gemeente

OLDEBROEK - Het corona-virus heeft grote gevolgen, zeker ook voor ondernemers. De gemeente Oldebroek ontving van MKB Nederland Regio Zwolle en VNO-NCW Regio Zwolle een open brief over wat gemeenten in deze periode op lokaal niveau voor ondernemers kunnen betekenen. Ook heeft het college vragen vanuit de gemeenteraad gekregen over welke lokale lastenverlichting mogelijk is. Het doel is natuurlijk om zoveel als mogelijk is ervoor te zorgen dat ondernemers in deze crisis staande blijven. Mede naar aanleiding van deze signalen en vragen van ondernemers heeft de gemeente Oldebroek besloten om ondernemers desgevraagd uitstel van betaling te verlenen voor de lokale heffingen.

Landelijk – Regionaal

Wethouder Ben Engberts: “Het kabinet heeft een pakket maatregelen genomen om ondernemers in deze periode financieel te ondersteunen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor grote en kleinere ondernemers te helpen opvangen”.

”Een voorbeeld is de regeling Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor zelfstandig ondernemers, die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben. Deze regeling wordt, zoals de minister eerder al aankondigde, de komende periode versoepeld. Daar zijn we als gemeente blij mee!”

Lokaal

Wethouder Liesbeth Vos-van de Weg vult aan: “Als gemeente Oldebroek hebben wij uiteraard ook gekeken wat wij zelf voor onze ondernemers kunnen doen. Net als het kabinet hebben ook wij besloten ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor de lokale heffingen.” “Het gaat daarbij om regelingen  zoals OZB, toeristenbelasting, rioolheffing, precariobelasting, reclamebelasting, leges voor de omgevingsvergunningen en ontheffingen. Daarnaast zal de gemeente geen invorderingsrente berekenen en geen boetes of aanmaningen sturen. Verzoeken die bij ons binnen komen worden zo snel als mogelijk is opgepakt.”

Wethouder Vos vervolgt: “Wij blijven de komende tijd kijken wat er verder nog mogelijk is. Daarnaast zullen wij uiteraard zoveel mogelijk investeren in onze lokale ondernemers door zoveel mogelijk lokaal in te kopen. We hopen dat ook onze inwoners dat doen”.

Meer informatie over deze lokale maatregelen vindt u op de website: https://www.oldebroek.nl/coronaondernemers.