dr. Ten

WEZEP - Dr. Ten B.V. uit Wezep heeft donderdagavond in Nunspeet de Veluwse Innovatieprijs 2019 gewonnen. De zeezoutbatterij van het Noord-Veluwse bedrijf was volgens de jury het meest innovatief van alle genomineerden. De publieksprijs ging naar de ‘omgekeerde bouwers’ van Lagemaat uit Heerde.

Ondernemers in het zonnetje
Maar liefst 12 bedrijven stonden in het zonnetje. Hun innovaties lieten zien dat het onderwerp op de Noord-Veluwe steeds hoger op de agenda staat.  De jury bestond uit vertegenwoordigers van het regionale bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Voorzitter Ronald Cleijsen gaf aan, dat het door de kwaliteit van de inzendingen heel erg lastig was om een winnaar te kiezen. Toch koos de jury uiteindelijk unaniem voor de innovatie van Dr. Ten.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

kerstworkshops

OLDEBROEK - Op 13 december 2019 wordt weer een Minimarkt georganiseerd in Woonzorgcentrum de Hullen aan de Stationsweg 20 in Oldebroek.  De markt is van 14.00 uur tot 16.00 uur.Deze keer is de Minimarkt in kerstsfeer.  Er zullen meer kramen zijn dan gewoonlijk.  Philadelphia en het Rode Kruis zijn er en er is een kraam met prachtige kerststukjes. Verder worden verschillende producten voor persoonlijke verzorging verkocht.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

 aleida

OLDEBROEK - Na 48 jaar trouwe dienst stopt Aleida Vos  met werken. Zij gaat genieten van haar welverdiende pensioen. Zij begon als huishoudelijke hulp bij de gezinsverzorging zoals dat toen nog heette. Na een opleiding ging zij aan de slag als ziekenverzorgende  (VIG’er).

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

snv

OLDEBROEK - De gemeenten op de Noord-Veluwe kiezen voor een nieuwe manier van samenwerken. Belangrijkste reden is dat voortaan de inhoud van de samenwerking centraal staat. Dit betekent dat de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten per 1 januari 2020 de gemeenschappelijke regeling Samenwerking Noord-Veluwe (SNV) beëindigen. De nieuwe manier van de samenwerking krijgt vorm door middel van onderlinge afspraken tussen gemeenten op inhoudelijke beleidsterreinen. Daarbij kunnen ook andere gemeenten meedoen. Zo ontstaat er meer flexibiliteit en maatwerk per gemeente.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Knipselspeculaas

OLDEBROEK - Dit najaar is de Stichting Present Oldebroek een speculaaspoppen verkoopactie gestart. Aanleiding hiervoor was het begrotingstekort dat dit jaar dreigde en de stichting ook in 2020 zich wil kunnen inzetten voor hulpbehoevende medemens.

Voorzitter Wim Junte: “Jaarlijks organiseren we als stichting praktische en sociale projecten om anderen te helpen, dat doen we zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen hebben we een vaste kracht in de vorm van onze coördinator,  Willeke Pieters in dienst. Als stichting krijgen we geen subsidie. Een deel van onze inkomsten krijgen we via een participatie project met de gemeente Oldebroek, via bedrijven, kerken, instanties en donateurs.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

Dick ten Brinke

OLDEBROEK - Per 1 december 2019 wordt Dick ten Brinke interim bestuurder bij Viattence om de taken van vertrekkende Laurent de Vries over te nemen. Hij zal de bestuurlijke zaken op zich nemen, totdat een nieuwe bestuurder is geworven. Zijn belangrijkste opdracht is het helpen uitvoeren van het inmiddels opgestelde Jaar- Kwaliteitsplan 2020. De uitgezette koers wordt daarmee gewoon voortgezet.

