Bij hoogwater wordt van oudsher de zandzak ingezet als tijdelijke waterkering, maar die heeft zo zijn nadelen. Daarom testen ondernemers samen met de TU Delft sinds een jaar innovatieve alternatieven voor de jutten zak met zand. Dat gebeurt in een polder langs de A13 bij Delft. Het vernieuwde en vergrootte terrein van het project Flood Proof Holland (FPH) is geopend met een demonstratie van de genie. De landmacht is tevens een van de nieuwe partners.

Sinds een jaar testen, verbeteren en demonstreren ondernemers, studenten en wetenschappers van de TU Delft hun innovatieve waterkeringen. De traditionele zandzak werkt, maar is fysiek zwaar, slechts 1 keer bruikbaar en het zand in de zak raakt vaak vervuild. FPH heeft inmiddels tot concrete resultaten geleid. Zo gaat Bangladesh de Green Soil Bag gebruiken, een afbreekbare zandzak ingelijmd met graszaad.

Wereldwijd kampen landen met de gevolgen van hoogwater. Vanuit de hele wereld is dan ook belangstelling voor alternatieven als de Watergate, een plastic zeil gevuld met overstromingswater. Zodoende is het terrein van FPH nu uitgebreid en verbeterd. Zo kunnen nog meer partijen deelnemen, zoals 101 Geniebataljon uit Wezep van de landmacht.

De militaire bouwers van de Koninklijke Landmacht graven de bassins en zijn nauw betrokken bij de test- en oefensessies. Luitenant-kolonel Ed Caelen, commandant van de eenheid: "We raakten hierbij betrokken door onze hulp bij de hoogwaterbestrijding langs de Elbe vorig jaar."

Na de hulp in Duitsland organiseerde de eenheid een symposium over de ervaringen en het nut voor Nederland. Dit leidde tot de samenwerking met TU Delft. Caelen: "Het is een mooi samenwerkingsverband. De TU is een van de wereldleiders op dit gebied. Wij vormen een welkome praktische aanvulling op dit kennisinstituut. Onze mensen op de graafmachines bouwen schaal 1:1 de proefopstellingen, waarin de nieuwe waterkeringen en dijkbekledingen worden getest."

De samenwerking vormt niet alleen een mooi oefenmoment voor het bataljon. "Daarnaast doen we mee aan symposia en profiteren van de kennis over de laatste ontwikkelingen", aldus Caelen.

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment