bieb wezep

Woensdag 4 september is Colette Jalving, adviseur werk bij UWV WERKbedrijf in Zwolle, te gast bij Walk&Talk Wezep. Zij zal wat vertellen over de dienstverlening van UWV WERKbedrijf aan werkzoekenden en maakt daarbij een uitstapje naar ‘Leren en Werken’.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. De website werk.nl: wat is hier allemaal te vinden voor werkzoekenden over ondersteuning van UWV bij het vinden van werk?
  2. Welke andere hulpmiddelen heeft UWV te bieden? Denk aan: workshops, training, online coaching, persoonlijke gesprekken, testen, webinars.
  3. Handige weetjes.
  4. Leren en Werken; wie zijn dit en wat doen zij?

Tot april 2019 begeleidde Colette Jalving mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering met het maken van stappen op de zogenaamde participatieladder. Daarvoor heeft zij veel gewerkt met werkzoekenden met een WW-uitkering en gaf zij groepstraining aan werkzoekenden. Sinds april dit jaar is zij adviseur Leren en Werken en adviseert zij iedereen die een vraag heeft over leren en werken.

Na de informatie van Colette Jalving kunnen de deelnemers hun ervaringen delen over de zoektocht naar werk. De Walk&Talk bijeenkomst is bij de Bibliotheek in Wezep en begint om 9.30 uur en duurt tot ongeveer 11.30 uur.

Deelname is gratis, net als het kopje koffie of thee. Bibliotheek Wezep is te vinden aan Mariënrade 3, 8091XS Wezep, in het dorpshuis. Walk&Talk is de koffiepauze voor werkzoekenden. Deelnemers krijgen praktische tips, kunnen ervaringen uitwisselen en contacten leggen. Daarom tellen Walk&Talk bijeenkomsten als sollicitatieactiviteit. De Walk&Talk bijeenkomst bij de Bibliotheek in Wezep is iedere eerste woensdag van de maand.

Voor meer informatie over Walk&Talk zie https://www.bibliotheeknoord-veluwe.nl/activiteiten/walk-talk--de-koffiepauze-voor-werkzoekenden.html