IMG 0667 v2

Jaap Kanis, de jarenlang drijvende kracht achter Loco Media Groep, is niet meer. Op 74-jarige leeftijd is Jaap Kanis, na een kort en heftig ziekbed, overleden. Als bestuur en medewerkers van de Lokale Publieke Omroep “LOCO” zijn we diep bedroefd en geraakt door het verlies van de markante Oldebroeker Jaap Kanis. De man die onze omroep zoveel bracht met zijn energie, passie en betekenisvolle inzet. Als Loco Media Groep wensen we Jaap’s gezin, familie en vrienden veel sterkte en kracht toe bij het verlies van een betekenisvol en gedreven mens.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

PIETGYM

OLDEBROEK - Sint en zijn pieten arriveerden zaterdag 24 november in Oldebroek. Na een rondgang door het dorp was er een welkomstshow, gevolgd door een Pietengym waar 180 kinderen aan deelnamen. Met alle opa’s, oma’s en ouders erbij was het een drukte van belang in en om Kulturhus de Talter. “Wat geweldig dat we dit als klein dorp neer kunnen zetten! Ik ben super trots op iedereen die hier aan heeft meegewerkt.” Aldus Alice Spronk namens de ondernemersvereniging Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Storing SM

Maandag 26 november worden LocoFM & LocoTV, onderdelen van de lokale publieke omroep, door externe oorzaken off air gebracht. Netwerkbeheerder Liander heeft per brief laten weten werkzaamheden aan kabels te gaan uitvoeren. Daarbij zullen studio’s en uitzend apparatuur van Loco Media Groep langere tijd verstoken zijn van stroom vanaf circa 9 uur in de ochtend. Liander geeft aan dat de lokale publieke omroep mogelijk pas eind van de middag weer op stroomnet zal zijn aangesloten. Dergelijk lange stroomuitval kan LMG niet met eigen middelen opvangen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SKO18 018

Foto's Dries van Dijk

Schrijf reactie (0 Reacties)

DSCF0491

OLDEBROEK - De afgelopen periode kreeg het bestuur van Toer de Dellen al van verschillende kanten vragen over de nieuwe editie. De centrale vraag was:  ‘Welke datum moeten we vrij houden voor de volgende Toer de Dellen?’ Die vraag kan het bestuur nu beantwoorden. De volgende editie zal plaatsvinden op 20 juni 2020.  Zaterdag 20 juni 2020. Dit betekent dat er het komende jaar geen Toer de Dellen zal zijn. Het bestuur heeft dit besloten, omdat zij het komende jaar onvoldoende tijd kan vrijmaken voor de organisatie van dit evenement. ‘Twee van onze bestuursleden gaan een drukke periode tegemoet vanwege verschillende privéomstandigheden’, vertelt voorzitter Eddievan Olst. ‘Dit betekent extra inspanning van de overige bestuursleden. Daarom hebben we gezamenlijk besloten een jaar over te slaan.’

Lees meer >

Schrijf reactie (1 Reacties)

DSCF1683

Foto's Jan van de Pol

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 9149

Foto's Alida Bosma

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 9056

WEZEP - Het was een feestelijke dag, vrijdag 23 november, voor alle betrokkenen bij Kindcentrum De Schaapskooi aan de Veluwelaan in Wezep.  Het kindcentrum werd officieel geopend en dat ging gepaard met een groot aantal activiteiten. Overdag was er een feestprogramma voor de kinderen en aan het eind van de middag werd het gebouw officieel geopend door Minister van Onderwijs, dhr. A. Slob, samen met wethouder mevrouw L. Vos en directeur J. Limbeck. Daarna was er open huis.

Foto's Alida Bosma van het ochtendprogramma en de openingshandeling

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3183

WEZEP - Dinsdag 27 november is het eindelijk zover! Bij Partycentrum Coelenhage wordt de 16e editie van de trouwbeurs Wezep gaat Trouwen georganiseerd. Van 18.30-21.30 uur staan er diverse standhouders voor je klaar die tevens leuke beursacties presenteren bij de stand.

