091e0e03b4

OLDEBROEK - De Regio Noord-Veluwe (RNV), namens 7 gemeenten aandeelhouder van de Inclusief Groep, heeft afgelopen week de jaarrekening van de Inclusief Groep over 2013 goedgekeurd. De Inclusief Groep heeft zowel op maatschappelijk als financieel gebied goed gepresteerd en met een positief resultaat afgesloten. Marjo Gruisen, algemeen directeur van de Inclusief Groep: "Wij zijn natuurlijk best trots op het feit dat we dit bereikt hebben in een economisch moeilijke tijd en zonder gemeentelijke bijdrage. We vieren dit jaar ons 10-jarig jubileum als Inclusief Groep NV en hebben als bedrijf al die jaren ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. Daarmee hebben we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk kunnen helpen. Ik hoop dat we in de toekomst voor de 7 RNV-gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek een rol kunnen spelen bij de invulling van de Participatiewet, die nu ook door de Eerste Kamer is aangenomen".

Ondanks deze politieke onzekerheden heeft de Inclusief Groep in 2013 vastgehouden aan de koers die zij eerder inzette: focus op werkgeverscontacten, nieuwe samenwerkingsvormen aangaan met het bedrijfsleven en flexibilisering van het arbeidsproces. Het was tevens het jaar van de introductie van Flexpools, een nieuw concept dat samen met ondernemers is ontwikkeld om groepjes medewerkers op locatie voor korte of langere tijd en met en zonder begeleiding aan het werk te zetten. Dit sluit goed aan bij de behoefte van ondernemers naar flexibele arbeid.

Een relatief groot deel van de SW-medewerkers, zo'n 300 mensen, is gedetacheerd bij reguliere werkgevers in de regio waarbij de Inclusief Groep voor de begeleiding zorgt. De overige medewerkers werken in de eigen sociale ondernemingen van de Inclusief Groep, zoals de Post, Schoonmaak, Groenvoorziening en Schilderwerken. Zo'n 250 mensen werken bij de interne afdeling van Verpakken & Montage.

Vanaf 2015 zit de sociale werkvoorziening voor nieuwe mensen op slot. Deze week nog pleitte Hans de Boer, de nieuwe voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW voor het behoud van de sociale werkvoorziening als vangnet voor arbeidsgehandicapten. Hij betwijfelt of de huidige arbeidsmarkt wel in staat is om deze mensen op te nemen. Ook de Raad van State zet kritische kanttekeningen bij het kabinetsvoorstel om werkgevers te verplichten om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen vanwege een hogere lastendruk en omdat de arbeidsmarktsituatie niet rooskleurig is. Sociale ondernemingen als de Inclusief Groep lijken dus de komende jaren nog heel hard nodig te zijn.

Klik hier voor het jaarverslag 2013 van de Inclusief Groep

Om een reactie te geven moet u ingelogd zijn op deze website.

Reacties mogelijk gemaakt door CComment' target='_blank'>CComment