bakenlogo

OLDEBROEK - Ook Zorgverlening Het Baken neemt verregaande maatregelen om besmetting met het Coronavirus zoveel mogelijk in te perken en sluit per direct de voordeuren van alle locaties voor bezoek en externe relaties, tot tenminste 6 april 2020. De eerstelijnspraktijk sluit per direct, evenals de Dagbegeleiding en ook de inzet van onze vrijwilligers valt hieronder. ‘We brengen de intensiteit van de onderlinge contacten flink terug op onze locaties. Zo kunnen wij ons volledig richten op de zorg aan onze kwetsbare bewoners, die vanzelfsprekend doorgaat,’ aldus bestuurder Silvia Timmer.

In uitzonderingssituaties wordt op medische gronden op individueel niveau beoordeeld of toegang of behandeling mogelijk gemaakt kan worden. Alle betrokkenen en eerste contactpersonen worden hierover persoonlijk bericht. Gevraagd wordt om ook de berichtgeving via de website en social media te blijven raadplegen.

Het sluiten van de deuren betekent dat familiebezoek, bezoek door mantelzorg of normale bezoekjes aan de bewoners voorlopig niet meer mogelijk is. In deze maatregelen neemt Het Baken ook voor de zakelijke, externe contacten mee. Zij worden hierover geïnformeerd.  

Handhaving opnames
Silvia Timmer. 'We handhaven het reguliere opnamebeleid, en bereiden voor de herstel- en revalidatiezorg op De Waard clustering voor. Ook om op termijn voorbereid te zijn voor ‘cohortverpleging’. Wij verwachten met deze maatregelen een grote bijdrage te leveren aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus en danken een ieder bij voorbaat voor het begrip en de medewerking.'

Wilt u hier iemand over spreken dan kunt u bellen naar (0525) 68 04 02.