gemeente

OLDEBROEK - In de gemeente Oldebroek is het coronavirus ook geconstateerd. Hier leest u meer over de dienstverlening van de Gemeente Oldebroek, wat u kunt doen om verspreiding van het virus te voorkomen en waar u informatie kunt vinden.

Vragen over het coronavirus

 • Kijk eerst op de websites rijksoverheid.nl/coronavirus of www.rivm.nl voor antwoord op veel vragen en actueel nieuws. Deze websites worden elke dag bijgewerkt.
 • Bel 0800 - 1351. Dit is de landelijke informatielijn en elke dag bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur.

Wat kunt u zelf doen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten krijgt

Gemeentelijke dienstverlening

Het gemeentehuis in Oldebroek blijft open. Heeft u een afspraak en heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf dan thuis en verzet uw afspraak. Dit kan via de afspraakbevestiging in uw mail of telefonisch via 0525 63 82 00. Veel van onze producten en diensten zijn online beschikbaar. Maak hier zoveel mogelijk gebruik van.

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april 2020.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april 2020.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.