Zuiderzeestraatweg/Veluwelaan één dag uit. De Zuiderzeestraatweg is daarom ook woensdag 22 november afgesloten. Op deze dagen worden de laatste lagen asfalt aangebracht. Ook worden alle verkeersborden geplaatst en strepen op de weg gezet.

Met ingang van donderdag 23 november is de Veluwelaan opengesteld voor alle verkeer. De Gerbrandystraat blijft nog even afgesloten in verband met het verleggen van kabels en leidingen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

reevedorp

OLDEBROEK - In de afgelopen tijd heeft bij de gemeente Kampen het ontwerpbestemmingsplan Reeve ter inzage gelegen. Het plangebied ligt bij de Oldebroekse kern Noordeinde. In het kader van de bestemmingsplanprocedure heeft het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek hierover een zienswijze ingediend bij de gemeenteraad van Kampen. Het plan IJsseldelta-Zuid voorziet in een integrale gebiedsontwikkeling van Kampen in combinatie met hoogwaterbescherming. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de nieuwe rivierarm, het Reevediep, aangelegd in de IJsseldelta. De aanleg van deze nieuwe rivierarm en de bijbehorende klimaatdijk zijn de aanleiding om dit deel van de IJsseldelta te transformeren en water in het gebied opnieuw te introduceren. Aan de noordzijde van het Reevediep ontstaat hierdoor ruimte voor de ontwikkeling van woningbouw. 

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

week tegen kindermishandeling logo klein 0

WEZEP - Van 20 tot en met 26 november is het de ‘Week tegen Kindermishandeling’. Dit is een landelijke actieweek waarin organisaties hun krachten bundelen om extra aandacht te vragen voor de bestrijding van kindermishandeling. Zo wordt in Wezep een virtual reality activiteit georganiseerd op 22 november. Door een virtual reality bril kun je ervaren hoe het is om als 7-jarige getuige te zijn van huiselijk geweld. Deze activiteit wordt in meerdere Veluwse plaatsen georganiseerd door Moviera, aanpak huiselijk geweld en Veilig Thuis Noord Oost Gelderland, in opdracht van de gemeenten. Door deel te nemen aan de virtual reality activiteit beleef je hoe een kind een (ernstige) ruzie tussen ouders ervaart. Het doel achter deze simulatie is om de bewustwording over en kennis van kindermishandeling te vergroten. Wethouder Liesbeth Vos – van de Weg: “Ieder kind moet veilig kunnen opgroeien met liefde, aandacht en een goede verzorging. Maar voor meer dan 118.000 kinderen in ons land is dat niet het geval. Onveilige gezinssituaties komen overal voor, helaas ook in de gemeente Oldebroek. Het is goed dat er met deze week extra aandacht komt voor dit, soms verborgen, probleem. Ik roep iedereen op om hier oog en oor voor te hebben en in actie te komen wanneer dit nodig is. De mogelijkheid om 22 november naar De Brinkhof te komen prijs ik graag aan.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Een initiatiefgroep van gebruikers en eigenaren heeft samen met de gemeente een plan gemaakt voor het verbeteren en uitbreiden van de sport- en beweegvoorzieningen in het gebied rond De Talter in Oldebroek. Naast het opknappen van de huidige voorzieningen is het plan om nieuwe voorzieningen toe te voegen, gericht op sport, bewegen en verblijven. Het college omarmt dit project en vraagt de raad om daarvoor een eenmalige bijdrage van € 277.500,- beschikbaar te stellen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Donderdag 16 november 2017 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis.

U bent van harte welkom.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

boom

OLDEBROEK - Er worden in de gemeente Oldebroek in december 2017 op verschillende locaties bomen gekapt. Het betreft locaties binnen en buiten de bebouwde kom. 'Het kappen doen we niet zomaar en het is in sommige gevallen noodzakelijk. Als bomen een gevaar vormen voor de omgeving, ongezond zijn of dood gaan dan worden ze gekapt. Gelukkig worden er ook bomen teruggeplant. Dat kan als er voldoende ruimte beschikbaar is. Soms kan dit niet door bijvoorbeeld de aanwezigheid van kabels en leidingen, aanwezigheid van een riool of een te smalle groenstrook,'aldus een woordvoerder van de gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

dops

OLDEBROEK -  Heeft u ideeën voor uw dorp of wijk? Heeft u vragen of een initiatief? De dorpscontactambtenaren zijn er voor u. Uw directe leefomgeving, dat is de buurt of het dorp. Daar hebben bewoners veel onderlinge contacten en daar organiseren ze activiteiten. De gemeente werkt samen met dorpsorganisaties om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Daarvoor zijn er dorpscontactambtenaren, die ook aanspreekpunt voor alle bewoners zijn.