Dick ten Brinke is zijn loopbaan gestart als psychiatrisch verpleegkundige heeft in het verleden gewerkt als directeur bij Sensire en directeur/bestuurder bij Yunio, recent als directeur/bestuurder van GGD Noord- en Oost Gelderland en was lid van de directie van de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 4166piet

WEZEP - Op woensdag 27 november organiseerden dansschool Bruinewoud, gymvereniging OLVO en Goed Bezig Oldebroek een Pietengym in de Kamphal in Wezep.  Er namen ruim 200 kinderen deel aan de dans-, gym- en spelactiviteiten deze middag.  Vol enthousiasme voerden ze als afsluiting een dans op waarna iedereen werd gefeliciteerd met het behalen van het felbegeerde Pietendiploma.

Foto's Alida Bosma

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ai5

WEZEP - In plaats van de gebruikelijke schrijfavond organiseert Amnesty International werkgroep Wezep op 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens,  van 13.00 uur tot 16.00 uur een schrijfactiviteit in  De Huiskamer van Wezep, Meidoornpassage 16. Ieder jaar grijpen honderdduizenden mensen wereldwijd rond 10 december hun pen om brieven of groetenkaarten te schrijven of een petitielijst te ondertekenen. Ze schrijven naar presidenten, ministers en gouverneurs. Ze vragen om gerechtigheid voor mensen die onterecht gevangenzitten, worden gemarteld, gediscrimineerd of bedreigd. Die massale druk zorgt ervoor dat hun leven verandert. Ze komen vrij, marteling stopt, discriminerende wetten worden aangepast of ze krijgen bescherming.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

SPE 4453 2

WEZEP (advertentie) -  Black Friday en het jagen op scherpe aanbiedingen is een Amerikaanse traditie die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 29 november. De afgelopen jaren heeft deze feestdag ook in Nederland flink aan populariteit gewonnen. Steeds meer Nederlanders raken bekend met Black Friday doordat veel winkels inspelen op deze knotsgekke koopjesdag. Zo ook Prima Vloeren in Wezep.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

clarina

OLDEBROEK - Bewegen Werkt is een sportieve organisatie die zich richt op het verbeteren van gezondheid, productiviteit, werkvermogen en leefstijl. Hierbij staat bewegen centraal. Bewegen Werkt is een jonge en dynamische organisatie, die erg betrokken is bij haar klanten en een persoonlijke aanpak heeft.  Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet (Rijksoverheid). De wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking, maar dit is niet vanzelfsprekend. Bewegen Werkt krijgt subsidie om mensen te bewegen te participeren, dit kan in een betaalde baan zijn, maar ook in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

Clarine Smith is één van de deelnemers die een traject van Bewegen Werkt bij coach Chris Havelaar met succes heeft afgerond en een baan vond. 

Schrijf reactie (0 Reacties)

cjgoldebroek

WEZEP -  Vanaf 16 december 2019 is het mogelijk om binnen het rijksvaccinatieprogramma een kinkhoest vaccinatie te halen vanaf de 22ste week van je zwangerschap. Dit betekent dat je kindje vanaf de geboorte beschermd is tegen kinkhoest en er voor het kindje één vaccinatie vervalt.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

OMNIA

HARDERWIJK - De fusie van woningcorporaties Omnia Wonen en Vallei Wonen is een feit. Met de instemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is de laatste horde genomen in het fusieproces van het afgelopen jaar. Vandaag hebben de bestuurders en toezichthouders hun handtekening onder het fusiebesluit gezet. Per 1 januari 2020 gaat de combinatie door als één organisatie onder de naam Omnia Wonen.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

keuk

OLDEBROEK - Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Soms speelt er zoveel in een gezin dat kinderen daar last van krijgen. Een steuntje in de rug is dan meer dan welkom. Als steungezin kunt u dit steuntje in de rug bieden door bijvoorbeeld een maaltijd te verzorgen of een middag in de week een kind uit school op te vangen. Soms zijn er situaties waarin kinderen niet meer thuis blijven wonen. Dan wordt een pleeggezin gezocht, waar de kinderen met vaste opvoeders veilig kunnen opgroeien en de juiste begeleiding krijgen. In het gemeentehuis te Oldebroek werd maandagavond 25 november een informatieavond gehouden over steun- en pleeggezinnen onder het motto 'Is er aan uw keukentafel nog een plekje vrij?'.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

2019 11 groep 3

OLDEBROEK -  Meer dan duizend leerlingen uit groep 3 bezoeken in november een van de vestigingen van de Bibliotheek Noord-Veluwe. Juffen en meesters van ruim 40 basisscholen komen met hun leerlingen, die net leren lezen, langs voor een groepsbezoek.

