vnog

Vanwege de toename van het aantal besmettingen in Nederland gelden vanaf maandag 10 augustus in Noord- en Oost-Gelderland aanvullende maatregelen om grip te blijven houden op de verspreiding van het coronavirus. De voorzitter van de VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) heeft daartoe een nieuwe noodverordening vastgesteld.

 

Aanvullende maatregelen per regio of gemeente
Met de nieuwe noodverordening kunnen Veiligheidsregio en gemeenten regionaal en lokaal aanvullende maatregelen opleggen, bovenop de landelijk geldende maatregelen. Denk hierbij aan het aanpassen van openingstijden van horeca en het sluiten van parken of winkelcentra. Dit betekent dat vanaf vandaag per regio of plaats de maatregelen kunnen verschillen. Voor inwoners en bezoekers van Noord- en Oost-Gelderland betekent dit:

 • Dat per woonplaats naast maatregelen kunnen gelden.
 • Bijvoorbeeld aanpassing van de openingstijden van parken, horeca of winkelcentra.
 • Het afsluiten van parkeerterreinen en -garages.
 • Ook kunnen activiteiten met veel mensen worden verboden. Bijvoorbeeld aanwezigheid van publiek bij een voetbalwedstrijd, ook van amateurclubs.

Onderwijs
Voor het nieuwe schooljaar begint, zijn er veel activiteiten. Bijvoorbeeld een kennismaking met de school, universiteit of studentenvereniging. Voor startende studenten betekent dit:

 • De kennismaking gebeurt online.
 • Is het toch nodig om informatie te geven aan een groep? Dan mag samenkomen alleen in een kleine groep.
 • Studentenverenigingen mogen geen bijeenkomsten organiseren.
 • Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen een bijeenkomst organiseren als dit echt nodig is en zowel leiding van de onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio hiermee hebben ingestemd.
 • De bijeenkomst is voor een kleine groep studenten.
 • De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 22.00 uur.
 • De bijeenkomst is zonder alcohol.


Horeca
Voor cafés en restaurants gelden ook aangepaste regels. De regels gelden voor binnen en buiten. Het aantal bezoekers maakt niet uit. Voor bezoekers betekent dit:

 • U moet reserveren.
 • U krijgt een zitplaats aan een tafel of aan de bar.
 • Bij aankomst krijgt u vragen over uw gezondheid. Bijvoorbeeld of u koorts heeft. Of verkouden bent.
 • U geeft uw naam, e-mailadres en telefoonnummer op, zodat de GGD contact met u kan opnemen als blijkt dat iemand ziek is geworden in het restaurant of café waar u bent geweest.

Naleven basisregels
In de aanloop naar de zomerperiode hebben we gezien hoe belangrijk het is om ons aan de maatregelen te blijven houden. De besmettingen liepen terug en hierdoor konden we geleidelijk aan de maatregelen versoepelen. Voorzitter VNOG Ton Heerts: “Nog steeds leven gelukkig veel mensen de basisregels na. Maar wat ons zorgen baart is dat er ook steeds meer mensen zijn die dit niet doen. Dat zien we terug in de recente uitbraken. We willen grip op het coronavirus blijven houden. Dus daarom doe ik nogmaals een beroep op iedereen om hiermee ook thuis rekening te houden. Juist thuis. Houd rekening met het aantal gasten dat u thuis kunt ontvangen met het behoud van 1,5 meter afstand tot elkaar. Zorg dat uw gasten zich aan de hygiëne-maatregelen kunnen houden. Geen omhelzingen, niet naast elkaar op de bank. Juist in de thuissituatie blijken veel mensen besmet te raken.”


De basisregels blijven
Naast de gewijzigde maatregelen blijven de basisregels onverminderd van kracht, zoals:

 • 1,5 meter afstand houden,
  • handen wassen,
  • drukte vermijden,
  • thuis blijven bij klachten,
  • zoveel mogelijk thuiswerken,