provincie

REGIO - Jongeren maken zich minder druk om hun gezondheid dan ouderen maar hebben meer stress door de inperking van hun vrijheid. Dit is een van de conclusies uit het onderzoek van provincie Gelderland dat ruim 5000 inwoners invulden.

Vrijheid en gezondheid

Ongeveer 3 op de 10 Gelderlanders heeft het gevoel sinds de corona-uitbraak niets meer te hebben om naar uit te kijken. Dit gevoel is het sterkst onder jongeren (18-24 jaar): 55% geeft aan niets meer te hebben om naar uit te kijken. Dit is veel ten opzichte van 22% van de 65-plussers. Ondanks dat ouderen het coronavirus het meest bedreigend voor de eigen gezondheid ervaren, rapporteren ze het minst vaak over:

  • toegenomen stress
  • gemis van sociaal contact
  • een negatief vooruitzicht

Jongeren zien het virus als het minst bedreigend voor hun gezondheid. De maatregelen lijken juist een grotere psychologische impact op de jongste generatie te hebben.

Zorgen over werk en inkomen

Gelderlanders maken zich zorgen over hun werk en inkomen. Meer dan 1/5 van de 5.000 respondenten met een vast dienstverband is in zekere mate bang om op korte termijn zijn/haar baan te verliezen. Onder werkzoekenden is die angst nog groter: bijna 2 op 3 werkzoekenden is bang om op korte termijn geen baan te kunnen vinden. Bij ondernemers leeft de angst dat hun bedrijf op korte termijn failliet zou kunnen gaan. Slechts 4 op de 10 zelfstandigen met personeel is daar helemaal niet bang voor. Bijna 3 op de 10 zelfstandigen zonder personeel zegt zijn/haar inkomen al grotendeels verloren te hebben. En bijna 4 op de 10 is in zekere mate bang voor inkomstenderving.

Alle vragen en resultaten vindt u in het volledige rapport (PDF 8,4 MB)

De resultaten van uit dit onderzoek zijn gewogen naar geslacht, leeftijd, opleiding, etniciteit en stemgedrag, om de data ten aanzien van deze kenmerken representatief te maken voor de provincie Gelderland.