vnog

REGIO - Het leveren van strikt noodzakelijk zorg in verpleeghuizen en zorghotels in Noord- en Oost-Gelderland staat stevig onder druk. Belangrijkste oorzaak is het personeelstekort vanwege hoog ziekteverzuim -omdat personeel in thuisquarantaine zit (omdat huisgenoten positief getest zijn)- en een toename van het aantal coronabesmettingen bij medewerkers en patiënten. Hierdoor kunnen niet alle beschikbare bedden in de zorghotels gevuld worden en kan de benodigde opschaling niet gerealiseerd worden.

Met name in de regio Apeldoorn zijn daarom op korte termijn extra handen aan het bed nodig. De nood is hoog en er wordt ingeleverd op kwantiteit en kwaliteit. Daarom is als uiterste redmiddel een ondersteuningsverzoek bij defensie gedaan. Voorzitter Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland Ton Heerts: “We zijn ingenomen met het feit dat er op nationaal niveau constructief overleg plaatsvindt over hoe en waar medewerkers van defensie ingezet kunnen worden. Het is goed te horen dat defensie vandaag zelf op bezoek gaat bij zorginstellingen in Apeldoorn om de situatie ter plaatse te beoordelen. Het doel is om te bepalen welke hulp precies nodig is.”

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Zorghotels zijn extra voorzieningen in de regio naast de ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. De zorghotels zijn, tijdens de eerste coronagolf, door samenwerkende zorgorganisaties ingericht. De zorg wordt geleverd door professionals van de deelnemende organisaties. Dit zijn onder meer verzorgenden, verpleegkundigen en (huis)artsen. Vrijwilligers, die zijn bijgeschoold, helpen met niet-medische taken. Directeur Publieke Gezondheid Jacqueline Baardman: ”Door de druk op de acute en niet-acute zorg is het leveren van personeel door de zorgorganisaties in de regio een groot probleem. Vandaag heb ik mede namens de voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een dringende brief gestuurd naar alle betreffende zorgorganisaties in de regio. Daarin wordt opnieuw de gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze organisaties benadrukt. Ook is nogmaals aangegeven dat iedereen een deel moet leveren en dat strikt noodzakelijke zorg geleverd moet worden.”
Ook bij Zorghotel Achterhoek neemt de druk op de zorg toe omdat de druk in de eigen organisaties toeneemt. Daarom is de continuïteit op de langere termijn ook hier een punt van grote zorg. In Zorghotel Achterhoek zijn medewerkers uit andere sectoren ingezet. Hier worden onder meer horecamedewerkers ingezet als gastvrouw en gastheer -een hele waardevolle toevoeging- en docenten en studenten van het Graafschap College leveren samen zorg op een afdeling van het zorghotel.

Oproep
Net voor kerst is via verschillende instanties een oproep gedaan aan mensen met een zorgachtergrond (diploma zorg niveau 2, 3 of hoger) om zich te melden bij de flexpool van Zorg Groep Apeldoorn. Alle inzet is erop gericht om geschikte medewerkers in te kunnen zetten. Dit heeft tientallen reacties opgeleverd. Hieronder zijn gepensioneerde verpleegkundigen die weer aan het werk gaan omdat ze geïnspireerd zijn geraakt door de oproep. Ook Maurits Dekker reageerde op de oproep. Momenteel werkt hij als kwaliteitsadviseur in de zorg. Tijdens zijn carrière heeft hij onder meer gewerkt als ambulanceverpleegkundige. “Het gaat maar over één ding, samen zorgen voor mensen die dat heel hard nodig hebben. Ik voel mij geroepen om mijn steentje bij te dragen. Het levert voor mij ook een mooie ervaring op. Ik vind het prettig om met mijn voeten in de klei te staan. Ik ben in de gelegenheid om te helpen, dus dat doe ik.” Net als in het voorjaar zijn ook VNOG medewerkers, waaronder brandweervrijwilligers uit de regio, ingezet om ondersteuning te bieden bij niet-medische taken. Zij maken deel uit van het interventieteam COVID-19 dat bestaat uit 35 medewerkers van de VNOG dat breed inzetbaar is bij acute situaties. Ook is een oproep gedaan via de landelijke website www.extrahandenvoordezorg.nl en het Nederlandse Rode Kruis. Dat heeft ook extra inzet opgeleverd. Inmiddels zijn sinds zaterdag ruim 30 (betaalde) vrijwilligers actief in het zorghotel Apeldoorn.

Defensie
Ondanks de positieve reacties, is de situatie nog steeds nijpend. Daarom is als uiterste redmiddel zelfs een ondersteuningsverzoek bij defensie gedaan. In eerste instantie werd hierop een afwijzing ontvangen. Inmiddels heeft defensie laten weten dat zij vandaag nog zelf een bezoek brengt aan het zorghotel in Apeldoorn om de situatie ter plekke te bekijken en in gesprek te gaan met de medewerkers en directies. Hiermee geeft defensie aan dat de aanvraag wordt heroverwogen. Mogelijk leidt dit ertoe dat er op termijn en tijdelijk verlichting komt, zodat de benodigde opschaling gerealiseerd kan worden.

Ton Heerts voorzitter VNOG doet een dringende oproep aan inwoners van Noord- en Oost-Gelderland: "Samen moeten we ervoor zorgen dat we de zorg toegankelijk houden. Ik heb enorm veel waardering voor iedereen die zich hier keihard voor inzet. Hun toewijding en flexibiliteit is buitengewoon. Maar we moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. We kunnen niet anders dan ons aan de geldende maatregelen houden. We zijn het verplicht aan de zorg, aan iedereen wiens zorgbehandeling wordt uitgesteld en ook aan de kinderen en jongeren die nu niet naar school kunnen. Hoe moeilijk het ook is, en ondanks dat we binnenkort starten met vaccineren. We moeten dit samen volhouden. De continuïteit van de zorg en de bescherming van kwetsbare mensen is enorm belangrijk."

Oproep:

VNOG is op zoek naar mensen met een zorgachtergrond die zich in willen zetten voor het zorghotel in Apeldoorn. Op dit moment is het bij alle deelnemende zorgorganisaties zo moeilijk om de diensten gevuld te krijgen, dat voldoende collega’s voor de speciale afdeling vinden, niet lukt! Vandaar deze noodkreet en de oproep om jzich te melden.

Heb jij een zorgachtergrond en (diploma zorg niveau 2,3 of hoger?) én zou jij de samenwerkende zorg organisaties in Apeldoorn uit de brand willen helpen? Meld je dan bij het flexbureau van Zorggroep Apeldoorn.

Neem contact op door te bellen met het flexbureau van Zorggroep apeldoorn of stuur een mail naar flexpool@zgapeldoorn.nl onder vermelding van Zorghotel. Samen met jou  wordt gekekend of je inderdaad een bijdrage kan leveren op deze belangrijke afdeling en wanneer en op welke voorwaarden je eventueel aan de slag kunt gaan.