ELBURG - De vestigingen van de Akker in Wezep, Elburg en Epe is weer open voor individuele fysio -en ergotherapiebehandelingen. Hoe dat in de praktijk in zijn werk gaat, legt Richard Wakker uit.

vnog

REGIO - Vanaf maandag 11 mei worden een aantal coronamaatregelen versoepeld. Onder voorwaarden en stap voor stap wordt zoveel als mogelijk de samenleving opgestart. Om binnen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) de nieuwe maatregelen te kunnen handhaven heeft de voorzitter van de VNOG, Ton Heerts, op vrijdag 8 mei de nieuwe Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland vastgesteld. Ton Heerts: “Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Iedereen is aan zet om hierin eigen verantwoordelijkheid te nemen. Drukte vermijden, bij klachten thuisblijven, de anderhalve meter aanhouden en je houden aan de hygiëne maatregelen geldt voor ons allemaal. Dat geeft de meeste kans dat andere voorgenomen versoepelingen op latere momenten kunnen doorgaan.”

Lees meer >

OLDEBROEK - De tweede peiling laat zien dat minder mensen bang en bezorgd zijn vanwege de corona-uitbraak dan in maart. Nog steeds zijn de eigen gezondheid, gezondheid van familieleden en de economische gevolgen van de coronacrisis de belangrijkste redenen voor angst en bezorgdheid. De tweede peiling laat opnieuw zien dat er veerkracht is onder de bevolking. De meeste mensen geven hun leven op dit moment een ruime voldoende (gemiddeld 7,1). 85% probeert zo normaal mogelijk door te gaan met hun leven.

basisregels

Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

Daarom blijft voor iedereen gelden:

  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis 

Lees meer >

rob dillmann

ZWOLLE - Stap voor stap start Isala de reguliere zorg weer op. Vorige week zijn de eerste poliklinieken weer begonnen met afspraken in het ziekenhuis. Deze week komen daar meer poliklinieken bij en ook het operatieprogramma wordt uitgebreid. Bestuursvoorzitter Rob Dillmann: ‘We starten rustig op en gaan goed in de gaten houden hoe het loopt. Als het moet, sturen wij bij.’ Iedere polikliniek die open gaat voor afspraken in het ziekenhuis, wordt vooraf gecheckt. Dillmann: ‘Wij kijken of de polikliniek goed is ingericht. Kunnen patiënten afstand houden in de wachtkamer? Kunnen handen gedesinfecteerd worden? Zijn er mogelijkheden voor onderzoek en worden (beeld)bel afspraken goed afgewisseld met afspraken in het ziekenhuis? Pas dan kunnen poliklinieken weer gaan draaien.’

Lees meer >

OLDEBROEK - Hulp nodig in deze lastige tijd? Laat het weten via: www.presentoldebroek.nl/oldebroekcoronahulp of bel met het Sociaal Team: 0525 – 63 83 33.

Isala entree

ZWOLLE - Het aantal corona-patiënten bij Isala neemt steeds verder af. Daarom wordt de zorg op de poliklinieken stapje voor stapje uitgebreid. Ook het operatieprogramma wordt geleidelijk uitgebreid. Om de zorg veilig te laten verlopen heeft Isala de poliklinieken anders ingericht: Het ziekenhuis houdt rekening met looproutes, er hangen schermen bij de balies en houdt rekening met 1,5 meter afstand. Bezoekers aan de polikliniek wordt gevraagd zonder begeleider te komen, behalve als het echt niet anders kan.

vnog

OLDEBROEK - De coronamaatregelen zijn verlengd om verdere verspreiding te voorkomen. Met de nieuwe noodverordening wordt de mogelijkheid op te treden wanneer mensen zich niet aan de maatregelen houden voortgezet. We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken en afstand houden zijn verlengd tot 19 mei. Wel is er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. De maatregelen zijn verwerkt in een nieuwe noodverordening van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). De Noodverordening en het Wijzigingsbesluit van 26 maart 2020 vervallen hiermee.

Lees meer >

Door het vreselijke virus zijn we veel thuis of maken juist overuren doordat we een bepaald beroep hebben . We willen graag weten wat de dagelijkse bezigheden zijn van de inwoners van de gemeente Oldebroek . Daarom vragen we aan jullie een leuke vlog of filmpje te maken en het op te sturen naar Henk Tabois. Hij gaat kijken of jouw vlog geplaatst gaat worden . h.tabois@gmail.com

Evert van 't IJssel vertelt wat hij het liefst doet tijdens de coronacrisis

Door het vreselijke virus zijn we veel thuis of maken juist overuren doordat we een bepaald beroep hebben . We willen graag weten wat de dagelijkse bezigheden zijn van de inwoners van de gemeente Oldebroek . Daarom vragen we aan jullie een leuke vlog of filmpje te maken en het op te sturen naar Henk Tabois. Hij gaat kijken of jouw vlog geplaatst gaat worden . h.tabois@gmail.com

Henk van t Ende zingt Angels van Robbie Williams.

