gemeente

OLDEBROEK -  In verband met de gevolgen van het coronavirus kunnen ondernemers bij uitzondering uitstel van betaling aanvragen voor gemeentelijke belastingen. Bent u ondernemer of zzp’er en heeft u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de gemeente Oldebroek vragen om uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen. U geeft in uw aanvraag aan hoe u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. U krijgt standaard 3 maanden uitstel en er wordt geen invorderingsrente berekend. Als de gemeentenaar aanleiding van uw informatie tot ander inzicht komt over het uitstel van de betalingsverplichting, wordt contact met u opgenomen. Het uitstel kan worden verlengd, mocht het verloop van de pandemie daartoe aanleiding geven.

Uitstel aanvragen

U kunt uitstel aanvragen door het aanvraagformulier Uitstel van betaling ondernemers (pdf, 350kb) in te vullen. Het formulier kunt inscannen en mailen naar gemeente@oldebroek.nl. Of per post sturen naar gemeente Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

Bewaking termijn

U moet zelf de uitsteltermijn van 3 maanden bewaken. Als deze termijn is vervallen, maar u hebt u nog niet betaald, dan nemen wij contact met u op. U kunt op dat moment ook een verlengingstermijn van uitstel aanvragen mocht hier aanleiding voor zijn. Hoe wij daar mee omgaan, wordt op dat moment opnieuw afgewogen.