vnog

REGIO - Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen week flink toegenomen, ook in onze regio. Het is van groot belang dat iedereen alert blijft. Het virus is niet weg en verspreidt zich makkelijk wanneer we niet voldoende afstand houden. Het is en blijft van belang dat iedereen de basisregels naleeft. Alleen zo kunnen we voorkomen dat aanvullende regionale maatregelen in de nabije toekomst nodig zijn.

De toename zien we vooral ontstaan bij privé feestjes, familieaangelegenheden, werk, door buitenlandse besmettingen en in de sport- en verenigingssfeer. We doen de dringende oproep om de maatregelen acht te nemen. Dus:

  • blijf thuis bij klachten en test zo snel mogelijk;
  • houd 1,5 meter afstand van anderen;
  • was vaak uw handen;
  • werk zoveel mogelijk thuis;
  • vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits

Dit weekend vinden in onze veiligheidsregio ook vaker controles plaats. Dit gebeurt onder meer sportclubs, supermarkten en bouwmarkten.
Kijk op Rijksoverheid.nl voor alle geldende maatregelen.

Jacqueline Baardman, directeur publieke gezondheid Noord- en Oost-Gelderland:

‘De negatieve trend waarbij het aantal besmettingen toeneemt, moet zich niet blijven door zetten. We willen niet terug naar de situatie van maanden geleden. Het is soms lastig om ons altijd aan de maatregelen te houden maar ik wil benadrukken hoe belangrijk het is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid blijft nemen. We willen voorkomen dat de IC’s van de ziekenhuizen opnieuw vol lopen en de reguliere zorg, met name ziekenhuiszorg, moet door kunnen gaan.

De bron- en contactonderzoekers van de GGD NOG zijn hard aan het werk om het netwerk van nauwe contacten rond positief geteste personen in kaart te brengen. Waar nodig wordt geadviseerd inwoners te adviseren in quarantaine te gaan. Regelmatig blijkt dat rondom de positief geteste persoon meerdere personen met klachten zijn. Hierdoor kunnen binnen een sociaal netwerk de aantallen in korte tijd snel oplopen. Door daar goed bron- contactonderzoek en quarantaine omheen in te zetten, zien we dat het dan ook snel weer uitdooft. We merken dat positief geteste inwoners in de meeste gevallen goede medewerking verlenen aan bron- en contactonderzoek. Dat is positief, want daarmee voorkomen we de verdere verspreiding van corona. 

In aanvulling op de teststraten in Apeldoorn en Zelhem is op vrijdag 11 september ook de teststraat in Harderwijk geopend. Met de opening van deze teststraat wordt voor veel inwoners van onze regio de reistijd naar en van de teststraat fors ingekort. 

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf a.s. maandag, 21 september, met voorrang laten testen. Zij worden zoveel mogelijk in de ochtend getest zodat zij ‘s avonds de testuitslag kunnen krijgen. Deze regeling is van tijdelijke aard. Zodra de laboratoriumcapaciteit weer voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met prioriteit te testen.’

Meer informatie over het aanvragen van een test met prioriteit is te vinden op www.Rijksoverheid.nl/testen-onderwijs-en-zorg

Ton Heerts, voorzitter Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland:

‘We zien dat de meeste mensen in onze regio hun best doen om de regels na te blijven leven. Echter we zien ook dat de urgentie om de regels te blijven volgen minder wordt. Deze week hebben we met alle 22 burgemeesters van onze regio besproken dat zeker nu het aantal besmettingen in onze regio fors toeneemt, we moeten voorkomen dat we in onze regio te maken krijgen met verdergaande aanvullende maatregelen. We kunnen dit alleen samen voor elkaar krijgen, dus ik reken op de inwoners in onze regio.’