provincie

REGIO  -  Een groot deel van de Gelderlanders vindt het coronavirus nog altijd erg bedreigend: voor de eigen gezondheid (30%) en/of voor de gezondheid van vrienden of familie. Wel is er een tweedeling te zien tussen de jongeren, hoogopgeleid en gezond enerzijds en de ouderen, praktisch opgeleid en minder gezond anderzijds. De eerste groep vindt het virus minder bedreigend dan de tweede. Waarbij opvalt dat jongeren zich wel degelijk bewust zijn van de risico’s voor hun oudere familieleden en vrienden.

De negatieve invloed van het virus en de maatregelen op het sociale welzijn lijkt weer groter te worden. Niets hebben om naar uit te kijken, gevoelens van stress, irritatie en/of eenzaamheid worden daarbij vooral genoemd. en Door meer mensen dan in de zomer, maar weer minder dan in het voorjaar.

Dat zijn enkele opvallende uitkomsten van het zevende onderzoek naar het welbevinden van de Gelderlanders, uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland.

Over de gevolgen op wat langere termijn lopen de hoop en verwachtingen nogal uiteen.

Een ruime meerderheid hoopt dat er na de coronacrisis meer belang wordt gehecht aan welzijn dan aan de economie; één derde hoopt dat er tegen die tijd meer aandacht uitgaat naar de economie dan naar het klimaat.

Klimaatverandering

Een overgrote meerderheid van de Gelderlanders ziet duidelijk bewijs voor de opwarming van de aarde en ervaart de gevolgen hiervan al. Ruim 70% maakt zich hierover zorgen. Dat betekent dat we niet meer alles kunnen doen wat we zouden willen en dat hebben we maar te accepteren, aldus zo’n 80%. Als het gaat over het aanpakken van de klimaatverandering voelt 60% zichzelf daarvoor verantwoordelijk, maar een nog grotere groep vindt dat de overheid en de grote bedrijven maatregelen moeten nemen tegen klimaatverandering, en dat mag gevolgen hebben voor de winsten van de bedrijven.

Windmolens

Windmolens verdelen de gemoederen. De helft van de Gelderlanders vindt dat er meer windmolens moeten komen; maar 30% wil er juist minder. Vooral rondom natuurgebieden zijn de molens niet populair. Ook wil de helft dat molens er alleen mogen komen als de energie vooral naar de huishoudens in de directe omgeving gaat.