 

Vanmorgen belde Willem van den Beld met burgemeester Tanja Haseloop over de versoepelde maatregelen betreffende het coronavirus. Luister hieronder het gesprek terug.

briefje voor ouderen in de bus

OLDEBROEK - Ouderen worden in Nederland het zwaarst getroffen door het coronavirus. Vanwege de huidige maatregelen krijgen ouderen nauwelijks of geen bezoek en komen zij amper nog buiten. We willen namelijk niet dat ouderen worden besmet met het virus. Maar dit heeft wel een enorme impact. Door het bezoek aan opa en oma te beperken dreigt ook vereenzaming. Gelukkig kunnen we onze ouderen op verschillende manieren een hart onder de riem steken. Hieronder vind je een aantal handige tips en initiatieven om ouderen te helpen in deze onzekere tijden. 

Lees meer >

mee

OLDEBROEK - Begrijp je de informatie over corona niet goed? Zit je door corona in een moeilijke situatie? Gaat er iets mis in de zorg of ondersteuning die je krijgt? Gaat het thuis niet goed? Ben je bang? Wil je je zorgen delen? Bel dan met MEE Veluwe 055 526 9200.

Cliëntondersteuners van MEE luisteren naar je. Helpen je informatie beter te begrijpen. Geven uitleg. Denken met je mee. Wijzen je naar de juiste plek. Of zoeken samen met je naar een oplossing. Bel MEE van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur. Het is gratis.

Lees meer >

Gesprek met Albert Leusink, hij is herstellende van het coronavirus.

provincie

REGIO - Jongeren maken zich minder druk om hun gezondheid dan ouderen maar hebben meer stress door de inperking van hun vrijheid. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van provincie Gelderland dat ruim 5000 inwoners invulden.

Vrijheid en gezondheid

Ongeveer 3 op de 10 Gelderlanders heeft het gevoel sinds de corona-uitbraak niets meer te hebben om naar uit te kijken. Dit gevoel is het sterkst onder jongeren (18-24 jaar): 55% geeft aan niets meer te hebben om naar uit te kijken. Dit is veel ten opzichte van 22% van de 65-plussers. Ondanks dat ouderen het coronavirus het meest bedreigend voor de eigen gezondheid ervaren, rapporteren ze het minst vaak over:

Lees meer >

tent

ZWOLLE - Misschien is het je al opgevallen. De triagetent die bij de ingang van de Spoedeisende hulp van Isala stond, is weer weg. SEH-arts Hester Ticheler: ‘Op dit moment hebben we voldoende capaciteit. Mocht de toestroom van coronapatiënten toch weer toenemen, dan hebben we nu de huisartsenpost van Medrie tot onze beschikking om extra patiënten op te vangen.’

Een paar weken geleden werd de tent in een razend tempo uit de grond gestampt. ‘We moesten snel handelen omdat we niet wisten wat ons te wachten stond. De Eerste Hartlonghulp werd die week getransformeerd in een spoedafdeling voor coronapatiënten en op de SEH kwamen de overige hart- en longpatiënten erbij. We wisten niet of en hoe de toestroom van coronapatiënten zich verder zou ontwikkelen en daarom hebben we uit voorzorg een triagetent neergezet, dit was de snelste optie.’

Lees meer >

is

ZWOLLE - De piek in het aantal ziekenhuisopnames is voorbij. Ook het aantal patiënten op de IC daalt. Goed nieuws, maar nog steeds is het belangrijk om in de gaten te houden dat een IC niet te vol raakt. Wanneer dit dreigt te gebeuren, brengen zogenoemde Mobiele Intensive Care Units (MICU) patiënten naar een ander ziekenhuis waar meer ruimte is op de IC. Anesthesiemedewerker Jan van den Dijk, begeleidde samen met een intensivist al verschillende patiënten naar ziekenhuizen overal in het land.

Lees meer >

Zwolle     IsalaGeestelijke verzorgers Martijn HermseStrategieverhalenFotoPersBuro Frans Paalman Zwolle ©2020

ZWOLLE - Natuurlijk was er eerder ook wel contact tussen de geestelijk verzorgers, medisch psychologen en de medisch maatschappelijk werkers. Maar sinds de coronacrisis werken zij samen in het team ‘mentale ondersteuning patiënten en naasten’. Voor de zorg van corona-patiënten en hun naasten. Zij werken, samen met het bedrijfsmaatschappelijk werk, ook samen in het team ‘psychosociale support voor medewerkers en specialisten in Isala.

Lees meer >

Vanmorgen ging Willem van den Beld in gesprek met wethouders Liesbeth Vos over de positief geteste wethouder Ben Engberts en de coronamaatregelen voor de ondernemers in de gemeente Oldebroek. Luister hieronder het gesprek terug.