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

Alzheimer

WEZEP - In de gemeente Oldebroek is de werkgroep Dementie actief: een samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en zorgorganisaties. De werkgroep wil mantelzorgers en vrijwilligers thuis ondersteunen bij de zorg voor iemand met dementie. Speciaal voor mantelzorgers heeft de werkgroep een bijeenkomst georganiseerd met als titel ’Mijn partner is mijn partner niet meer’. Dit kan ook gaan over uw vader, moeder, broer, zus, vriend(in) of iemand anders waar u voor zorgt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bonfire 1315981

OLDEBROEK - We zitten alweer volop in de donkere maanden en dat betekent dat ook de jaarwisseling steeds dichterbij komt. Mocht u een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling willen stoken dan is het goed te weten dat u hier een ontheffing voor nodig heeft . Bij de gemeente worden de aanvragen behandeld voor het stoken van vreugdevuren en wodt bepaald of er wel of geen ontheffing voor wordt verleend. Als u met de jaarwisseling een vreugdevuur wilt stoken, dan kunt u tot maandag 20 november 2017 een ontheffing aanvragen via de website van de gemeente: www.oldebroek.nl.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bouwakker

HATTEMERBROEK - Het Dorpsoverleg Hattemerbroek organiseert op donderdag 23 november een informatieavond voor alle inwoners uit Hattemerbroek. Op de agenda staat onder meer: initiatief zonnepark Noorderhoek, digitale dorpsplein Buurbook, Ovm online en de vrijwilligersvacaturebank, de Buurtwhatsapp en de BMX baan. Alle Hattemerbroekers zijn van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur en is in dorpshuis De Bouwakker. Kunt u niet aanwezig zijn, maar wilt u wel iets betekenen voor Hattemerbroek? Stuurt u dan een mail naar dorpsoverleghattemerbroek@ gmail.com  

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Bent u benieuwd hoe het huishoudboekje van de gemeente Oldebroek eruitziet in 2018? De gemeente heeft het op een rijtje gezet in een infographic.

Download de infographic Begroting 2018 (pdf, 1,2mb).

Schrijf reactie (0 Reacties)

Burgemeestersontbijt 1't LOO - Donderdagochtend 9 november 2017 kwamen veertien leerlingen uit verschillende groepen van de Looschool naar het gemeentehuis om samen met burgemeester Hoogendoorn te ontbijten. De leerlingen van de Looschool genoten samen met burgemeester Hoogendoorn van een gezond ontbijt. Na afloop van het ontbijt gaf de burgemeester de leerlingen een korte tour langs de raadzaal en zijn werkkamer. Het is dit jaar de vijftiende editie van het Nationaal Schoolontbijt. Het Burgemeestersontbijt wordt dit jaar in 270 gemeenten gehouden. Burgemeester Hoogendoorn: “Het is een mooie, en bovendien erg gezellige, manier om aandacht te vragen voor het belang van een gezond ontbijt. En dat is helaas hard nodig. Veel kinderen ontbijten niet, niet vaak genoeg of niet gezond. En dat is onverstandig. Met een goed ontbijt presteer je beter, kan je je beter concentreren en kom je de dag beter door.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Op vrijdag 17 november tussen 13.00 en 16.00 uur is het niet mogelijk om paspoorten, identiteitskaarten of rijbewijzen op te halen in het gemeentehuis.

Dit in verband met technisch onderhoud aan de systemen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

appel

OLDEBROEK - Ieder jaar in mei reikt Koningin Máxima de prestigieuze Appeltjes van Oranje uit. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje dat gemaakt is door Prinses Beatrix en een geldbedrag van € 15.000,-.