Tijdens het bezoek wordt van alles verteld over de bibliotheek. De medewerkers van de bibliotheek lezen voor uit een prentenboek. De kinderen gaan aan de slag met letters en mogen zelf woordjes en zelfs zinnen maken.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

walkentalk

WEZEP -  Woensdag 4 december is Marieke Kanis, teamleider bij de Bibliotheek Noord-Veluwe, te gast bij Walk&Talk Wezep. Marieke Kanis zal informatie geven over netwerken. Dit doet ze op een interactieve manier, waarbij deelnemers tips uitwisselen en leren van elkaar. Marieke Kanis gaat in op zowel digitale als sociale netwerken. Een groot deel van de openstaande vacatures wordt ingevuld door netwerken, dus is het van belang voor werkzoekenden dat ze hun eigen netwerk onderhouden en ook uitbreiden.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

imru

OLDEBROEK (Advertentie) Prins Bouw gaat zeven levensloopbestendige woningen bouwen aan de Rustenburgsweg. Het plan genaamd ‘Brandts Erve’ bestaat uit vier hoekwoningen, twee tussenwoningen en een tussenwoning met topgevel. Op Brandts Erve woont u toekomst bestendig. De verkoop is nu gestart! Het perceel is gesitueerd aan de westzijde van de huidige dorpskern aan de Rustenburgsweg. In het verleden was hier de Golff supermarkt gevestigd. Een levensloopbestendige woning groeit als het ware mee met de bewoners. Hierdoor hoeven bewoners niet te verhuizen vanwege ouderdom of een beperking. Bij levensloopbestendig bouwen gaat het om een combinatie van toegankelijkheid, veiligheid, bereikbaarheid en privacy.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

bingo

HATTEMERBROEK - Aanstaande zaterdag  30 november organiseert PV De Vriendschap een bingo. De bingo wordt gehouden in het Dorpshuis de Bouwakker aan de Merelstraat 27 te Hattemerbroek . Er worden 28 rondes gespeeld en je kunt al voor € 10,- de hele avond meespelen (enkel) incl. 1 hoofdronde.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

IMG 3743.JPGvo

WEZEP - Op 21, 22 en 23 november 2019 organiseerde vogelvereniging de Vogelvriend haar jaarlijkse vogeltentoonstelling. 265 Vogels lieten zich van hun beste kant zien. De vogels zijn dinsdag 19 november gekeurd door keurmeesters van de nbvv. Tijdens de opening op 21 november was een gezellige groep liefhebbers aanwezig om de prijsuitreiking mee te maken. De kampioenen werden door de voorzitter bekend gemaakt.

Foto's Alida Bosma

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)

voeeba

OLDEBROEK - Net als vorige jaren zamelt de Lionsclub Elburg-Oldebroek weer Douwe Egbertspunten in voor de voedselbank Elburg-Oldebroek. Hebt u nog D.E.-waardepunten liggen en doet u er niets mee, deponeer ze dan in de inzamelingsdozen die in de maand december bij een aantal supermarkten in de gemeentes Elburg en Oldebroek staan. Deze waardepunten worden door Douwe Egberts ingewisseld voor pakken roodmerk koffie van 250 gram. Vorig jaar kon de Lionsclub op deze manier 708 pakken koffie schenken aan de voedselbank Elburg-Oldebroek.

Lees meer >

Schrijf reactie (0 Reacties)