OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek stemde gisteravond unaniem in met de Toekomstvisie van het onderwijs in Oldebroek. De scholen in Oldebroek gaan meer samenwerken. Ook zijn ze van plan integrale kindcentra te vormen. Op deze manier willen ze de kwaliteit van hun onderwijs versterken. Dit staat te lezen in de lokale onderwijsvisie die zij dit schooljaar gezamenlijk als alle scholen in Oldebroek hebben opgesteld. Deze visie hebben zij vertaald in een huisvestingsplan, dat besproken is met de gemeente en waarvoor financiële kaders zijn opgesteld.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

lfc

ELBURG - De lichting van 2014, zo zullen ze vast nog lang in ieders geheugen gegrift staan. Ze zorgden met zijn allen een slagingspercentage van maar liefst 97,2 %. Een scoringspercentage dat in de wijde omgeving van de Noordwest Veluwe niet gehaald werd. Ze kenmerkten zich bovendien door recordscores bij vele vakken, zodat huldigingen aan de orde van de dag waren. Vooral de resultaten bij het vak wiskunde waren van topniveau. De hoogste score was die van Roseanne Brokmann. Zij had een 9.5, terwijl het groepsgemiddelde dik boven de zeven lag.. Ook bij geschiedenis was er en score van een 9.5. Lisa de Jager verbaasde zich zelf en de docent met dit hoge cijfer. Maar liefst twee leerlingen slaagden cum laude, namelijk Lisa de Jager en Ramada van Beek.

Kijk HIER voor een fotoreportage

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Landmachtmilitairen van 103 Constructiecompagnie (101 Geniebataljon uit Wezep) bouwen zoals ieder jaar een voetgangersbrug over de Oranjesingel in Nijmegen. Deze steun aan de Vierdaagse realiseert een veilige voetgangersoversteek over de marsroute.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

moeder copy

OLDEBROEK - Als een vrouw (voor de eerste keer) moeder wordt verandert er een heleboel. Naast vreugde kunnen er ook gevoelens van onzekerheid en bezorgdheid zijn over de nieuwe rol als moeder. Iedere moeder wil het beste voor haar kindje en veel moeders twijfelen soms wat het beste is. Dan is het fijn te kunnen praten met iemand die het allemaal al heeft meegemaakt, misschien wel tegen dezelfde dingen aanliep. Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt als aanvulling op het consultatieburo het programma 'Moeders informeren moeders' ( MIM). Moeders informeren Moeders (MIM) is kort gezegd een programma dat steun biedt aan moeders. De hulp komt niet van een professionele hulpverlener, maar van een ervaren moeder. Een vrijwilligster, die weet wat het is om moeder te zijn en ook begrijpt dat het niet altijd vanzelf gaat.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OOSTERWOLDE - Zaterdag 12 juli 2014 vindt het Gelders Kampioenschap Veebeoordelen plaats op het bedrijf van de familie Van 't Hof aan de Eekterweg 35 in Oosterwolde. Aanvang om 10.30 uur. Er wordt een groep jonge koeien en een groep oudere dieren beoordeeld en op volgorde gezet. Degene, die dit het beste doet, wordt afgevaardigd naar het Nederlands Kampioenschap. Kom gerust een kijkje nemen.!!!

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voor boek 2

OLDEBROEK - Dick Breedijk is al jaren bezig om de oorlog historie in en om Oldebroek en het ASK terrein in kaart te brengen. Hij heeft al een aardig compleet verhaal geschreven over de gevechten in deze omgeving. Zo heeft hij van alle neergestorte vliegtuigen op de Veluwe de exacte gegevens gevonden. Om deze reden heeft Dick al menig familielid van verongelukte vliegers op de crashplaats gebracht. Tevens heeft hij een lijst samengesteld van personen die in Oldebroek omgekomen zijn, aangevuld met Oldebroekers die elders omgekomen zijn. Toch mist hij nog enkele gegevens om het verhaal compleet te maken en hij vraagt daarom hulp van de oudere Oldebroekers.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP/OLDEBROEK - De komende tijd organiseert Senioren Wezep Oldebroek (SWO) vanuit Oldebroek en Wezep enkele fietstochten voor senioren. In Wezep is de startlocatie het dorpshuis in Wezep en in Oldebroek wordt er gestart bij Kulturhus de Talter.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - De SWO schilderclub gaat in september weer van start in Kulturhus de Talter in Oldebroek. Op donderdagochtend (om de week) wordt er van 10.00 tot 12.00 uur getekend en geschilderd onder leiding van Erna van Hornsveld. De ochtenden zijn geschikt voor zowel beginners als gevorderden. een ieder krijgt aanwijzingen op zijn of haar eigen niveau.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

WEZEP - Dierenambulance Elburg e.o. doet mee met de landelijke kleding inzameling van Stichting DierenLot. Dat betekent dat alle inwoners bij Ubink Faunaland Wezep, Stationsweg 117, Gardenbroek Elburg Zuiderzeestraatweg Oost 10,'t Harde Lomodisweg 1 (naast garage neerzetten) en Nunspeet (tijdelijk) George Breitnerstraat 56, 8072 HP hun oude kleding, textiel en schoenen kunnen inleveren. De netto opbrengst van de kleding komt geheel ten goede aan Dierenambulance Elburg e.o en dus aan de dieren in nood in Elburg,Nunspeet, Oldebroek en hun bijbehorende kernen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Vermist in Wezep:

Zwarte kater "Blackie" (Klimopstraat)

Gevonden in Wezep:

Lapjespoes (Houthakkersweg)

Cypers/grijs/wit kitten (Bietenakker)

Gevonden in Oldebroek:

Cypers/grijs/wit kitten (De Hagen)

Info: Amivedi, tel. 088-0064613 of harderwijk@amivedi.com

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

duo

OLDEBROEK - Afgelopen jaar heeft Zorgcentrum De Hullen in Oldebroek de wens uitgesproken om een duofiets aan te kunnen schaffen. Een gift van het echtpaar Van Dort, wat in De Hullen woont, en bijdragen van de Lionsclub Elburg-Oldebroek en de Stichting Vrienden van De Hullen maakte de aanschaf van de fiets mogelijk. Dinsdag kon de fiets in gebruik genomen worden en  mevrouw Van Dort en de voorzitter van de Lionsclub hebben hun eerste meters op het rijwiel al afgelegd.

Kijk HIER voor foto's van Jan van de Pol

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

veldheem

WEZEP - Viattence, de specialist op gebied van ouderenzorg op de Veluwe, opent nog dit jaar twee nieuwe locaties en zoekt Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (Verzorgenden IG). Waar de media volop berichten over organisaties in de ouderenzorg waar huizen worden gesloten, is er bij Viattence op de Veluwe een heel ander geluid te horen. In het kader van de nieuwe wetgeving op gebied van de AWBZ, Zorgverzekeringswet en de nieuwe Wmo (gisteren aangenomen door de Eerste kamer) staan veel organisaties in de ouderenzorg onder druk, dat leidt tot sluiting van verzorgingshuizen en veelal ontslagen. Viattence echter opent in september 2014 Het nieuwe Veldheem in Wezep en in november zal De nieuwe Klaarbeek in Epe worden geopend.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - RTL Nieuws heeft alle Cito-scores van basisscholen gepubliceerd. Je kunt via een tool bekijken hoe de school van jouw kind scoort in vergelijking met andere scholen.

Kijk HIER voor de scores en de uitleg over hoe de berekening van RTL Nieuws tot stand kwam.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Rogge maaien met zicht en pikhaak Foto Janneke van Boven

OLDEBROEK - Op de tweede zaterdag van augustus bruist het jaarlijks van de activiteiten voor jong en oud in en rond Boerderijmuseum 'De Bovenstreek' aan de Bovenstraatweg 10A in Oldebroek. De ruim 120 in Veluwse klederdracht gehulde vrijwilligers van het Boerderijmuseum trekken dan van 10.00 tot 16.00 uur alles uit de kast voor het Oogstfeest. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn opent zaterdag 9 augustus 2014 de festiviteiten om 10.00 uur door op authentieke wijze met de hand rogge te maaien.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

loo

't LOO - Met het plaatsen van een betonwand werd op 7 juli het startsein gegeven voor de bouw van acht aantrekkelijke starterswoningen in 't Loo. De handeling werd verricht door wethouder Westerbroek en door de kopers de heer Eilander en mevrouw Pieper. Samen met Schutte Bouw ontwikkelt UWOON 8 starterswoningen aan de Beltgravenweg op 't Loo. Inmiddels zijn er drie woningen verkocht en staan er twee onder optie.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Kunstgroep de Talter is vanaf 2009 actief met het organiseren van tentoonstellingen van regionale amateur kunstschilders. De tentoonstelling is een initiatief van de activiteitencommisie Stichting Kulturhus Oldebroek. Vanuit de activiteitencommissie is de Kunstgroep de Talter opgericht met als insteek amateurkunstenaars een podium te bieden, om de aandacht van hun vaak prachtige werken aan te wakkeren en de kwaliteit ervan te bevorderen. Vanaf de oprichting worden met grote regelmaat exposities gehouden in het Kulturhus in Oldebroek. Vorig jaar, 2013, is voor de eerste keer de Talter Cultuurprijs ingesteld voor de best getalenteerde amateur kunstenaar.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Wilt u een zienswijze indienen? Dan kan dit tot en met 31 juli. Ga dan naar www.platformparticipatie.nl. Schriftelijk reageren kan ook. U kunt uw zienswijze sturen aan Directie Participatie, ontwerp luchthavenbesluit Lelystad, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Dan kunt u hiervoor tot en met 31 juli 2014 een afspraak maken via telefoonnummer 070 – 456 9602. Meer informatie over de uitbreiding van Vliegveld Lelystad treft u aan op www.alderstafel.nl

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Buurtbemiddeling is een gezamenlijk initiatief van de politie, woningbouwverenigingen en de gemeenten Oldebroek, Nunspeet en Elburg. Buurtbemiddeling helpt bij het verminderen van woonoverlast en het aanpakken van conflicten tussen bewoners. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide partijen. Zij geven geen oordeel en zijn neutraal. Het is de bedoeling dat de partijen onder begeleiding van de bemiddelaars zelf samen hun conflict oplossen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Na bijna 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het onderwijs, gaat juf Henny de Zwaan genieten van haar welverdiende pensioen. Uiteraard laten we dit niet ongemerkt voorbijgaan.

Op dinsdag 15 juli bent u tussen 16.30 en 18.00 van harte welkom om juf Henny de hand te komen schudden. De receptie vindt plaats op de Timotheüsschool, Tulpstraat 1 te Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

buurt

WEZEP - Sinds 1 januari dit jaar is Buurtzorg actief in de gemeente Oldebroek. Na een half jaar kan gezegd worden dat het succesvol verloopt en dat veel cliënten inmiddels de weg naar Buurtzorg hebben gevonden. De verpleging en verzorging die thuis verleend worden, varieren van o.a. wondzorg, stomazorg, persoonlijke verzorging tot terminale zorg.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)