Voor komend jaar is het thema ‘Jong en sociaal ondernemend’. Het Appeltje is een blijk van waardering voor aanjagers van bestaande, succesvolle en sociale initiatieven. Voor initiatiefnemers, tot 35 jaar, die ervoor zorgen dat (kwetsbare) mensen in contact komen met anderen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

115OLDEBROEK - De gemeente Oldebroek en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) zijn twee jaar geleden gestart met de samenwerking ‘155-Help-een-bedrijf’ om ondernemers te ondersteunen die in zwaar weer verkeren. Deze samenwerking is weer voor een jaar verlengd. In de afgelopen twee jaar hebben ruim 25 ondernemers uit de gemeente Oldebroek gebruik gemaakt van 155-Help-een-bedrijf. Naast het feit dat een aantal van deze ondernemingen een goede doorstart konden maken, kon daardoor ook veel werkgelegenheid behouden blijven. Vragen op het gebied van marketing, opvolging/overname, acquisitie en andersoortige financiële vragen kunnen worden gesteld aan 155.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Logo Oldebroek gem

OLDEBROEK - Vanaf donderdag 9 november 2017 stuurt de gemeente Oldebroek vragenlijsten rond aan meer dan 3.000 inwoners. Dit gaat om een onderzoek over de gemeente. Als u een vragenlijst ontvangt, nodigt de gemeente u graag uit om die in te vullen.

Waarom een vragenlijst over de gemeente?

De gemeente wil graag weten wat u van onze gemeente vindt. Hoe denkt u bijvoorbeeld over uw woonomgeving? Of wat vindt u van onze dienstverlening? Vindt u dat de gemeente luistert naar de mening en initiatieven van haar inwoners? Men hoort uw mening graag, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

P1020634

OLDEBROEK - Om het groene karakter in uw woonomgeving toch zoveel mogelijk te behouden wil de Gemeente Oldebroek u de mogelijkheid geven om in uw eigen voortuin een boom te planten. Deze boom wordt geleverd op kosten van de gemeente Oldebroek. In 2016 werden er 58 bomen (verschil tussen kappen en nieuwe aanplant) aangeboden aan mensen die belangstelling hebben voor een nieuwe boom. Op deze manier wordt het aantal te kappen bomen gecompenseerd en blijft de groene uitstraling in uw straat of omgeving behouden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

gemeentehuis

OLDEBROEK - Donderdag 9 november 2017 vergadert de gemeenteraad van Oldebroek. De raadsvergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom!

Wat staat op de agenda?

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

BRANDWEERAANOLDEBROEK - Oldebroek heeft er drie brandweervrijwilligers bij. Vandaag hebben Matthijs Flier, Niek van de Wetering en Niels ten Hove tegenover burgemeester Adriaan Hoogendoorn de eed afgelegd voor de werkzaamheden die zij gaan vervullen bij het brandweerkorps Oldebroek. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heette de brandweervrijwilligers van harte welkom en heeft hen veel succes en sterkte gewenst bij hun verantwoordelijke taak. “Brandweervrijwilliger is niet zomaar een hobby. Het is een heel belangrijke en verantwoordelijke taak. Dat verdient ook de nodige waardering. Van mijn kant uit is die er zeker.” Burgemeester Hoogendoorn is er trots op dat we in Oldebroek weer zoveel vrijwilligers hebben kunnen verwerven. “Zo’n positief resultaat na een mooie wervingsactie lukt niet overal in het land. Zo kunnen we ons brandweerkorps voldoende op sterkte houden voor de toekomst. Dat is belangrijk voor de veiligheid van en leefbaarheid in onze kernen.”

Schrijf reactie (0 Reacties)

22894207 527226817612874 8531748349026912965 n

NOORDEINDE/KAMPEN - bewoner(s) van Noordeinde, opgelet! Op 4 november organiseert gemeente Kampen een informatiebijeenkomst over Reeve in het gebied zelf van 11.00 tot 14.00 uur. Hiervoor bent u van harte uitgenodigd. Tevens wordt wordt er een informatieavond georganiseerd op 7 november. Tijdens deze informatieavond zijn er medewerkers van het projectteam Reeve aanwezig om het ontwerpbestemmingsplan aan de hand van een korte presentatie toe te lichten. Na afloop is er tijd voor het stellen van vragen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)