Kom inspiratie en ideeën op doen voor je bruiloft! De toegang en het parkeren is gratis, dus wees welkom. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 9085

OLDEBROEK - Vanavond, vrijdag 23 november, hield Senioren Wezep Oldebroek  in Kulturhus de Talter haar jaarlijkse vrijwilligersavond. Tijdens deze avond ontving een groot aantal vrijwilligers een oorkonde vanwege hun inzet voor SWO. Het aantal jaren dat zij zich in hebben gezet voor de senioren binnen de gemeente Oldebroek. varieert van 10 tot 40 jaar. SWO kan nog steeds vrijwilligers gebruiken.  Voelt u zich geroepen mail dan naar info@seniorenwo.nl of tbel 038-3762716.  De telefonische bezetting is echter beperkt.

Foto's Alida Bosma

Schrijf reactie (0 Reacties)

HvO

OOSTERWOLDE - Op donderdagavond 22 november was de inloopavond waarop geïnteresseerden zich konden laten informeren over het plan Hart van Oosterwolde. Vanaf 19.00 uur was de Heerdt geopend. Het was een drukke avond waar veel inwoners en andere belangstellenden kennis konden nemen van het plan. Er waren vier thema’s waarop informatie ingewonnen kon worden. De thema’s waren Verkeer en Openbare ruimte, Multifunctioneel centrum en invulling hybrideveld VSCO, Woningbouw en commerciële plint en Proces en planning. Na deze avond is het aan de leden van VSCO en de Heerdt om te besluiten of zij akkoord gaan met een vervolg van het plan Hart van Oosterwolde. De ledenvergaderingen zijn op 10 en 11 december. Indien beide ledenvergaderingen positief zijn, wordt is het aan de lokale politiek om een besluit te nemen over het voorstel.

Schrijf reactie (0 Reacties)

overhandiging fietsen door Eddie Veldman

OOSTERWOLDE  - Vrijdag 23 november mocht Henk van Os namens de Stichting Triple C een aantal fietsen in ontvangst nemen van Rijwielhandel Dickhof / Veldman uit Oosterwolde. Eddie Veldman bood deze spontaan aan toen hij de vraag vanuit Gambia hoorde. Stichting Triple C (Change Children’s Chances) wil door het aanbieden van vakonderwijs kansen creeren voor kansarme jongeren in de regio Kartong in zuidelijk Gambia. . Het Vocational Training Centre (vakschool) is in de afgelopen 2 jaar gerealiseerd. Binnen deze school worden een viertal vakopleidingen aangeboden worden: bouwvakker, kleermaker, beauty (cosmotology, kapster en massage) en een toerismeopleiding. Met de opgedane kennis zijn ze dan in staat om een eigen toekomst op te bouwen in Gambia.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OLDEBROEK - Op donderdag 22 november was er een raadsgesprek in het gemeentehuis in Oldebroek met als thema is ‘Kunst en cultuur: bijdragen aan de Oldebroekse samenleving’. Tijdens deze avond konden vertegenwoordigers van culturele verenigingen en organisaties  in gesprek met raadsleden, maar ook met elkaar.  Vragen die aan bod kwamen waren bijvoorbeeld: waar lopen verenigingen/organisaties tegenaan, wie hebben, naast de leden, nog meer baat bij de activiteiten van de vereniging/organisatie en hebben de verenigingen/organisaties een signaalfunctie voor individuele problemen. Ook was er gelegenheid om in kleine groepjes door te praten over het thema.

Schrijf reactie (0 Reacties)

ensemble

WEZEP - Maandagavond 26 november zal om 19.00 uur De Eendracht met een klein ensemble optreden in de Samenhof. De muziek die wordt gespeeld kan gezien worden als voorbereiding op de kersttijd.  De meeste liederen zijn erg bekend en kunnen eventueel meegezongen worden. De stukken worden aangekondigd door de leiding van 'Samenhof op Maandag'.  Het zal naast amusant ook leerzaam zijn.

Entree is zoals gebruikelijk en daarbij  is gratis koffie of thee inbegrepen met wat lekkers erbij.

Schrijf reactie (0 Reacties)

20181115 215117

OLDEBROEK - Tijdens een gezellige avond in Kulturhus de Talter zijn de  collectanten van het Prinses Beatrix Spierfonds in het zonnetje werden gezet.  De regiomanager van het fonds Marja Beukers was hierbij ook aanwezig en vertelde wat er met de  opbrengst van de collecte gedaan wordt en wat het fonds precies inhoudt. Als blijk van waardering kreeg iedereen na afloop een lepeltje met kroontje. Helaas konden niet alle vrijwilligers die avond aanwezig zijn, maar ook hun inzet wordt zeer gewaardeerd geeft het fonds te kennen.

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 20181122 WA0009

OLDEBROEK  - Glasvezel buitenaf is gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Veluwe Noord (gemeente Elburg, gemeente Oldebroek en gemeente Hattem) en Kampen Zuid. In Doornspijk ging de eerste schop in de grond. Piet Grootenboer, directeur van Glasvezel buitenaf, verrichtte deze handeling samen met de wethouders Henk Wessel van gemeente Elburg, Ben Engberts van gemeente Oldebroek en Jan Peter van der Sluis van gemeente Kampen. In april is de benodigde deelname van 50% in dit gebied gehaald.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

K. Pool

OLDEBROEK/WEZEP - In 2017 heeft Inclusief Gresbo Post voor het eerst haar eigen decemberzegel uitgebracht. Wegens groot succes is ook dit jaar de zegel verkrijgbaar van 19 november tot en met 4 januari. Daarnaast is het aantal verkooppunten uitgebreid. Op 10 plekken in Nunspeet, Doornspijk, Elburg, Wezep, Oldebroek, Ermelo en Nijkerk zijn de decemberzegels verkrijgbaar. Bijzonder aan deze decemberzegel is dat de consument meer dan 30% goedkoper uit is dan met een reguliere zegel. Daarnaast is de consument door het kopen van deze  decemberzegels lokaal sociaal verantwoord betrokken. De postbodes van Inclusief Gresbo Post zijn immers grotendeels mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De post met een decemberzegel van Inclusief Gresbo Post moet wel ingeleverd worden bij één van de inleverpunten van Inclusief Gresbo Post.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

ovo actie

OLDEBROEK - In het middelste pand aan de voorzijde van de Boni (Zuiderzeestraatweg 126a) in Oldebroek worden op 28 november en op 12 december twee gezellige kindermiddagen gehouden. De eerste middag staat in het teken van Sinterklaas en de tweede middag in het teken van Kerst. ,,Het leek ons leuk om iets voor kinderen te organiseren”, vertelt Henriëtta van Heerde-Vaessen van Vaessen mode & trends, die samen met Martijn Top van de Boni en Willem Bonestroo van Bonergie de middagen organiseert. ,,Op 28 november start er om 14.00 uur een goochel- en poppenkastshow van Korvera en ook is er een workshop taaipop versieren. Het programma eindigt rond 17.00 uur.”

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

oldebroekvoormekaar

OLDEBROEK - De Zonnebloem is een landelijke vrijwilligers organisatie die zich inzet voor langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen. In de plaatselijke afdeling bezoeken medewerksters regelmatig mensen die door ziekte of handicap aan huis gebonden zijn. Daarnaast organiseert de Zonnebloem activiteiten voor deze doelgroep. Voor de afdeling is men op zoek naar een voorzitter die naast de bestuurlijke taak ook mee wil meedenken bij het ontwikkelen van beleid en richting geven aan de koers van de vereniging en het ontwikkelen van nieuwe lokale activiteiten die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de doelgroep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 1958

OLDEBROEK - Naast het bewaren van oude herinneringen aan het boerenleven wordt er in Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’ ook veel werk gemaakt van educatie. Voor alle bezoekers is er een looproute met veel informatie over wat er te zien is. Bovendien is bij verschillende voorwerpen een beschrijving te vinden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)